SF's medlemmer af kommunalbestyrelsen

SF har fra 1. januar 2018 fortsat to medlemmer i Kommunalbestyrelsen: Leif Pedersen og Mehmet Kücükakin. De arbejder begge ihærdigt på at få SF's synspunkter igennem i den politik Kommunalbestyrelsen vedtager.

undefined

Leif Pedersen, Troldnøddegården 8, 2620 Albertslund,  e-mail: dunar@post12.tele.dk, tlf: 26 96 42 95

Leif er formand for Miljø- og Byudvalget, medlem af Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af §17-udvalgene vedr. Plejeboliger  samt Byudvikling. Leif sidder desuden i bestyrelsen for HOFOR, VEKS og AgendaCenter

Mehmet Kücükakin(136x136)

Mehmet Kücükakin, Randager 61, 2620 Albertslund, e-mail: mkucukakin@hotmail.comtlf.: 26 84 20 81

Mehmet er viceborgmester,medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget samt §17.4 Temaudvalg 

 Folketingskandidat

Fra oktober 2016 er Serdal Benli valgt som folketingskandidat for Tåstrup-kredsen, da Holger K. Nielsen har meddelt, at han ikke genopstiller ved næste Folketingsvalg.

undefined

Serdal Benli, tlf.: 27 20 88 60, e-mail: serdal.benli@gladsaxe.dk

Univers
Mobil navigation