Politik

SF ønsker en kommune, som sikrer den enkelte borgers gode liv i alle faser. Ordentlig velfærd til børn, unge og ældre, hvor tryghed, menneskelighed og omsorg er i fokus.

SF ønsker en kommune, som sætter pris på kulturen. Vi vil sprede idræt, kunst og kultur ud til alle, men især til børn og unge. Alle skal have mulighed for at deltage uanset forældrenes indtægt.

SF ønsker en kommune, hvor borgeren har mest mulig indflydelse også mellem valgene. Den enkelte borger skal kunne samle et vist antal underskrifter og få ret til at en sag bliver taget op i kommunalbestyrelsen.

SF ønsker en kommune, hvor klima og miljø indgår i alle de beslutninger, som træffes. Den grønne dagsorden skal være højt prioriteret, fremsynet og visionær.

SF ønsker er kommune, hvor kommunens ansatte har en hverdag uden stress og overformynderi. De skal have mulighed for at vælge fleksibel arbejdstid og der skal være tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne.

SF ønsker en kommune, som ser ind i fremtiden. Vi skal have drømme, som vi søger at opnå – på klima og miljø, på bedre by- og boligindretning, på erhverv og på omsorgen for de som har brug for omsorg. 

Univers
Mobil navigation