undefined Tilbage

Beretning til SF´s generalforsamling den 26. februar 2017. Byrådsarbejdet i Fredensborg kommune

SF-fingeraftryk i budget 2017-20.

Til flere pædagoger: 3 ½ mio. kr. pr. år frem til 2020. 2½ mio. kr. til en ny legeplads/moderne udearealer ved en skole.

300.000 kr./år frem til 2012 som tilskud til kantinedrift til Nivå Skole, der har været udfordret med blandt andet en ny privatskole i baghaven. 100.000 kr. til en medborgerskabspulje – som foreninger kan søge.

(Andre gode ting: Køb af posthusgrund i Humlebæk til nyt bibliotek og kulturhus. Gymnastikkens Hus (22 mio. kr.) i Kokkedal bliver bygget i 17-19. Naturområdet ved Lergravene i Nivå bliver åbnet op og der etableres udelegeplads m.m. Måske får vi en svømmehal. Der er afsat penge i budgettet til at bygge og drive den – beslutning tages i 2018. Byudvikling af Fredensborg bymidte sættes i gang i 2017 og frem.

SF-forslag i byrådssalen: Bekæmp penge i skattely

Undgå kommunale samarbejdspartnere gemmer penge i skattely.

SF tog initiativ til – sammen med Enhedslisten og Radikale Venstre, at fremsætte forslag om, at Fredensborg kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med, samt investere i firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.Begrundelse: Kommunale skattekroner skal ikke gå til virksomheder, der har penge i skattely.

Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massivt skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulationer en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi og meget mere udbredt end tidligere antaget.

SF finder det bekymrende og udtryk for dårlig bankmoral, derfor fremsatte vi forslaget, som stadig er under bearbejdning i administrationen mht. at finde en model der kan fungere i praksis.

Skal skydebanen fortsætte i Langstrup Mose til 2019 og derefter flytte til et nyt sted.

Lige nu er et dominerende flertal i byrådet ved at godkende en forlængelse af miljøgodkendelsen af skydebanen, så der fortsat kan gjalde flere skud ud over mosen og genere naboer og naturen. Den ny miljøgodkendelse skal være begrænset til udgangen af 2019, og der forudsættes en stærkt begrænset e åbningstid for skydning i forhold til i dag. Flertallet nægter at lægge de målte skydestøj til grund, og lægger i stedet beregnede støjværdier til grund for godkendelse.

Jeg kæmper fortsat side om side med naboerne og Danmarks Naturfredningsforening for at undgå en fortsat miljøgodkendelse, for at undgå at skæmme det skønne naturområde i landzone med flere ”støjdæmpende foranstaltninger”, samt undgå at den fortsatte forurening af mosen med affald kan stoppe.

Jeg arbejder sammen med et samlet byråd om at flytte begge skydebaner til en moderne og støjdæmpet skydebane et nyt sted. Gerner uden for kommunens grænser.

 

Fattigdom i kommunen

Den borgerlige regering har i rekordtempo øget antallet af fattige mennesker i Danmark ved at indføre kontanthjælpsloft, 225-timers-regel og integrationsydelse i oktober måned i år. Selv om vi lever i det rige Nordsjælland, er der udsigt til mange flere fattige børn og voksne nu og i de kommende år, og dermed stiger uligheden og utrygheden også.

Det er klart at SF kæmper for at afbøde afsavn og problemer for udsatte børn og familier.

Senest har Børne-og Skoleudvalget besluttet at anvende 1 mio. kr. fra 2018 som en ekstrabevilling til de daginstitutioner med flest udsatte børn. De fordeles på 4 børneinstitutioner med mere end 14 % af børnegruppen, der kommer fra udsatte familier.

Desuden har SF, Enhedslisten, Venstre og Borgernes Stemme arbejdet for at fortsætte en indsats med ”lommepengejobs i kommune, samt støtte til at finde rigtige lommepengejobs i private virksomheder”. Vi har afsat 350.000 kr. ekstra til opgaven. Derved hjælper vi børn fra udsatte familier, hvor forældrene måske ikke har erfaring med arbejdsmarkedet. Det er samtidig kriminalitetsforebyggende, så små-brødrene undgår at blive en del af et kriminelt miljø.

Klimaindsatsen

Den fortsætter ufortrødent med gode resultater som store CO2-besparelser og billigere driftsomkostninger i kommunens bygninger. Det er flot og nødvendigt.

Trafiksanering i Sørup

Efter et stort møde i Sørup, hvor Ole Bergmann som suppleant til byrådet også deltog og lagde pres for at få trafiksikre cykelforhold i området – er der nu en sag på vej i Plan- miljø- og klimaudvalget, vist i april måned. Der er håb om bedre cykelforhold mv. blandt andet inspireret af en tur i Holland.

Fortsat med fritidshjem

Jeg kæmpede ved budgetforhandlingerne i oktober 16 for fortsat at bevare fritidshjemmene i kommunen – så børnenes fritidsliv kan udfolde sig i en selvstændig ramme uden for skolens organisering. Det ser jeg som en sejr for det alsidige børneliv med mere fokus på leg og personlig og social udvikling, der kan udfolde sig efter skoledagens mere faglige forløb og indhold.

I Fredensborg kommune har vi nu nogle af de laveste forældrebetalingstakster i Danmark. Det er godt for børnefamiliernes økonomi og er med til at fastholde børnene i fritidshjem og forhåbentlig også i fritidsklubberne.

Bæredygtige græsrodsinitiativer

Bæredygtige initiativer – som en biograftur for at se ”Demain” en film om bæredygtighedsinitiativer i Europa og USA.Desuden så Bæredygtig Madklub Nivå dagens lys i september 2016. Spændende og anderledes og åbner for socialt samvær på tværs af byens kvarterer. Mere liv i Nivå Bymidte er også et græsrodsinitiativ, som har potentiale.

160_

SF har 1 medlem af Fredensborg byråd.

Hanne Berg er formand for Børn- og Skoleudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Plan- og Klimaudvalget. Hanne er også medlem af Venskabsbykomitéen og af Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.
kontakt: habe@fredensborg.dk

Præsentation af Hanne Berg: 

SFs medlem af byrådet i Fredensborg kommune

Jeg hedder Hanne Berg, og er 51 år. Jeg har boet i Nivå i 20 år. Jeg elsker naturen i vores område – lige fra Øresund, Nivådalen, til udsigten fra Louisiana Kunstmuseum til Esrum Sø.  Jeg nyder stilheden hver morgen, når jeg åbner mit vindue i vores træhus og lukker morgensolen og den friske luft ind. Jeg tager toget til arbejde. Jeg er miljøjurist, og i disse år arbejder med grundvandsbeskyttelse så vi fortsat kan have urenset drikkevand.

Jeg er valgt ind i byrådet for SF nu på 10. år. Hvorfor mon jeg bliver ved? Jeg får ondt i hjertet, når jeg ser at folk kommet i klemme i systemet, om det så er børn, unge eller voksne.  Jeg vil være deres advokat. Jeg vil tale deres sag. Jeg vil råbe højt, når de ressourcestærke kun kæmper for sig selv, og glemmer dem, der har mindre. Jeg vil kæmpe for lighed og lige muligheder. Jeg vil modarbejde kapitalfonde og rigmænd, der gemmer deres formuer i skatteskjul og snyder fællesskabet.

Univers
Mobil navigation