Byrådsmedlemmer og kandidater

SF Odense har to byrådsmedlemmer, Line Mørk og Brian Dybro som også er Odenses viseborgmester. Brian Dybro og Line Mørk genopstiller sammen med Kasper Westh, Ditte Helene Rasmussen og Christian Vedel.

Odense Rådhus.jpg

Byrådsmedlem Brian Dybro

Viceborgmester, Medlem af By- og Kulturudvalget, Spidskandidat til kommunalvalget 2017, Socialpædagog

Brian Dybro spidskandidat.jpg

Byrådsmedlem Line Mørk

Gruppeformand, Medlem af Børn- og Ungeudvalget, Folkeskolelærer

Line Mørk medlem af børn- og ungeudvalget.jpg

Byrådskandidat Kasper Westh

Jeg hedder Kasper Westh

Jeg er 54 år, gift og far til tre voksne drenge.
Jeg er cand.scient.pol. (statskundskab) og har siden 1994 arbejdet med regional udvikling og
erhvervsudvikling i først Fyns Amt og dernæst Region Syddanmark.
Jeg bor i Holluf Pile. I en årrække var jeg aktiv som ungdomstræner og bestyrelsesmedlem i HPTI-fodbold.
Fra 2009 til 2013 var jeg medlem af byrådet, og medlem af Ældre-og Handicapudvalget.
Siden 2014 var jeg været næstformand i bestyrelsen for Odense Zoo, som jeg synes er en perle.
Odense skal være en by, vi kan være stolte af. Vi skal også kunne være stolte af byens udvikling.
Jeg er meget glad for, at vi snart får en letbane i Odense. Det er godt for miljøet, og det
er samtidig godt for byens evne til at tiltrække både moderne virksomheder og nye indbyggere.
Vi skal styre byggeaktiviten så byen bliver kønnere og grønnere.

Mine mærkesager

1. Odense skal være en grøn by. Der skal være mere og bedre natur. Vi skal videre med at gøre byens energiforsyning bæredygtig, og genanvendelse af alle former for afald skal styrkes. Vi har brug for smarte trafikløsninger. Letbanens 1. etape er ikke nok.

 2. Odense skal tilbyde sine ældre en værdig alderdom. Det kræver at de ansatte har tid og ikke er styret af bureaukrati. Vi skal også have udviklet nye boligtilbud, hvor ældre kan kan have glæde af hinanden uden det ligner en institution.

3. Odense skal skabe job. Ved bevidst samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og private. Den spirende ”robotklynge” er ikke kommet af sig selv, og det skal vi lære af også på andre områder. Vi skal fortsat udvikle vores by til glæde for alle de mange forskellige mennesker, der bor her. SF vil bevæge Odense i en mere solidarisk retning.

Byrådskandidat Ditte Helene Rasmussen

Mit navn er Ditte Helene Rasmussen

Jeg er født og opvokset i det nordlige Odense. I
dag bor jeg i centrum, læser kandidat i Socialt
Arbejde på Aalborg Universitet og arbejder for
organisationen WeShelter, der organiserer tilbud
til hjemløse og socialt udsatte. Jeg elsker Odenses
pulserende kulturliv og bruger gerne min
fritid i byens parker, på café eller til koncerter.
”Odense skal være en kommune,
hvor der er plads til
alle – også dem, der ikke
passer ind i samfundets
kasser.”
Jeg har været politisk aktiv siden jeg var 16 år.
Jeg er aktiv i politik, fordi jeg vil bekæmpe ulighed
og styrke solidariteten i samfundet. Jeg er
optaget af social uretfærdighed og mit hjerte
brænder for de svageste i vores samfund. Jeg
tror på, at mennesker har det bedst i fællesskaber
og at en stærk velfærd er med til at sikre, at
fl est får muligheden for et godt liv.
Odense skal være en by, der fører en progressiv,
lokal miljøpolitik, med fokus på o entlig
transport, mere genanvendelse og bæredygtig
energi.

Mine mærkesager

1. Alle børn har krav på en god start på livet Det er vores vigtigste opgave at sørge for, at udsatte børn, der lider under omsorgssvigt, overgreb og misbrug bliver hjulpet i tide. Det kræver hurtigere sagsbehandling og fl ere voksne i vores skoler og dagtilbud.

2. Flere tilbud til socialt udsatte Vi har brug for at udvikle fl ere forskellige tilbud til kommunens socialt udsatte borgere – især de unge. Alle har krav på et værdigt liv, også selvom man ender i en udsat livssituation med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.

  3.Bedre busdrift Letbanen bliver et tiltrængt løft af den kollektive transport, men tusindvis af byens borgere vil stadig være afhængige af busdriften. Derfor skal vi sikre, en sammenhængende busdrift - også på skæve tidspunkter af døgnet og i alle dele af Odense.

Byrådskandidat Christian Vedel

Hej jeg hedder Christian Vedel

Jeg er 23 år og bor til leje i Odense C. Til daglig
læser jeg økonomi på Syddansk Universitet. I
min fritid har jeg altid knoklet for politisk forandring,
men jeg er også glad for at lave god mad
til min kæreste, en god øl i byen eller bare at
fange det nyeste afsnit af Rick & Morty.
Odense er en god by for os
unge, men det kan blive
langt bedre.
Jeg sidder selv i de lange cykelkøer mandag
morgen. Jeg spiser også lidt ekstra pasta sidst
på måneden. Jeg er nok ikke så anderledes fra
mange andre unge mennesker her i byen.
Jeg stiller op, fordi jeg mener, at alle unge
skal have en fair chance. Den vision kræver lavpraktiske,
men ambitiøse prioriteringer i Odense
kommune. Det kræver f.eks., at man kan få en
bolig, der er til at betale, og at det er nemt at
komme rundt i bus og på cykel. Det kræver god
velfærd og en stærk ung stemme i byrådet.
Find mig på fjæsbogen eller snappen, og lad
mig høre dine tanker!

Mine mærkesager

1. Et godt ungdomsliv Odense er en god by at være ung i, men det kan blive meget bedre. Vi skal have endnu flere studievenlige boliger og fl ere lære- og praktikpladser, så alle kan gennemføre deres uddannelse. Vi skal også have flere og bedre busser og cykelstier, så alle har en ærlig chance for at komme rundt i byen. Derudover skal vi inddrage ungdommen langt bedre i beslutninger.

2. Et grønt Odense Det er fuldstændig afgørende, at vi gør noget ved klima- og miljøproblemerne. Jeg synes, at Odense skal gå forrest. Jeg drømmer om god og billig ooffentlig transport, mindre affald og genbrugsstationer i cykelafstand, deleøkonomi og solceller på tagene. Det handler både om velfærd og nødvendighed.

3. God velfærd til alle Hvis vi skal have gode skoler og daginstitutioner, gratis psykologhjælp og værdig ældrepleje, så kræver det, at man bruger de penge, det koster. Jeg vil langt hellere have, at vi betaler en smule mere i skat end at forringe velfærden.

Univers
Mobil navigation