Offentlige ansatte

SF vil modvirke stress på arbejdspladserne ved at give offentligt ansatte i Rudersdal kommune mulighed for at planlægge deres arbejdstid mere fleksibelt. Det betyder, at den enkelte medarbejder kan vælge i perioder at arbejde enten mere eller mindre og på den måde indrette sig efter sin aktuelle livssituation. Har man små børn, ønsker man måske at arbejde færre timer. Er børnene flyttet hjemmefra, vil man måske gerne arbejde mere i en periode.

Kommunen skal udvise tillid til medarbejderne og give dem mulighed for i samarbejde med kommunen at kunne planlægge eget arbejde. Unødvendigt bureaukrati og kontrol skal fjernes og medarbejderne skal sikres indflydelse på eget arbejde og egen arbejdssituation. 

Univers
Mobil navigation