Politik

SF's to medlemmer af kommunalbestyrelsen får hjælp fra en støttegruppe, der har påtaget sig opgaven med at læse dagsordener til udvalgsmøderne. Der holdes månedlige Før-udvalgsmøder, hvor dagsordenerne gennemgås.

 

SF er repræsenteret i følgende udvalg og nævn (Mehmet og/eller Leif er repræsentant i udvalg, hvor det skal være et KB-medlem):

1.viceborgmester: Mehmet Kücükakakin

Formand for Miljø-og Byudvalget: Leif Pedersen

Medlem af ØU: Leif

Medlem af Børne- og Skoleudvalget: Mehmet

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget: Mehmet

Social- og sundhedsudvalget: Leif

§ 17.4 udvalg vedr. byudvikling: Leif

§17.4 udvalg vedr. plejeboliger: Leif

§ 17.4 Temaudvalg: Mehmet

Bestyrelsen for AgendaCenter: Leif

Bestyrelse for VEKS: Leif

Bestyrelsen for HOFOR: Leif

Valgbestyrelsen for FT-/EU valg: Mehmet

Integrationsrådet: Karen Tobisch

Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter: Vivi Nør Jacobsen (stedfortræder Birgit Hauer)

Valgbestyrelsen for Herstedlund Skole: Inge Dahn

Grundlisteudvalget: Marianne Kristensen

 

 

 

Kommunalvalg 2017

 

Læs teksten til den folder, der bliver lavet til omdeling - her-

Her ser I det stærke SF-hold til kommunalvalget - set fra venstre:  Mehmet, Birgit, Leif, Vivi og Bülent

undefined

Resultatet af Kommunalvalget den 21. november 2017

SF fik 1.213 stemmer, svarende til 8,7 % ved Kommunalvalget - en lille fremgang på 0,1 procent (19 stemmer).  Stemmeprocenten var 66,07% - en tilbagegang fra 2013, hvor stemmeprocenten var 66,86.

SF beholdt sine to mandater - og dermed  er Leif Pedersen og Mehmet Kücükakin valgt, idet SF på Generalforsamlingen besluttede sig for Partiliste. 1. suppleant: Vivi Nør Jacobsen,  2. suppleant: Birgit Hauer, 3. suppleant: Gül Øzcan og 4. suppleant: Inge Dahn.

De personlige stemmer fordelte sig som følger:

Leif: 130

Mehmet: 190

Birgit: 178

Vivi: 241

Bülent: 10

Gül: 53

Søren: 13

Else: 19

Inge: 22

René: 7

 

By- og miljøområdet-oplæg - tovholder Leif Pedersen

Kultur og idræt - tovholder Mehmet Kücükakin

Univers
Mobil navigation