Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Odense

SF-Odenses bestyrelse er valgt på den årlige generalforsamling, som afholdes i årets første kvartal.

Formanden og kasseren vælges direkte, mens resten af den valgte bestyrelse konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde ca. hver tredje uge, typisk på en mandag.

En del af bestyrelsens konstituering er valg til forretningsudvalget, som består af formanden, næstformanden, kasseren, sekretæren og en person fra den øvrige bestyrelse. Forretningsudvalgets opgaver er blandt andet at varetage alle praktiske gøremål i partiforeningen, samt forberede bestyrelsesmøderne med dagsorden, fremskaffelse af bilagsmaterialer m.m.

En del af bestyrelsens opgaver er at være med til at diskutere og forme SF-Odenses politik til gavn for baggrundsgruppen og byrådsgruppen.

undefined
Næstformand
Axel Skytthe
Tlf: 5239 1193
E-mail: askytthe@health.sdu.dk

undefined
Sekretær
Casper Marienlund
Tlf: 2240 2553
E-mail: c_marienlund@hotmail.com

sf-default-profil136x136.png
Bestyrelsesmedlem
Axel Bay Petersen
Tlf: 6171 9234
E-mail: beritaxel@gmail.com

sf-default-profil136x136.png
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bendix 
Tlf: 20679676
E-mail: bendixogf@live.dk

sf-default-profil136x136.png
1. Suppleant
Freddy Vermod
Tlf: 4150 5829
E-mail: freddyvermod2@gmail.com 

 

 

 

undefined
Formand
Kasper Westh
Tlf: 2622 8048
E-mail: kasper.westh@outlook.dk 

undefined
Kasserer
Kaj Bager
Tlf: 2893 9674 
E-mail: kajbager249@gmail.com

undefined
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Gade
Tlf: 2988 9046
E-mail: bg@birgittegade.dk

undefined
Bestyrelsesmedlem
Eva Kofoed Rasmussen
Tlf: 5168 0351
E-mail: evakora@yahoo.dk

sf-default-profil136x136.png
Bestyrelsesmedlem
Marianne Ostendorf
Tlf: 
E-mail: ostendorf.marianne@gmail.com 

sf-default-profil136x136.png
2. Suppleant
Rasmus Jochumsen
Tlf: 5089 5407
E-mail: rasmusjochumsen@gmail.com

Univers
Mobil navigation