Politik

 

På denne politik-side kan I indtil videre finde korte sektioner med resultater fra de seneste byrådsmøder i Egedal kommune. Punkter, hvor SF har været med til at vinde sejre eller score nederlag på væsentlige politik-områder.

I kan også læse udpluk fra vores seneste budgettaler samt udtalelser fra vore medlemsmøder mv. I

 

 

 boliger til flygtninge

På byrådsmødet d. 25. marts 2015 blev bevilling til anlæg og drift af 50 midlertidige flygtningeboliger bevilget med 17 stemmer for (incl. SF) og 1 imod (O).

 

BETAL FOR TØJVASK!

På byrådsmødet d. 17. december 2014 stemte et snævert flertal på 11 mod 10 for, at der indføres egenbetaling på levering af hjælp til tøjvask til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau. SF stemte imod. 

 

sf's udmelding til budget 2018

Ved byrådets 1. behandling af budget 2018 d. 20. sept. 2017 blev følgende (udpluk) læst op i byrådssalen: 

 

SF håber, at de centrale besparelser på skolerne, børnene og de ældre ikke bliver realiseret, men at der bliver rum til udvidelser på daginstitutionsområdet og kollektiv trafik.

Det økonomiske råderum er så slemt, at vi ikke har penge til at bygge de nødvendige daginstitutioner og plejeboliger, ligesom den vedtagne energirenovering og et fornuftigt serviceniveau i folkeskolen er i farezonen.

Da vi hvert år ikke udnytter servicerammen, bliver den mindre år for år. SF er ikke bange for at tage en mindre overskridelse, så den onde cirkel brydes.

Vi kan ikke løse de fremtidige udfordringer uden flere indtægter. SF peger på en forhøjelse af dækningsafgift og grundskyld.

Alternativet er et endnu ringere serviceniveau end nu. Det er ikke ansvarligt, hverken økonomisk eller menneskeligt.

  

SAMMEN OM EGEDAL

 Udtalelse fra SF's opstillingsmøde på Egedal Rådhus d. 22. juni 2017:

 

SF Egedals liste til kommunalvalget er nu klar. Det er en liste med gode profiler, der sammen kan arbejde for et bedre Egedal. Det er en liste med fornyelse og kontinuitet.

Vores kommune står overfor store udfordringer. De statslige rammer og kommunens egen økonomi presser serviceniveauet. Der er nødvendigt at forbedre rammer for folkeskolen, daginstitutioner, de ældre og handicappede. Der skal ikke flere nedskæringer. Og kommunen skal hele tiden gøres grønnere. Derfor er det også nødvendigt at hæve indtægtsgrundlaget - ingen ting kommer gratis. Derfor tør vi sige og gøre det, som mange andre ikke tør - skatterne skal stige. 

SF's budgettale 2016

Ved 2. behandlingen af budget 2017 i byrådet d. 12. oktober 2016 holdt Peter Hansen SF's budgettale. Her kommer et udpluk af talen:

 

Den kommunale frihed er som nævnt talrige gange af SF for længst fjernet af regering og folketing. Drifts- og anlægsramme binder kommunens handlefrihed, og vi skal blot agere lakajer for den til enhver tid siddende regerings tilfældige luner!

Borgerne får med budget 2017 en alt for ringe service set med SF øjne - alle besparelserne er skabt af nød og ikke af reelle politiske prioriteringer.

I SF er vi meget tilhængere af en sund økonomi. Det har vi ikke i Egedal - indtægter og udgifter hænger ikke sammen - og vi er tvunget til at spare på basal velfærd.

Vi havde ønsket en indtægtsstigning på 30 mio. årligt via dækningsafgift og ejendomsskat, det var der ikke flertal for.

Når SF stemmer for budgettet, skyldes det primært, dels at vi har forhindret værre nedskæringer, og dels en anderkendelse af det samarbejdende folkestyre i Egedal.

For SF er det et stort mål i de kommende år at få annulleret nedskæringerne fra 2017. Og at få forbedret servicen på især de centrale områder:  BØRN, SKOLE, ÆLDRE OG KULTUREN!

 

 

Univers
Mobil navigation