Om partiforeningen

På Generalforsamlingen, som holdes inden for første kvartal hvert år, vælges formand, kasserer, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen mødes normalt en gang om måneden. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer.

Vi holder medlemsmøder nogle gange om året, hvor vi tager aktuelle emner op til debat - gerne med oplægsholder udefra. I peroden omkring budgetbehandling i Kommunalbestyrelsen (normalt september/oktober) indkaldes medlemsmøder ofte med kort varsel.

Der holdes før-udvalgsmøder og før-ØU møder (ØU er økonomiudvalgsmøder), hvor KB-medlemmerne mødes med baggrundsgruppen. Ca. en gang i kvartalet holder vi et politikudviklingsmøde, hvor vi drøfter SF Albertslund holdninger til et bestemt udvalg.

Alle medlemsmøder indkaldes via Nyhedsbrev og via mail. 

Næste bestyrelsesmøder er foreløbigt planlagt til:

24. januar 2017 kl. 19.30 hos Marianne, Ulfbuen 44

Praktisk information

Partilokalet - bankkonto mv.

SF's partilokale ligger Hedemarksvej 2  - kælderen.

Bankkontonummer i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5326 - Kontonummer: 0303729

Til dette kontonummer indbetales partiskat, som udgør 10% af bruttoindtægten ved SF hverv.

Vedtægter Referater

Vedtægter for SF Albertslund, Referater fra generalforsamlinger, Referater fra medlemsmøder og Referater fra Politikudviklingsmøder (klik på pilen for at se mere)

Medlemsmøder

Referater fra medlemsmøder

ARKIV

Her gemmes gamle referater mv. (arkivet opbygges hen ad vejen)

Referater fra Bestyrelsesmøder

 

Referater fra Medlemsmøder
Univers
Mobil navigation