Folketingskandidat Dorte Nørbo

SF Rudersdal stiller Dorte Nørbo op til Folketinget

Følg Dorte på facebook her

undefined

 

Jeg er forankret i Nordsjælland. I dag bor jeg i Rudersdal kommune. Min barndoms weekender blev brugt i Fiskebæk i Furesø kommune, min ungdom tilbragte jeg i Rudersdal og Fredensborg, hvor jeg boede og gik i skole, Helsingør kommune var min fars hjem, og mine svigerforældre har boet i Halsnæs kommune siden 1960´erne, hvor Hundested, som er min mands barndomsby, stadig er et ankerpunkt.

Kunst og kultur er vigtige omdrejningspunkter i mit liv. Jeg uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og har undervist dels i sprog, dels i kunstfaglige emner. I SF er jeg formand for det centrale kulturudvalg, hvor jeg har haft fokus på både medie-, kultur- og idrætspolitik.

Mine mærkesager

Adgang for alle

Kunst, kultur og idræt skal være for alle uanset pengepung. Især er det vigtigt, at børn og unge kan deltage i fællesskaberne og ikke udelukkes, fordi deres forældre ikke har råd. Vi skal indføre ordninger, som sikrer, at det ikke kun er de velhavende, som har adgang. I skoler og daginstitutioner skal kunst, kultur og idræt have en langt mere fremtrædende plads, end tilfældet er i dag, både gennem selvudfoldelse og i mødet med mangfoldigheden. Vi skal prioritere, at børn og unge får viden og interesse for området.

Vores kulturelle institutioner

Kultur er under pres for tiden. Nedskæringer på bl.a. museer, orkestre og DR og anden public service er et angreb på det, som er af betydning i vores demokratiske, oplyste samfund. Vi skal i stedet styrke det fælles, og eventuelle ændringer skal findes i tidssvarende løsninger, funderet på viden og indsigt.

Daginstitutioner og skoler

Der skal være normeringer, som sikrer både tryghed og god faglighed, og der skal være mindre fokus på prøver og test og mere fokus på kunst, kultur, bevægelse, kreativitet og leg. Det er med til at udvikle andre kompetencer og danne det hele menneske. Vi skal væk fra de stressfremkaldende holdninger, som udspringer af et evigt fokus på præstation og nytteværdier.

Andre mærkesager

  • Klima og miljø er et fokusområde med højeste prioritet.
  • Vi skal have flere sammenhængende naturområder, hvor flere dyre- og plantearter lever og trives, og vi skal passe på vores naturskønne områder.
  • Vi skal indrette både vores natur og vores byer sådan, at mennesker trives. Det indebærer mangfoldighed, bæredygtighed og vilje til at løfte i fællesskab.
Univers
Mobil navigation