velkommen til     sf Odense

Indkaldelse til generalforsamling i SF-Odense 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SF Odense

Lørdag, den 3. marts kl. 10 - 16

i SF Odenses lokaler, Kongensgade 70, indgang fra Dronningensgade. Dagsorden for generalforsamlingen findes nederst på denne side.

Det netop overståede kommunalvalg havde en klar vinder i Tonni Hansen, som fik et kanonvalg på Langeland og blev øens borgmester. Vi får besøg af Tonni Hansen på generalforsamlingen, hvor han bl.a. vil fortælle om, hvordan man vinder et valg. På den lokale front gik valget ikke så godt som på Langeland - vi fik kun valgt Brian Dybro til byrådet. Til gengæld er han blevet rådmand for beskæftigelse- og socialområdet, og Brian vil kigge fremad mod arbejdet de næste 4 år for at få en stærkere SF repræsentation ved næste byrådsvalg.

 Som vanlig skal der på generalforsamlingen vælges formand og medlemmer af bestyrelse samt to medlemmer til baggrundsgruppen. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op til bestyrelsen.

Beretning fra bestyrelsen samt forslag til aktivitetsplan udsendes midt i uge 8. Øvrige dokumenter udleveres på selve dagen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være næstformand Axel Skytthe (mail axelskytthe@gmail.com) i hænde senest fredag d. 23. februar.

Der vil være mulighed for at købe sandwich (50 kr.) til frokost – bestilles og betales ved indgangen. Endvidere kan øl og vand købes til rimelige priser.

Vel mødt til GF2018.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i SF Odense

SF og SFU.jpg

Forslag til Dagsorden

       Kl. 10.00     Velkomst ved formanden

Kl. 10:05    Formalia

-          Valg af dirigent og referent

-          Godkendelse af dagsorden

Kl. 10:10    Bestyrelsens beretning ved formanden

-          Beretningen forelægges til godkendelse af generalforsamlingen

Kl. 10:30    Fremlæggelse af regnskab for 2017

-          Regnskabet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen

Kl. 10:50    Fremlæggelse af forslag til aktivitetsplan for 2018

-          Aktivitetsplanen forelægges til godkendelse af generalforsamlingen

Kl. 11:10    En succesfuld valgkamp

Oplæg om blandt andet den overståede kommunalvalgkamp v/

Tonni Hansen, borgmester i Langelands Kommune

Kl. 12.15    Frokost (kr. 50,- pr. person)

Kl. 13:00    Fremlæggelse af forslag til budget for 2018

-          Budgettet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen

Kl. 13:15    De næste 4 år – hvordan sætter vi klare SF–aftryk på politikken med en rådmandspost

Oplæg v/ Brian Dybro, rådmand

Kl. 14:15    Indkomne forslag

Kl. 14:30    Valg af

-          Formand (nyvalg)

-          Kasserer

-          7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

-          2 baggrundsgruppemedlemmer + 1 suppleant

-          2 revisorer + 1 suppleant

Kl. 15:15    Beretninger fra

-          Byrådsgruppen / Baggrundsgruppen (Line Mørk)

-          Folketingsgruppen / landsledelsen

-          SF Storkreds Fyn

-          SFU-Odense

Kl. 15:45    Eventuelt

SF Odense

  • Formand Kasper Westh

26228048

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation