SF-HALSNÆS

Velkommen hos SF-Halsnæs

I SF ønsker vi at bevæge samfundet i en mere solidarisk retning Også med økonomisk begrænsede rammer er vi i stand til at lede og tage ansvar, og vi arbejder konstant på at udvikle og udvide velfærden med fokus på lighed og bæredygtighed. SF vil arbejde sammen med borgerne om at udvikle vores velfærd og fællesskaber. Se mere under punkterne Medborgerskab, Kultur, fritid og sundhedsfremme, Børn og Unge og Økologi.

solceller640x360.jpg

TRINE TORP - SF´S SPIDSKANDIDAT I NORDSJÆLLAND

Visionen om et bedre liv for flere er bærende for min politik. Et liv med plads i fællesskabet til alle, og hvor store og små fællesskaber trives og vokser. Et samfund hvor de, der har mest, også er dem, som bidrager mest. Magt og indflydelse skal deles af flere, og beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt.
Læs mere om mine mærkesager herunder ved at trykke på den røde pil.

trine640_360_ny2.PNG
Menneskers værd kan ikke gøres op i produktivitet og præstation

Derfor vil jeg arbejde for at tillid og motivation erstatter dokumentationskrav og målstyring på vores offentlige arbejdspladser. Jeg ønsker et uddannelsessystem som er til for mennesket i samfundet, og ikke kun for arbejdsmarkedet, og hvor der er plads til unges tvivl, omvalg og omveje. De unge skal have lettilgængelig støtte, når der er behov for det, og de udsatte unge skal have ret til efterværn, i stedet for at blive overladt til sig selv når de fylder 18.

Vækst og velstand må ikke ske ved at undergrave de ressourcer, vi har

Derfor ønsker jeg ambitiøse mål for klimaforbedringer baseret på udvikling af vedvarende energi. Jeg vil arbejde for en grøn omstilling af landbruget og sikring af rent drikkevand. Og jeg ønsker at vores rige, mangfoldige og sammenhængende natur skal beskyttes, så fremtidige generationer også har mulighed for at opleve og benytte den. I Nordsjælland skal vi have en ambitiøs naturplan for Kongernes Nordsjælland, og så skal vi have udviklet den offentlige trafik så regionen bindes bedre sammen.

Mindre ulighed og mere frihed for de mange

Jeg kæmper for mest mulig frihed for de mange, og ønsker at vende udviklingen, så vi får mindre ulighed i samfundet. Det gøres bl.a. ved at satse på tidlig og bedre hjælp til udsatte børn og familier, og ved at prioritere folkeskolen. Folkeskolereformen er underfinansieret, og hvis reformen og inklusionen skal lykkes, skal intentioner og ressourcer følges ad. Jeg ønsker at man konsekvent gennem udbud og krav støtter samfundsansvarlige virksomheder, som skaber praktikpladser, lever op til danske løn- og arbejdsvilkår og betaler skat i Danmark.


SF-Halsnæs

  • Formand Anita Bager

St Karlsmindevej 160
3390 Hundested

Tlf. 47938318

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation