Dorte Nørbo Formand

Mærkesager:
  • Borgerne skal have bedre mulighed for at komme til orde mellem valgene ved at kunne få taget sager op i kommunalbestyrelsen og have mere indflydelse på deres nærområde.
  • Ældreplejen skal give ældre valgfrihed og indflydelse på eget liv. Hjælpen skal være tryg og stabil. Vi ønsker offentligt drevne plejehjem og sikkerhed for, at alle behandles lige og værdigt og at den ældre møder de samme mennesker hver gang. 
  • Børn skal vokse op i trygge rammer med ordentlige normeringer og vores skoler skal give børn og unge et mangfoldigt tilbud, som dækker hele mennesket. 
  • Alle børn og unge skal have lige adgang til fritidsaktiviter uanset forældrenes indtægt.

Følg SF Rudersdal på facebook: SF-Rudersdal

 

Dorte Noerbo 640.jpg
Kommunalpolitik

Kommunalpolitik for SF Rudersdal - kort fortalt

Børn & Unge Politik

Børn & Unge Politik

Ældrepolitik

Ældrepolitik og hensynet til mennesker med særlige behov

Kultur & Fritid

Det vil SF på kultur & fritid's området

Klima, Miljø og Natur

En ambitiøs politik for Klima, Miljø og Natur

Byplan

SF ønsker en aktiv byplanlægning

Borgerinddragelse

SF ønsker mere borgindragelse

Offentlige ansatte

Vi skal behandle de offentlige ansatte ordentligt

Økonomi

Kommunen skal have råd til ordentlig velfærd


SF Rudersdal

  • Formand Dorte Nørbo

Kongevejen 477 B
2840 Holte

Tlf. 2896 2808

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation