Aktiviteter

 

Der indkaldes til Generalforsamling i SF-Vejen.

Se indbydelse og dagsorden længere nede på siden!

Vindmølle

 

AKTIVITETSKALENDER

Tirsdag d. 17. marts 2015, kl. 19.00:  Generalforsamling på Rådhuset i Vejen

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i SF-Vejen. Tirsdag d. 17. marts, kl. 19.00 på Rådhuset i Vejen. Byrådsmedlem, Anker Ulsdal, vil fortælle om arbejdet i Byrådet inden den efterfølgende generalforsamling.

IMG_2455 (463x640).jpg
Generalforsamling i SF-Vejen

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 på Rådhuset i Vejen.

Inden afholdelse af Generalforsamlingen, vil vores lokale byrådsmedlem Anker Ulsdal fortælle om arbejdet i Byrådet.

Herefter generalforsamling jf. nedenstående dagsorden:

1. valg af dirigent og referent

2. formandens beretning

3. regnskab

4. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

Hvis der ikke indkommer forslag, er denne dagsorden endelig.

5. vedtagelse af aktivitetsplan

6. valg til bestyrelsen og revisor

7. evt.

Hvis døren er låst kontakt undertegnede på mobil 21567714

Med venlig hilsen

Bodil Baagø

Formand for SF-Vejen

Univers
Mobil navigation