Politik 2017

  undefined

 

 

SF Gentofte vil arbejde for:


Åbenhed og indflydelse
Kultur- og medborgerhuse
Gratis psykologhjælp til unge under 25
Klima- og miljø
Fri adgang til vores kyst
Ud med al mikroplast
Mætte og glade børn
Virksomheder skal tage ansvar

SF-Gentoftes mærkesager 2017

SF er et grønt og rødt parti. Vi arbejder for et godt liv i et mere socialt ansvarligt og grønnere Gentofte. Derfor satser vi blandt andet på:

Åbenhed og indflydelse

SF ønsker en kommune med stor åbenhed og en samarbejdende kommunalbestyrelse. Der er mange muligheder for at styrke involvering og demokrati i Gentofte. Vi vil arbejde for en større åbenhed og borgerinddragelse i de kommunale opgaveudvalg, og SF vil give borgerne ret til at rejse forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen på grundlag af et antal underskrifter – borgerdrevne forslag.

Kultur- og medborgerhuse

Det er et gammelt SF ønske at fremme muligheder for fællesskab og foreningsliv i kommunen gennem oprettelse af kultur- og medborgerhuse. De kan være med til at fremme et blomstrende kulturliv i ordets bredeste forstand og give muligheder for alt fra fællesspisning og møder til amatørkunst og koncerter. Vi møder ofte et stort ønske om fællesskab i kommunen.

Gratis psykologhjælp til unge under 25

Mange unge rammes af stress, angst og depression. De skal hjælpes, så de ikke kommer skævt ind i voksenlivet. Flere kommuner tilbyder allerede gratis psykologhjælp til unge under 25 år. SF vil arbejde for, at også unge i Gentofte kan få gratis psykologhjælp.

Klima- og miljø

Gentofte er en miljøkommune. SF ønsker, at vi tager hele skridtet og gør Gentofte til en Klimakommune Plus, der lever op til Danmarks Naturfredningsforenings krav. Gentofte bør være CO2 neutral hurtigst muligt.

Fri adgang til vores kyst

Alle skal have glæde af vores smukke omgivelser. Derfor er det en gammel, men desværre stadig aktuel mærkesag for SF at sikre alle borgere fri adgang til vores kysten via en kyststi fra Hellerup til Charlottenlund, siger Brigitta V. Rick. Vi vil gøre det nemt og spændende at bruge den natur, som Gentofte har så meget af.

Ud med al mikroplast

I Gentofte gør vi en del for at sortere affaldet, men vi kan blive meget bedre. Vi ser, at store mængder af mikroplast udledes i naturen fra fx maling, plejeprodukter, rengøringsmidler eller slid fra rengøringsklude. Konkret bør Gentofte kommune udelukkende bruge svanemærkede pleje- og rengøringsprodukter og udskifte til klude uden plastfibre. SF vil arbejde for en udfasning af mikroplast i kommunens indkøbspolitik.

Mætte og glade børn

Alle børn i Gentofte skal have et godt liv. Et bidrag hertil er gode normeringer i daginstitutioner og skoler. Desuden øger det børnenes trivsel og indlæringsevne, at de er mætte fra starten - også dem fra travle eller ikke-ressourcestærke familier. SF vil derfor arbejde for, at alle børn, der ønsker det, kan få et morgenmåltid, inden dagen starter i skole og daginstitution.

Virksomheder skal tage ansvar

Vi skal i endnu højere grad arbejde for at få flere i uddannelse og i job. Derfor vil SF arbejde for, at vi i kommunens kontrakter får indført krav om socialt ansvar. Vi køber for mange millioner om året, og virksomhederne bør indgå i arbejdet med at skaffe praktik- og arbejdspladser.

Univers
Mobil navigation