Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Odense

SF-Odenses bestyrelse er valgt på den årlige generalforsamling, som afholdes i årets første kvartal.

Formanden og kasseren vælges direkte, mens resten af den valgte bestyrelse konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde ca. hver tredje uge.

En del af bestyrelsens konstituering er valg til forretningsudvalget, som består af formanden, næstformanden, kasseren, sekretæren og en person fra den øvrige bestyrelse. Forretningsudvalgets opgaver er blandt andet at varetage alle praktiske gøremål i partiforeningen, samt forberede bestyrelsesmøderne med dagsorden, fremskaffelse af bilagsmaterialer m.m.

En del af bestyrelsens opgaver er at være med til at diskutere og forme SF-Odenses politik til gavn for baggrundsgruppen og byrådsgruppen. 
Næstformand
Casper Marienlund
Tlf: 2240 2553
E-mail: c_marienlund@hotmail.com


 
Sekretær
Axel Bay Petersen
Tlf: 6171 9234
E-mail: beritaxel@gmail.com


 
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bendix 
Tlf: 2067 9676
E-mail: bendixogf@live.dk

 
Bestyrelsesmedlem
Karsten Fogde
Tlf: 
E-mail: karstenfogde@gmail.com

 
Suppleant
Freddy Vermod
Tlf: 4150 5829
E-mail: freddyvermod2@gmail.com 

 

 

 

undefined
Formand
Axel Skytthe
Tlf: 5239 1193
E-mail: askytthe@health.sdu.dk

undefined
Kasserer
Kaj Bager
Tlf: 2893 9674 
E-mail: kajbager249@gmail.com

 
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Gade
Tlf: 2988 9046
E-mail: bg@birgittegade.dk


Bestyrelsesmedlem
Ditte Helene Rasmussen
Tlf: 4127 9984
E-mail: ditte.helene@hotmail.com

 
Bestyrelsesmedlem
Marianne Ostendorf
Tlf: 
E-mail: ostendorf.marianne@gmail.com 

 

Univers
Mobil navigation