Hvorfor stemme på SF Furesø til Kommunevalget

Fordi SF konsekvent vil arbejde for at VELFÆRDEN bliver bedre i Furesø. Det kræver styrket indsats på børne-, skole- og ældreområdet; flere hænder og bedre ledelse. Ikke flere projekter eller økonomiske besparelser.

SF Furesø vil arbejde for, at kommunens administration bruger kræfterne endnu mere borgerrettet. Det skal være nemt for borgerne at få den rigtige hjælp, når hjælp er nødvendig.

Konstante besparelser, omstillingsplaner og projekter truer velfærden. Børnene, de ældre og de socialt udsatte har betalt prisen for den økonomiske opretning.

Borgmesteren har i de sidste 8 år samarbejdet tæt med de blå partier i byrådet. Det har desværre betydet besparelser på kernevelfærden i Furesø de sidste mange år.

SF vil tilbyde sig som en realistisk og ansvarlig samarbejdspartner på baggrund af vores program.

Borgmesteren og den kommende politik i Furesø skal trækkes i en social og grøn retning.

Når SF i 2018 igen kommer i byrådet, vil vi derfor arbejde ud fra tre overskrifter:

Hvis du vil vide noget om SF-Furesø eller deltage i vores møder og aktiviteter, så kontakt formanden for SF-Furesø.

undefined

Spidskandidat

Bo Finsen
Alfred Sørensensvej 2
3520 Farum

Tlf. nr. 72 16 52 19

E-mail: bofinsen@gmail.com

VI VÆLGER VELFÆRD

SF Furesø vil arbejde for tiltag til gavn for velfærden. Vi ønsker budgettet udvidet på ældreområdet. Budgettet skal som minimum stige i takt med stigningen i antallet af ældre, og gerne yderligere.

SF Furesø kræver, at de der kan arbejde, skal arbejde og ikke være afhængige af sociale ydelser. Til gengæld skal de, der er ramt af sygdom eller sociale omstændigheder hjælpes. De skal på en realistisk måde have hjælp til så vidt muligt at fastholde eller genvinde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Sagsbehandlingen skal være kortest mulig og tilpasses den enkeltes konkrete situation. Det skal ikke tage år, før man får et fleksjob eller en pension.

FREMTIDEN ER GRØN

Furesø er udbygget som kommune. SF siger nej til flere nye boliger på Værløse Flyvestation end de allerede vedtagne 430 boliger i Sydlejren på Flyvewstationen.

SF Furesø siger nej til udbygning nord for Slangerupvej i Farum.

Furesø Kommune har en enestående natur som skal bevares og beskyttes.

Vores søer og vandløb skal holdes rene; der ledes fortsat for mange næringsstoffer ud.

Ved skybrud blandes regnvand med urenset kloakvand fra de fælleskloakerede områder. For at stoppe disse udledninger skal den nye spildevandsplan strammes op.

Kommunen har en opgave i at skaffe bedre forhold for den kollektive trafik. SF Furesø foreslår, at S-togslinjen udvides til to spor også de sidste par kilometer til Farum.

ET GODT BØRNELIV

SF vil reelt tage Furesøs vision alvorligt: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber.

På dagtilbudsområdet skal budget og dermed normering følge antallet af børn.

SF mener, at der skal tages hensyn til den sociale sammensætning af børn i det enkelte dagtilbud. Ud over at den nuværende normering fastholdes og forbedres med normeringer, der tager udgangspunkt i socioøkonomiske kriterier, vil vi prioritere, at der afsættes ressourcer til tidlig indsats.

For SF Furesø er det ikke vigtigt om en institution er stor eller lille, men om det pædagogiske arbejde er i orden. Der skal være plads at arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring og der skal være fokus på god og tydelig ledelse, så der arbejdes ud fra en klar, pædagogisk målsætning.

Furesøs folkeskoler præsterer bedre end gennemsnittet. Mange børn får en udmærket skoleuddannelse og kommer godt videre og heldigvis kommer mange i uddannelse.

SF vil prioritere de børn, der ikke får fuld glæde af den nuværende undervisning. Her skal der sættes ind, så alle kan læse og regne, når folkeskolen forlades.

Der skal også rettes særlig opmærksomhed på de børn, der ikke skal videre af ad boglig vej. Det er vigtigt at disse unge får en uddannelse indenfor håndværk, industri eller omsorgsområdet. Folkeskolen skal tidligt indeholde aktiviteter og læring der gør, at også denne gruppe bliver bedst muligt rustet til et godt arbejdsliv.

Ønsker du et et byråd de kommende 4 år hvor borgernes behov sættes i centrum, med øget omsorg for de ældre, bedre normeringer og gode pædagogiske rammer i dagtilbuddene samt en grønnere hverdag, så sæt dit kryds ved liste F

Univers
Mobil navigation