Politik

Her kan du læse mere om SF's mærkesager

SF MÆRKESAGER

MERE ØKOLOGI
SF ønsker mere økologi i vores børnehuse. Alle børn fortjener god og sund mad.

BRUG PÆDAGOGERNES VIDEN
Pædagogerne bør i langt højere grad inddrages i kommunens planer for børnenes udvikling.

BØRNEVENLIG FOLKESKOLE
Økonomi til 2-lærerordninger, kortere skoledage. Trivsel, faglig kvalitet og bedre rammer for inklusion af udfordrede og sårbare børn.

FLERE UDDANNEDE PÆDAGOGER I VUGGESTUEN
Der er for lidt uddannet personale til vuggestuebørnene. Der skal være tid til forebyggelse, det betaler sig.

TRYGHED I ÆLDREPLEJEN
SF ønsker at der skal arbejdes mod faste teams i hjemmeplejen, for at skabe genkendelighed og tryghed for vores ældre borgere.

BEDRE ARBEJDSMILJØ FOR DE OFFENTLIGT ANSATTE
Det drejer sig om det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø – de fysiske rammer fører til nedslidning, mens dårlige normeringer kan føre til stress.

KLIMASATSNING
Kommunen bør tilslutte sig en klima plus model i lighed med nabokommunerne Hillerød og Fredensborg.

KRAV TIL EN GRØN PROFIL
SF vil arbejde for, at kommunen øger sin andel af grønne indkøb.

VEDVARENDE ENERGI
Fossile brændstoffer er fortid. Frederikssund skal være CO2-neutral senest i 2040.

GRØN OMSTILLING
SF vil gøre det nemmere og mere tiltrækkende at få energirenoveret sin bolig og vælge mindre energiforbrugende apparater.

640_360_olegif.png
Univers
Mobil navigation