Vi beslutter ting sammen

Vores beslutningsstruktur består af 3 lag

1. Generalforsamligen - øverste myndighed, årlig

2. Beslutningsforummet - større beslutninger mellem generelforsamlinger, ad hoc

3. Bestyrelsen - dag-til dag beslutninger af primært praktisk karakter, månedligt

 

Derudover har vi en række valgte tillidspersoner i det interne partiarbejde.

1. Generalforsamlingen

VI indkalder til generalforsamling senest 28 dage før afholdelsen. Når du som medlem har modtaget en indkaldelse skal du gøre dig selv klart: har jeg tænkt mig at komme med forslag til dagsordenen og vil jeg stille op til noget ?

Hvis du ønsker at stille et forslag, så formuler dine tanker i en mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Fristen skal overholdes for at der lovligt kan vedtages noget på generalforsamlingen

Hvis du er interesseret i en eller flere poster, kan du kontakte til bestyrelsen for at høre, hvad de indebærer af arbejdsindsats, muligheder og opgaver. For at stille op til poster skal du kan blot møde op til generalforsamlingen og melde dit kandidatur - hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du skrive til bestyrelsen på SFAmager@gmail.com

EKSEMPEL PÅ DAGSORDEN

1. Formalia 
    a. Valg af dirigent 
    b. Valg af referent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

4. Indkomne forslag (forslag til vedtægtsændringer først, andre forslag sidst)

5. Valg af
    a. Formand
    b. Næstformand
    c. Kasserer
    d. 2 menige bestyrelsesmedlemmer
    e. 2 suppleanter til bestyrelsen
    f. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
    g. Partiforeningens repræsentant i SF-Københavns bestyrelse
    h. Suppleant til partiforeningens repræsentant i SF-Københavns bestyrelse
    j. Delegerede til SFs landsmøde
    k. Delegerede til SF-Københavns årsmøde
    l. Fanebærer

6. Eventuelt

 

2. Beslutningsforum

SF Amagers beslutningsforum er en mailliste med debat og efterfølgende flertalsbeslutning.
Formålet med listen er at give medlemmerne mulighed for at blive hørt i tungere beslutninger og debattere partiforeningens holdninger til specifikke sager.

Meld dig ind på sfamager@gmail.com

SF-Amager KBH er en af SFs største partiforeninger. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen at sikre, at flest mulige medlemmer er involveret i debatter og beslutninger omkring partiforeningens holdninger og virke. 

Vi ved, at mange af vores medlemmere er engagerede mennesker i en hektisk hverdag, hvor arbejde, forældrebestyrelser, frivilligt arbejde, andre foreninger, familie, aktiv fritid og meget andet fylder en hel del. Det kan være svært at finde tiden til møder i en politisk forening. Ved at diskutere på mailen sikrer vi, at vores medlemmer kan deltage i debatter, beslutninger og afstemninger, når de selv har tid til det.

Beslutningsforummet er ligesom at deltage i et almindeligt møde. De tilmeldte medlemmer har både taleret og stemmeret. Alle er velkomne uanset ambitionsniveau. Ønsker du at deltage i beslutningsforummet og er du medlem af SF-Amager, så kontakt næstformand Anna Overlund-Sørensen på sfamager@gmail.com.

For at sikre en nærmere kontakt mellem vores medlemmer arrangerer partiforeningen jævnligt sociale arrangementer, så vi også kan diskutere politik og andet uden for cyberspace. Det er alt fra almindelige byvandringer, debataftener til de mere årlige arrangementer nytårskur og 1. maj brunch.

Vi ønsker, at flest mulige medlemmer deltager i de væsentlige beslutninger og bliver hørt samtidig med, at vi får set hinanden i øjnene, så vi ikke glemmer, at politik også handler om at være sammen i et fællesskab.

3. Bestyrelsen

FORMAND Kasper Nordborg Kiær, kaspernordborg@htomail.com, 2267 9445

NÆSTFORMAND Ask Harsløf, askharslof@gmail.com, 23609653  

KASSERER Britta Anker Bak, brittabak@gmail.com, 30702241 

BESTYRELSESMEDLEM Rasmus Steenberger, rasmus@steenberger.dk, 2238 7878

BESTYRELSESMEDLEM Amalie Hudini, amalie@brujen.dk 

SUPPLEANT Tom Weinriech, tomhjelmw@hotmail.com 

Torvedag sep14(Rasmus).jpg

Skriv til os på SFAmager@gmail.com

Øvrige tillidsposter

SF Amager ligger i Københavns kommune, og vi er derfor en del af SF København, som er baggrundsgruppe for SFs medlemmer af borgerrepræsentationen.
Du kan altid skrive til vores repræsentant i SF Københavns bestyrelse.

Rasmus Steenberger, rasmus@steenberger.dk, 2238 7878


EP14 uddeling GJK (Christina, Kasper og Rasmus).jpg
Univers
Mobil navigation