Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Gentofte

Om bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen vælges en gang årligt på SF Gentoftes generalforsamling og består i 2018 af følgende medlemmer. I 2018 er der lavet en mødeplan - se aktiviteter - hvor vi mødes hver måned. Alle bestyrelsesmøder er åbne, og man kan bare komme.   

undefined

Titel: Formand
John Andersen
Fruevej 16
2870 Dyssegård
Tlf: 29245679
E-mail: ja@jaforum.dk

sf-default-profil136x136.png

Titel: Bestyrelsesmedlem
Dina Wildt  
Fruevej 16
2870 Dyssegård
E-mail: Dina@dinawildt.dk

sf-default-profil136x136.png

Titel: Bestyrelsesmedlem og kasserer
Christoffer Albertsen
2820 Gentofte
Tlf: 24480992
E-mail: xpv919@alumni.ku.dk 

undefined

Titel: Bestyrelsesmedlem og Medlem af Kommunalbestyrelsen
Brigitta Volsted Rick
Strandparksvej 24, 2. tv
2900 Hellerup
Tlf: 22329880
Email: bvr@gentofte.dk

sf-default-profil136x136.png

Titel: Bestyrelsesmedlem
Peder Larsen
Sønderdalen 4, 1.th.
2870 Dyssegård
Tlf: 28145719
E-mail:peder.larsen@ft.dk 

Univers
Mobil navigation