Lokalpolitik

Her kan du læse mere om SF's holdning til forskellige politikområder

Medborgerskab

Borgerne skal have større direkte indflydelse på og ansvar for udviklingen i Halsnæs.

Klik på den røde pil for at læse mere.

sf03.jpg

• Vi skal udvikle nye måder at inddrage og træffe beslutninger på, f.eks. ved forsøg med lokalråd og borgerstyrede budgetter.

• SF ønsker at fordelingen af midler til kulturen sker synligt og inddragende.udnytte beliggenheden ved vand, til at understøtte maritime sports- og kulturtilbud.

• SF vil gøre en ekstra indsats for at øge borgerinddragelsen af de grupper, der ikke normalt deltager i demokratiske processer.

• Vi ønsker et brugerstyret ungehus og et ungeråd.

• Der skal afholdes temamøder om demokratideltagelse på værestederne.

Børn og unge

Vores børn og unge er dem, som skal skabe fremtidens samfund. Vi skal sikre at alle har lige muligheder for et godt liv.

Klik på den røde pil for at læse mere.

børn.JPG

• Alle har ret til at høre til - Alle børn skal med.

• Daginstitutioner og folkeskolen i Halsnæs skal være for alle børn - også børn i udsatte positioner.

• Børnene skal have lige muligheder for trivsel, læring og udvikling.

• Der skal være tid og opmærksomhed til det enkelte barn.

• Det skal være sjovt og udfordrende at være barn/ ung i Halsnæs.

• Børn og unge skal kunne bevæge sig mere og der skal være mulighed for fordybelse og praktiske aktiviteter.

• Børn, fagfolk og forældre skal sammen udvikle fremtidens skole.

• Tidlig indsats er en god investering.

• Børn, unge og familier skal kunne få hjælp og støtte, inden problemer bliver for store.

• Hjælpen og støtten skal kunne gives nemt og tæt på barnets hverdag.

• Børn og unge skal kunne færdes trygt og sikkert - bl.a. derfor skal vores cykelstisystem udbygges.

Kultur, fritid og sundhed

For SF er lighed et afgørende princip. Lighed i sundhed og lighed i muligheder for at deltage i fælleskaber og benytte kultur- og fritidstilbud.

Klik på den røde pil for at læse mere.

kajak.jpg

• Kulturen skal være en drivkraft til løft af lokalområderne og fællesskabet.

• Mulighederne for støtte til kulturprojekter skal være let tilgængelig. Vejen fra idé til realisering skal være kort.

• Halsnæs skal udnytte beliggenheden ved vand, til at understøtte maritime sports- og kulturtilbud.

• SF ser sundhedsfremme som en integreret del af det gode liv med trivsel for børn og voksne.

• Ressourcerne til sundhedsfremme skal prioriteres til de borgere, der har størst behov og som er ramt af ulighed i sundhed.

Økologi

SF vil gøre økologi til en overordnet ledetråd for udviklingen i Halsnæs Kommune.

Klik på den røde pil for at læse mere.

okologi.jpg

• Der skal oprettes grønne netværk, hvor borgerne, de private virksomheder, landrug, foreningerne og kommunen sammen arbejder med at udbrede den økologiske tankegang.

• Halsnæs skal fortsat være blandt landets mest ambitiøse klimakommuner.

• Energiforbruget skal reduceres yderligere, og der skal satses markant på vedvarende energi.

• Kommunes indkøb skal gøres økologiske og bæredygtige.

• Genanvendelse og affaldssortering skal styrkes både privat og offentligt.

• Naturen i Halsnæs er både vores største aktiv og største attraktion.

SF vil styrke kommunens naturpleje og naturformidling yderligere.

• Børnene i Halsnæs skal være vidende og bevidste om den natur vi er omgivet af.

Univers
Mobil navigation