Om SF-Rudersdal

SF Rudersdals højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt. I den mellemliggende periode ledes foreningens af en bestyrelse, der består af fem bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmøder er åbne og indkaldes via mail til medlemmerne.

I denne periode har vi desværre ingen repræsentation i kommunalbestyrelsen og det betyder, at vi må arbejde på andre platforme for at gøre os synlige i kommunen og få vores synspunkter ud i offentligheden.

Vi har en række aktiviteter i kommunen, som de sidste år har fået karakter af traditioner. Det ene arrangement er 1. maj, som har været afholdt i Birkerød. Desuden deltager vi i det årlige Folkemøde i slutningen af august, som alle partier og mange lokale foreninger også deltager i.

Vi arbejder også hvert år på at gennemføre politiske debatter mellem SF politikere og politikere fra andre partier, ligesom vi blander os i og er med til at udvikle politiske diskussioner både inden for det nordsjællandske område og på landspolitisk plan.

En af de store og tilbagevendende opgaver, vi varetager i foreningen, er de opgaver der er ved valg til kommunalbestyrelsen, til Folketingsvalg og ved valg til EU-parlamentet. Her er der altid en række praktiske opgaver og ansvar for, at kandidater får de bedst mulige betingelser for at kommer ud med deres budskab.

Der er altid behov for nye ideer og hjælpende hænder, så du er velkommen til at deltage.

Venlig hilsen
bestyrelsen

 

Univers
Mobil navigation