Folketingskandidat ina Strøjer-Schmidt

Folketingskandidat i SF Rødovre

Ina Strøjer-Schmidt

undefined

 

 

 

Kære medlemmer i SF Rødovre

Jeg stiller op til folktinget, ved det kommende valg, for vores partiforening SF Rødovre, og nedenfor kan du læse, hvad jeg vil kæmpe for.

Kort om mig:

Embedsmand/kvinde. Inden politisk assistent for SF på Christiansborg.

Uddannet Cand.scient.adm. i forvaltning, bachelor i politik og sundhedsfremme og har en 2-årig videregående uddannelse i innovation og iværksætteri med fokus på miljøvenlig og social ansvarlig udvikling og produktion.

 Det vil jeg kæmpe for:

Bekæmpelse af fattigdom og hjælp til vores udsatte borgere

Selvom vi er et rigt land der oplever vækst, er der kommet flere hjemløse og fattige borgere i Danmark, som ikke har råd til de mest basale ting. Det skyldes bl.a. kontanthjælpsloftet, og derfor mener jeg, at det bør afskaffes. Vi bør også tilbyde mere hjælp til udsatte grupper, så de i højere grad kan skabe det liv, som de stræber efter. Desuden bør vi afskaffe brugerbetalingen for tandlægebesøg og psykologhjælp, som især rammer de fattigste borgere.

Investeringer i klima og miljø

Der skal investeres i bæredygtige transport-, jordbrugs- og energiløsninger. Vi bør bl.a. arbejde for en hurtigere omstilling til vedvarende energikilder, bedre offentlig transport samt et stop for salg af benzin-og dieselbiler. Derudover bør vi arbejde for et mindre forbrug, hvor varer og affald genbruges, genanvendes og repareres, og hvor klima-og miljøbelastende varer og aktiviteter beskattes. Vi skal også skabe flere naturområder, en forbedret biodiversitet, mindre mikroplast, farlig kemi og partikelforurening, der skader både natur og mennesker.

Bedre offentlig velfærd

Det er vigtigt, at vi løfter kvaliteten i vores offentlige institutioner, så vi bl.a. kan få bedre normeringer i daginstitutioner, ældreplejen og på sygehusene. Det er uværdigt at ældre skal vente i længere tid på at få en tør ble, og at patienter skal ligge på gangene, eller vente for længe på en livsvigtig behandling.

Hvis ikke vi har gode offentlige institutioner, så opstår der private tilbud i stedet for. På ganske få år er der sket en voldsom (overset) stigning i private daginstitutioner, skoler, plejehjem, jordemødre og private sundhedsforsikringer. Og det er klart de mest resursestærke borgere, der benytter sig af de private tilbud.

Det har den konsekvens, at institutionerne er langt mindre blandet ift. sociale skel og etnicitet, og at vi bliver mere opdelt. Velfærden er fundamentet i vores samfund. Men fundamentet vakler. 

Med venlig hilsen Ina Strøjer-Schmidt

 


Univers
Mobil navigation