Generalforsamling 2018 i SF Rødovre

Generalforsamling i SF Rødovre

Onsdag d. 4. april 2018 kl. 18.30 på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Beretninger   

  • Organisatorisk / bilag 1   
  • Kommunalpolitisk / bilag 2
  • Valggruppen / bilag 3

4. Regnskab 2017 /bilag 4    Budget 2018/ bilag5

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde, herunder

  1. Generalforsamlingens ønsker om temaaftener

  2. Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag

  3. Nedsættelse af arbejdsgrupper

7. Valg til bestyrelsen og revision – på valg er:               

Formand for 2 år - Søren Østergaard

Kasserer for 2 år - Lone Henriksen

Bestyrelsesmedlem for 2 år - Lars Bæk

Bestyrelsesmedlem for 2 år - Dorte Stærmose

Bestyrelsessuppleant for 2 år - Jens Michael Lemvigh Hansen

Valg af revisor for 2 år: - Gurli Gjettermann

8. Nedsættelse af arbejdsgrupper

9. Eventuelt

 

Vi skal vælge en ny lokal folketingskandidat for SF Rødovre

I SF opererer vi med to typer folketingskandidater – en fokuskandidat og en lokalkandidat.

Gitte Christiansen, SF Ishøj, er stadig København og Omegns Storkreds’s fokuskandidat i kredsene: Rødovre,Brøndby og Gentofte.

Tidligere var Arly Eskilsen vores lokale folketingskandidat, men da han har trukket sig skal vi vælge en ny lokal folketingskandidat.

Hvis der er andre der opstiller vil der blive afholdt urafstemning i partiforeningen blandt kandidaterne, for at afgøre hvem der skal SF Rødovres lokale folketingskandidat.

Hvis du ønsker at opstille skal du meddele det til Lone Henriksen: lonehenr@gmail.com

Senest 22.februar 2018 kl.12.00. 

På vegne af bestyrelsen i SF Rødovre

Lone Henriksen

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation