Politikere

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF-Frederikssund stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. Læs mere om vores nuværende byrådsmedlem her på siderne.

SF-Nordsjælland har fem folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Trine Torp er valgt til folketinget ved valget i 2015.

 

 

 

 

Byrådsmedlem Ole Frimann Hansen

Jeg er 59 år, bor i Græse, uddannet pædagog og naturvejleder og har en diplomuddannelse i ledelse –
og mange års erfaring med børn og natur. Det er min indstilling, at vi som mennesker ikke kan
sætte os over naturen, idet vi er en del af den. Mine mærkesager: Den nødvendige grønne omstilling her og nu, hvor Frederikssund Kommune skal lægge sig i førerfeltet. Det skal gøres mere attraktivt at bosætte sig i kommunens landsbysamfund gennem udbygning af busforbindelser og cykelstier. Frederikssund skal være en kommune, hvor det er spændende og udviklende at være ung, så flere unge bliver i kommunen – derfor udbygning af klubtilbud for de 14-23 årige.

640X360_oleF_ude.jpg

FOLKETINGSMEDLEM TRINE TORP

Visionen om et bedre liv for flere er bærende for min politik. Et liv med plads i fællesskabet til alle, og hvor store og små fællesskaber trives og vokser. Et samfund hvor de, der har mest, også er dem, som bidrager mest. Magt og indflydelse skal deles af flere, og beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Læs mere om mine mærkesager herunder ved at trykke på den røde pil.

Trine Torp portræt Marts 2017 foto William Vest-Lillesoe-41.jpg
Menneskers værd kan ikke gøres op i produktivitet og præstation

Derfor vil jeg arbejde for at tillid og motivation erstatter dokumentationskrav og målstyring på vores offentlige arbejdspladser. Jeg ønsker et uddannelsessystem som er til for mennesket i samfundet, og ikke kun for arbejdsmarkedet, og hvor der er plads til unges tvivl, omvalg og omveje. De unge skal have lettilgængelig støtte, når der er behov for det, og de udsatte unge skal have ret til efterværn, i stedet for at blive overladt til sig selv når de fylder 18.

Vækst og velstand må ikke ske ved at undergrave de ressourcer, vi har

Derfor ønsker jeg ambitiøse mål for klimaforbedringer baseret på udvikling af vedvarende energi. Jeg vil arbejde for en grøn omstilling af landbruget og sikring af rent drikkevand. Og jeg ønsker at vores rige, mangfoldige og sammenhængende natur skal beskyttes, så fremtidige generationer også har mulighed for at opleve og benytte den. I Nordsjælland skal vi have en ambitiøs naturplan for Kongernes Nordsjælland, og så skal vi have udviklet den offentlige trafik så regionen bindes bedre sammen.

Mindre ulighed og mere frihed for de mange

Jeg kæmper for mest mulig frihed for de mange, og ønsker at vende udviklingen, så vi får mindre ulighed i samfundet. Det gøres bl.a. ved at satse på tidlig og bedre hjælp til udsatte børn og familier, og ved at prioritere folkeskolen. Folkeskolereformen er underfinansieret, og hvis reformen og inklusionen skal lykkes, skal intentioner og ressourcer følges ad. Jeg ønsker at man konsekvent gennem udbud og krav støtter samfundsansvarlige virksomheder, som skaber praktikpladser, lever op til danske løn- og arbejdsvilkår og betaler skat i Danmark.

Univers
Mobil navigation