Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Nyborg

Bestyrelsen holder møde en gang månedlig i vores lokale Kongegade 7 og er åbne for alle medlemmer.
Møderne afholdes på onsdage kl. 19 – 21 efter en nærmere fastlagt plan.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
     
Jørgen Christian Østerby - formand. 
Møllergårdsvej 15
5800 Nyborg
Tlf: 30 45 30 55
E-mail: jcosterby@gmail.com
 
Gøye Thorn Svendsen
Bredahlsgade 13
5800 Nyborg
Tlf: 26 81 55 51
E-mail: mail@goeye.dk
 
Iben Bohr
Lillemøllevej 12
5800 Nyborg
Tlf. 2488 5685 – 6333 60306
E-mail: iben.bohr@gmail.com

Thomas Laursen 
Nymarksvej 23
5800 Nyborg 
Tlf. 2180 7104
E-mail: thomaslaursen5@gmail.com

Kasserer
Henning Nielsen
Harevænget 128
5800 Nyborg
Tlf. 6531 6646
E-mail: henning.nielsen@skovparknet.dk

Bestyrelsessuppleanter:
Torben Kragh Jensen
Elsa Knudsen

Revisor
Knud Theil Nielsen

Revisor
Jan Grønvig

Velkommen til baggrundsgruppen

Fra januar 2016 er baggrundsgruppe- og bestyrelsesmøderne slået sammen:

Thomas Laursen (byrådsmedlem)
Ole Tyrsted Jørgensen (valgt på generalforsamlingen)
Samt bestyrelsesmedlemmerne.

Univers
Mobil navigation