Klima, Miljø og Natur

SF har været Danmarks grønne parti gennem en menneskealder og har haft afgørende indflydelse på udviklingen omkring klima, miljø og natur i snart 50 år. Vi sætter stadig klima, miljø og natur højt på dagsordenen. Alle bør bidrage til den grønne omstilling og sikre et godt miljø. Kommunen skal ikke alene gå forrest med initiativer og forandringer, men skal også støtte og opmuntre borgerne til aktivt at arbejde for bedre løsninger.

Vi har pligt til at sikre en klode i balance. Vores efterkommere skal også kunne nyde naturen. Biodiversitet er af fundamental betydning for både mangfoldigheden af arter og for vores overlevelse. Vi skal have gode levesteder for dyr og planter og sikre, at der er plads og vækstbetingelser. Derfor skal pesticidforbruget afskaffes for kommunen og for private.

Overløb med forurenet spildevand og regnvand skal mindskes, og vandmiljøet i søer og vandløb skal forbedres. Nybyggeri skal pålægges, at regnvand ikke forhindres i at kunne sive ned i jorden som følge af store arealer belagt med fliser eller lignende.

Bygninger i kommunen skal være energi- og miljørigtige med brug af bæredygtige materialer. Såvel passive isoleringsforbedringer som brug af aktive grønne energiløsninger skal anvendes, både når der renoveres og når der bygges nyt, så der skabes reelle nul-energi bygninger.

Der skal udlægges arealer til solcelleparker i kommunen ejet af borgerne i fællesskab.

 

Kommunen skal gå foran og udskifte den kommunale bilpark med el-biler og elcykler og der skal etableres ladestandere ved stationerne og p-pladser forbeholdt el-biler.

På transportområdet skal kommunen være visionær og ambitiøs og i samarbejde med innovative, grønne virksomheder i kommunen arbejde for bedre løsninger. En mulighed er sammen med DTU/SCION og el-bilindustrien at gå foran i et samarbejde om selvkørende, smarte transportsystemer.

Bæredygtighed og økologi skal indtænkes i alle relevante sammenhænge af hensyn til både klima og miljø. Blandt andet skal maden i de kommunale institutioner være økologisk og bæredygtig.

Forurening med mikroplastik skal bekæmpes og kommunen skal aktivt søge at erstatte produkter, som indeholder dette, med andre mere bæredygtige produkter. 

Univers
Mobil navigation