velkommen til SF-Frederikssund

SF MÆRKESAGER

MERE ØKOLOGI
SF ønsker mere økologi i vores børnehuse. Alle børn fortjener god og sund mad.

BRUG PÆDAGOGERNES VIDEN
Pædagogerne bør i langt højere grad inddrages i kommunens planer for børnenes udvikling.

BØRNEVENLIG FOLKESKOLE
Økonomi til 2-lærerordninger, kortere skoledage. Trivsel, faglig kvalitet og bedre rammer for inklusion af udfordrede og sårbare børn.

FLERE UDDANNEDE PÆDAGOGER I VUGGESTUEN
Der er for lidt uddannet personale til vuggestuebørnene. Der skal være tid til forebyggelse, det betaler sig.

TRYGHED I ÆLDREPLEJEN
SF ønsker at der skal arbejdes mod faste teams i hjemmeplejen, for at skabe genkendelighed og tryghed for vores ældre borgere.

BEDRE ARBEJDSMILJØ FOR DE OFFENTLIGT ANSATTE
Det drejer sig om det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø – de fysiske rammer fører til nedslidning, mens dårlige normeringer kan føre til stress.

KLIMASATSNING
Kommunen bør tilslutte sig en klima plus model i lighed med nabokommunerne Hillerød og Fredensborg. (Frederikssund Kommune er nu Klimakommune Plus (2018) - efter SF stillede krav om dette i budgetforhandlingerne)

KRAV TIL EN GRØN PROFIL
SF vil arbejde for, at kommunen øger sin andel af grønne indkøb.

VEDVARENDE ENERGI
Fossile brændstoffer er fortid. Frederikssund skal være CO2-neutral senest i 2040.

GRØN OMSTILLING
SF vil gøre det nemmere og mere tiltrækkende at få energirenoveret sin bolig og vælge mindre energiforbrugende apparater.

640_360_olegif.png

SF Frederikssund

  • Formand Ann Munk

Parkvej 17
3550 Slangerup

Tlf. 29919211

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation