SF i Region H

Peter Westermann:

”Jeg har været på politisk vågeblus siden jeg trak mig som næstformand som følge af DONG-sagen og forlod Christiansborg for snart tre år siden. Det var en hård omgang, som krævede tid at sunde sig efter. Nu kan jeg mærke engagementet og gejsten flamme op igen, og jeg ser frem til at være med i en valgkamp, der forhåbentlig vil give SF flere mandater i regionsrådet.”, forklarer Peter Westermann.

Vil give psykiatrien stemme
”Jeg stiller op for at give psykiatrien stemme. Den har brug for mere opmærksomhed og flere midler. Der er brug for en bredere tilgang, hvor terapi, samvær og trivsel også er i centrum. Medicinering skal ikke stå så alene, som det gør i dag.”, fortæller Peter Westermann om hvorfor han stiller op.

”Patienter og pårørende skal kunne følge med i vores sundhedsvæsen. Medarbejderne skal have ordentlige arbejdsvilkår og plads til deres faglighed, i stedet for kontrol og styringsrutiner. Vi skal have fri og lige adgang, støtte de svageste patienter og mindske uligheden i sundhed.”, fortsætter Peter Westermann.

”Vi skal være en grøn foregangsregion. Vi skal forme den grønne omstilling, når vi bygger. Vi skal lette klima-aftrykket i drift og indkøb. Vi skal have en førsteklasses kollektiv transport, der binder regionen sammen og gør bilen mere overflødig. Af den grund, og for at værne vores naturværdier, har jeg i mange år været arg modstander af en Ring 5-motorvej.”, afslutter Peter Westermann.

Om Peter Westermann
Peter Westermann er 31 år gammel og ny højskolelærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød. Han var næstformand for SF under Annette Vilhelmsen fra december 2012 til januar 2014, hvor han trak sig som følge af salget af Dong-aktier til Goldman Sachs.

Han har været folketingskandidat i Nordsjælland ved valgene i 2007 og 2011, hvor han begge gange fik ca. 1000 personlige stemmer. Nok til at blive indsuppleret som folketingsmedlem i et halvt år i 2010. Han har været medlem af SF siden 2004, SFU siden 2002 og haft mange forskellige tillidsposter begge steder. Han var desuden medstifter og vicedirektør for tænketanken Cevea 2008-2010.

Om valgprocessen
SF har i dag to medlemmer af regionsrådet; Lise Müller og Jens Mandrup. Førstnævnte genopstiller ikke.

SF-kandidaternes rækkefølge på stemmesedlen skal afgøres af SF’s partiforeninger i Region Hovedstaden på et repræsentantskabsmøde d. 26. januar 2017. Der er kun opstillet én, Jens Mandrup, til spidskandidat. De øvrige kandidater skal placeres på de øvrige pladser. 

Selve regionsvalget afholdes samtidig med kommunalvalget 21. november 2017.

Kontakt
For yderligere kommentarer, kontakt Peter Westermann på 53 37 97 53.

For spørgsmål vedrørende SF Fredensborg-Hørsholms opstilling af Peter Westermann, kontakt fungerende formand, sekretær for SF Fredensborg-Hørsholm, Ole Bergmann, på 29 88 02 71

For spørgsmål vedrørende SF’s valgproces, kontakt formand for SF i Region Hovedstaden, Tom Ahlberg, på 20 83 37 47.

 

Ole Bergmanns opstillingsgrundlag:

 

Jeg interesserer mig især for de politikområder, hvor regionen kan være med til at arbejde for sammenhæng for borgerne. Det gælder selvfølgelig ikke mindst på sundhedsområdet. Men udover dette kerneområde for regionen, gælder det især den trafikale infrastruktur, ikke mindst den kollektive trafik og forholdene for cyklister.

 

Som medlem af økonomiudvalget og plan- og klimaudvalget i Fredensborg byråd og medlem af bestyrelsen af et forsyningsselskab fik jeg indblik i de fleste af de kommunale opgaver og det klare behov for mere koordination i og med regionen.

 

Jeg anser det for at være et væsentligt demokratisk problem, at regionerne ikke er forankret i borgernes bevidsthed som noget, de kan få indflydelse på. Ikke desto mindre står der ”Region H” på papirer og køretøjer, som har væsentlig betydning for os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv.

 

Så selvfølgelig skal der være så mange SFere som muligt i det kommende regionsråd!

 

SF i Fredensborg og Hørsholm har besluttet at indstille Peter Westermann
og Ole Bergmann til at blive kandidater på SFs liste.

 undefined  

   peter westermann

  undefined

         Ole Bergmann

 

 

Univers
Mobil navigation