bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.
I ulige år vælges formand og to eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges to eller tre bestyrelsesmedlemmer - således at bestyrelsen består af i alt fem til syv medlemmer.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og medlemsansvarlig.

Bestyrelsen holder typiske 6 - 7 møder om året, men derudover deltager medlemmerne i en række andre møder og arrangementer - baggrundsgrupper, 1. maj planlægning, folkemødeplanlægning, arrangementsgrupper osv.

Bestyrelsesmøderne bliver alle bliver sat på kalenderen. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af SF Bornholm.

 

BESTYRELSEN 2016-2017:

Lars Jørgensen - 136x136.jpg

  formand
Lars Jørgensen
Lindetsvej 4,
3751 Østermarie
tlf:     4020 0051
mail: lj1909@gmail.com

undefined

 

næstformand
Leif Olsen
Sdr. Strandvej 80
3770  Allinge
tlf:     2151 1083
mail:  leif.olsen@brk.dk

Mogens Olsen - 136x136.jpg

  kasserer
Mogens Olsen
Godthåbsvej 20
3751  Østermarie
tlf:      2294 6888
mail:  tingfinder.olsen@gmail.com

undefined

  bestyrelsesmedle
Nikolaj Fjellerad
Harbovej 30
3700  Rønne
tlf:      
mail:  nifjel@gmail.com

 undefined

 

bestyrelsesmedlem
Lisbeth Severin
Kirkepladsen 13
3700 Rønne
tlf:     5695 7596
mail: lisbeth_severin@hotmail.com

Peter Johannessen - 136x136.jpg

  

bestyrelsesmedlem
Peter Johannessen
Pistolstræde 8
3700 Rønne
tlf:     53803053t
mail: peter.w.johannessen@gmail.com21 51 10 83 

Save

bestyrelse2 - hvor er formand.jpg

 

undefined

   bestyrelsesmedlem 
Elisabeth Rasmussen
Rønnevej 42
3770  Alinge
tlf:     2196 8594 
mail:  elisabeth5sf@gmail.com

undefined

 


suppleant
Lise Tejnø
Plantagevej 38
3751  Østermarie
4754 2661
lise.tejno@hotmail.com

undefined

  suppleant
Michael Tysk-Andersen
Bellmansvej 15
3700 Rønne
tlf:     5697 7573
mail: mta@mac.com

 

øvrige hverv:

landsledelsen:
Poul Overlund-Sørensen

SF Region Hovedstaden:
Lars Jørgensen, næstformand

 

 

 

Save

referater

På denne side opbevarer vi forskellige referater: i venstre spalte referater fra generalforsamlinger med storkredsmedlemsmøder tilbage til 2010, og i højre spalte referaterne fra bestyrelsesmøderne, ligeledes tilbage til 2010 .

Univers
Mobil navigation