velkommen til     sf Odense

Her er SF Fyns folketingskandidater

Der har været urafstemning om opstilling af folketingskandidater på Fyn. I alt var der 8 kandidater til de 8 opstillingskredse på Fyn, så afstemningen havde til formål at fastlægge rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen. Resultatet af afstemningen blev, at Karsten Hønge er spidskandidat og opstiller i Odense Øst kredsen. Line Mørk er kandidat i Odense Syd som nummer 3, og Ditte Helene Rasmussen er kandidat i Odense Vest som nummer 4 på listen.

Alle kandidater.jpg

1. maj Odense 2018

Så nærmer 1 maj sig endnu engang, og SF er selvfølgelig.

Kl 10.00 er der morgenmad og en sang eller to i SF Odenses lokaler
Kongensgade 70.
Dernæst går vi i samlet flok ned til Kongens Have, hvor der vil være musik og taler, af blandt andet Karsten Hønge.
Arrangementet i Kongenshave er fra kl 12.00 til 17.30

Vel mødt og god 1 maj.
1 maj 18.jpg

Afholdt generalforsamling 2018

SF-Odense holdt generalforsamling lørdag den 3 marts. Efter at have beklædt en række politiske tillidsposter  gennem de sidste 14 år havde den hidtidige formand Kasper Westh valgt at stoppe som formand. Som ny formand blev valgt den tidligere næstformand, Axel Skytthe, mens Kaj Bager blev genvalgt som kasserer. Vi fik også en ny bestyrelse, der efterfølgende har konstitueret sig med Casper Marienlund som næstformand og Axel Bay-Petersen som sekretær. Birgitte Gade, Marianne Ostendorf, Jørgen Bendix, Ditte Helene Rasmussen og Frank Kronbo blev også valgt til bestyrelsen.

SF Odense

  • Formand Axel Skytthe

5239 1193

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation