Sf BornholM

SF Storkreds Bornholm                   velkommen til vores hjemmeside                                                          

Jeg vil bruge min
1. maj tale til at snakke om de ting som vi skal kæmpe for - også når
overenskomsten er i hus

undefined

 

- læs hele Leif Olsens 1. maj tale her:

Med de overståede overenskomstforhandlinger på det offentlige område, så vil det være logisk at holde en 1. maj tale om det - det vil jeg derfor IKKE! Organisationerne og deres medlemmer må nu vurdere om resultatet er godt nok, og det vil jeg respektere.

Jeg vil hellere bruge min 1. maj tale til at snakke om de ting der i disse år virkelig forandrer vores samfund - og desværre ikke til det bedre - det er de ting som vi skal kæmpe for - også når overenskomsten er i hus.

De offentlige arbejdsgivere viste op til og under forhandlingerne en total mangel på respekt for deres ansatte. Når man hører en Sophie Løhde fra regeringen eller en Ziegler fra kommunerne, så virker det næsten som om de kun opfatter de ansatte som et problem - de ser dem slet ikke som vigtige - som medarbejdere - som vi har brug for i vores samfund. Hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund, så har vi brug for de offentligt ansatte, og vi har brug for at give dem ordentlige arbejdsforhold. I de kommende år skal vi rekruttere rigtigt mange nye ansatte, og hvem vil dog tage et job - ofte hårdt og ret lavt lønnet - hvis ikke en gang ens øverste chefer respekterer en?

Vi har brug for at de offentlige arbejdsgivere ændrer holdning til de mennesker der skaber vores velfærd!

Vi har i det hele taget brug for en ændret indstilling til mennesker. Det lader til at man hos regering og folketing m.fl. har den holdning at hvis man blot straffer arbejdsløse, syge, kontanthjælpsmodtagere og så videre hårdt nok, så bliver alting bedre. Man tror åbenbart at hvis man gør folk fattigere, udsætter dem for mere bureaukrati og kontrol, så bliver de straks raskere eller finder et almindeligt arbejde - sådan hænger verden jo ikke sammen.

Vi har brug for et system der møder mennesket der hvor det er. Vi har brug for et system der hjælper den arbejdsløse med at få et job - via rådgivning, vejledning og uddannelse. Vi har brug for et system der hjælper den syge med reel omskoling til nye muligheder frem for endeløse ressourceafklaringsforløb. Vi har brug for et system der møder misbrugeren og den hjemløse åbent og støtter dem frem imod et bedre liv.

Vi har IKKE brug for det nuværende system hvor det er populært at slå på de små - at spare på dagpenge og kontanthjælp eller svække den sociale indsats for at sænke afgifterne på store biler eller fjerne nøddeafgiften (LAs store sejr) er ganske enkelt uanstændigt.

Vi har også brug for et andet syn på fremtiden. I mange år har man talt meget om hvor vigtigt det er med uddannelse. Alligevel ser vi gang på gang at man skærer ned på uddannelserne - lige fra børnehaveklassen til universiteterne, fra de faglige uddannelser til de boglige.

Vi ser også at selvom man taler om livslang uddannelse, så bliver mulighederne for efter- og videreuddannelse dårligere og dårligere.

Vi har IKKE brug for at sænke topskatten eller fjerne arveafgiften! Vi har brug for at man bruger pengene på uddannelsesmuligheder for alle. Vi har brug for at investere i fremtiden frem for at give lidt ekstra til dem der allerede har nok!

Vi er i gang med at sælge de unge fordi vi ikke giver dem ordentlige muligheder til at klare fremtiden - og når vi sælger de unge, så sælger vi også os selv - det er trods alt de unge der skal føre samfundet videre.

I det hele taget er der stærke kræfter der arbejder ud fra HKs gamle - og heldigvis ikke gældende slogan - fra start 90erne: ”Vær solidarisk…med dig selv”

 - Er du syg? - tegn en forsikring og tag på et privathospital.
 - Har du børn? - find en god privatskole
 - Er du arbejdsløs? - tegn en privat forsikring og henvend dig på et vikarbureau
 - Er du pensionist? - sørg for at have en god opsparing i aktier og obligationer
 - Er du rig? - så gem pengene godt og husk at beklage dig over de forfærdelige skatter
 - Er du fattig? - det er s’gu nok din egen skyld.

Det er som om stærke kræfter vil skubbe udviklingen 150 år baglæns til en tid hvor enhver var sin egen lykkes smed og fanden tog de sidste … men det var ikke den holdning der skabte vores samfund - ’det Danmark du kender’, som en partformand sagde for nogle år siden.

Vores svar på de angreb på vores samfund som vi ser i dag, er sådan set de samme som fagbevægelsen, kvindebevægelsen, andelsbevægelsen og mange andre brugte for 150 år siden. Det er at kæmpe og stå sammen - på arbejdsmarkedet, på det sociale område, omkring uddannelser - omkring at sikre en velfærd for alle. Vi skal gøre vores pligt, men vi skal OGSÅ kræve vores ret - til frihed, til social sikkerhed, til et værdigt liv både for direktøren og for førtidspensionisten, både for ingeniøren og sosu-hjælperen.

Samtidigt skal vi huske at vi ikke lever alene - netop 1. maj er det vigtigt at huske at det er en international kampdag  - vi skal også være med til at støtte de steder hvor fagforeninger er forbudt, hvor arbejdsmiljøet er livsfarligt, hvor børnearbejde er udbredt, hvor underbetaling er hverdagen. Verden hænger sammen, og vores kamp slutter ikke ved en grænsebom.

Faktisk er der et gammelt ord der dækker det som vi skal gøre - SOLIDARITET - ikke med dig selv, men SAMMEN

God 1. maj.

 

læs hele vores valgprogram

undefined

I har hørt og set hvad den lokale presse
har fået ud af vores valgprogram...

undefined

- nu kan I downloade det i sin helhed her.

 

SF Bornholm

  • Formand Lars Jørgensen

Lindetsvej 4
3751 Østermarie

Tlf. 4020 0051

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation