Om SF Odense

SF-Odense, er en lokalpolitisk partiforening under Socialistisk Folkeparti. Foreningen består af ca. 300 medlemmer, hvoraf der også er dobbeltmedlemmer af SFU-Odense.

SF-Odense har lokaler midt i Odense, i Kongensgade 70 (med indgang fra Dronningensgade). Her er der indrettet to mødelokaler, et lokale til SFU og et køkken/alrum. Lokalerne er fornylig renoveret og fremstår lyse, moderne og venlige.

Foreningen er organiseret som en traditionel forening med en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse samt en formand for denne. Bestyrelsen konstituerer sig derefter med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der tager sig af de praktiske vedrørende driften af foreningen. Bestyrelsen nedsætter derudover en række udvalg efter behov.

SF-Odenses økonomi tilvejebringes af et særligt kontingent, der opkræves af hovedorganisationen sammen med det ordinære kontingent.

Univers
Mobil navigation