Kultur & Fritid

SF ønsker et rigt og blomstrende kulturliv i hele kommunen. Der skal være tilbud for både udøvende, publikum, professionelle og amatører. Særligt i de større bymiljøer skal en mangfoldighed af kulturelle tilbud understøttes, men også de mindre byer skal have tilbud, som styrker lokalsamfundene.

Det er vigtigt, at alle kan deltage, og at de kulturinstitutioner, som kommunen råder over, opfattes som et fælles gode - nemt at komme til og nemt at bruge. Det gælder bibliotekerne, som skal være kulturelle samlingspunkter med fokus på bøger, og det gælder musikskole og kulturskoler, idrætsfaciliteter, museer, arkiver og øvrige tilbud.

Mantziusgården og Mariehøjcentret bør i langt højere grad være fællesskabets kulturcentre, som kommunens borgere kan bruge uden bureaukratiske forhindringer. Der skal være mulighed for at bruge faciliteterne frit, når de er ledige, samt at have indflydelse på, hvordan stederne benyttes.

Alle børn og unge skal have ret til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter på lige fod, uanset om det handler om kunst eller idræt. Ingen skal lukkes ude, fordi forældrene ikke har råd. Det er vigtigt for det sociale sammenhold og for den enkeltes udvikling.

Derfor skal der fortsat være fripladser på musikskolen og ordningen skal også gælde for de øvrige kunstfag og for idræt. Desuden foreslår vi en differentieret betaling for alle andre, som er bestemt af forældrenes indtægtsniveau.

 

 

 

Musik- og kulturskolerne har en meget vigtig rolle at spille i forhold til udbredelsen af kendskabet til kunst og den aktive tilgang. Skolerne skal både sikre den brede tilgang samt sikre talentudvikling. I forbindelse med folkeskolereformen har især musikskolen fået en vigtig opgave her og samarbejdet mellem alle kulturskoler og daginstitutioner og folkeskoler bør styrkes for eksempel ved, at musikpædagoger integreres i institutionernes hverdag, og de valgfag, som skolerne tilbyder, i højere grad rummer idræt og kunstneriske fag.

Bibliotekerne skal bevares og fortsat være samlingssted for forskellige aktiviteter. Succesen med de udvidede åbningstider uden bibliotekardækning skal fortsætte og viser, at der er behov for samlingspunkter til læsning, fordybelse, arbejde, møder og almindeligt samvær. Bibliotekerne og bibliotekarerne har en vigtig funktion i forhold til udbredelse af god litteratur, gode læsevaner, kendskab til kvalitet og faglighed, samt ikke mindst i opdragelsen til kritisk læsning. 

Univers
Mobil navigation