Aktiviteter

Det er altid med god stemning og højt humør, når partiforeningen samles til møder, men udover møderne, afholder vi også gode arrangementer og aktiviteter. Omkring valg har vi altid travlt og vi har altid brug for en ekstra hånd.

Vær med og skab en ny verden

Har du lyst til at være med i kampen om et mere solidarisk samfund, hvor vi ser os selv som del af et fællesskab? Så kom med, herunder ser du nogle af de arrangementer SF i Bispebjerg arrangerer.

Du er altid velkommen og hvis du har lyst kan du også kontakte formanden Trine Schaltz, med henblik på mere information om os og hvis du er ny SF'er også høre om muligheder for at gøre en forskel i hele organisationen SF.

Næste bestyrelsesmøde

NB! Næste bestyrelsesmøde er flyttet til d. 19. marts. Vi mødes i FAKTI's lokaler. Vi drøfter den politiske situation, de kommende kampagner og planlægning af landsmøde.

Dagsorden til SF-Bispebjerg bestyrelsesmøde

Den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Bispebjerg Bakke 6, 2400 København NV


Dagsorden

Pkt. 1    Godkendelse af referat fra seneste møde

Pkt. 2    Den politiske situation

Pkt. 3    Kampagne i uge 16 – 17

Pkt. 4    Medlemsmøde/forberedelse til Landsmøde

Pkt. 5    Planlægning af mødedatoer
    
Pkt. 6    Eventuelt

SF Bispebjergs kalender

Her finder du en kalender med SF Bispebjergs kommende aktiviteter :)

Generalforsamling

Der var en livlig debat og det var med højt humør, at partiforeningens medlemmer igen i år var mødt frem til partiforeningens årlige generalforsamling. Hvor skal vi hen, hvordan, hvem og hvor meget må det koste. Der var mange gode ideer og lysten til at gøre en forskel var helt tydelig.

kulturhus_bispebjergbakke.jpg

Generalforsamling i SF Bispebjerg 2015

SF Bispebjerg holdt generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 på Bispebjerg Bakke 6, 2400 København NV.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her

Udover at de formelle ting blev godkendt og vedtaget. Blev der tænkt bredt om hvor SF Bispebjerg skal bevæge sig henad. Vi skal have lidt mere fokus på de digitale medier, skrive mere (der blev foreslået en skrivegruppe) og vi skal appellere lidt mere til de unge her op mod valget. Gode takter, som vi må se om vi kan få sat skub i. Vi skal have nogle flere aktivister på banen op mod valget og håber at mange vil deltage.

Vil du være med - så tøv ikke og kontakt os gerne :)

Referater fra bestyrelsesmøderne

SF Bispebjerg ønsker at have åbenhed om vores aktiviteter. Vi vægter åbenhed i vores samfund og som en grundlæggende værdi at have gennemsigtighed. Her kan du læse om vores bestyrelsesmøder.

SF Bispebjerg holder møde ca. en gang om måneden. På møderne drøfter vi mange forskellige ting. Møderne er som udgangspunkt åbne for SF Bispebjergs medlemmer.

Vi bestræber os på at have nogle politiske drøftelser, som både gælder lokalt i forhold til lokaludvalget og arbejdet i Borgerrepræsentationen og på landsplan. Der er ikke nogen grænser i virkeligheden.

Ofte er der også en større del organisatoriske ting, som eksempelvis hjemmeside, survey, økonomi, arrangementer, aktiviteter og valg af personer til andre møder, hvor vi er repræsenteret.

I referaterne kan du læse om de drøftelser vi har haft og beslutninger bestyrelsen har truffet.

Vi modtager løbende nye medlemmer i partiforeningen. Og vi sætter stor pris på at møde folk og byde ordentligt velkommen. Derfor holder vi også gerne en kort introduktion for nye medlemmer inden mødet.

Er du nyt medlem kan du kontakte vores formand Trine Schaltz for at "booke" en introduktion.

 

Univers
Mobil navigation