Om partiforeningen

Bestyrelsen:

Bent jpeg 180.jpg 

Formand
Bent Olsen

Tlf: 40481971

bent.veflinge@gmail.com :

 

undefined

Sekretær

Finn Røschmann

Tlf: 24972222 

finnr@saknet.dk

Søren Tambjerg 1 5 2014 180 x 203.jpg

Kasserer
Søren Tambjerg

Tlf: 65964833 

tambjerg@morudnet.dk

Flemming 180 x 180.jpg

Bestyrelsesmedlem
Flemming Holmelund

Tlf: 61389749

flemming@berdinholmelund.dk

 

 

 

 

 

 Suppleant:

undefined

Nanna Breinholt

nannabreinholt@gmail.com

 

 

 

Generalforsamling

 

Formandens beretning 27/2-2017

 

Til indledning vil jeg citere fra Pia Olsen Dyhrs julehilsen sidste år.
 
"Der er en vej - selv når det ser rigtig sort ud – og det kan man godt have brug for at tænke på, efter et år med en borgerlig regering. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at en stor del af regeringens politik har været med til at gøre Danmark mere ulige, mere fattigt. 
 Men jeg har også oplevet, hvordan danskerne har stået sammen og kæmpet imod sammen med os. Imod kontanthjælpsloft og 225-timers regel, imod regeringens kulsorte klimapolitik, imod forringelser af vores ældrepleje, sundhedsvæsen, uddannelsessystem og daginstitutioner."

 

Regeringen skal nok holde, så længe meningsmålingerne peger på Mette Frederiksen, men hvad der bliver regeringens reelle politik er meget uvis, da det, langt hen ad vejen, stadig er Dansk Folkeparti der skal levere stemmerne. 

 

SF har, med sine 7 mandater, ikke de samme muskler som for år tilbage, men man har formået at præge debatten og komme med udspil på en række områder. Senest er der kommet et ambitiøst udspil omkring Folkeskolen. Et udspil som er blevet godt modtaget blandt fagpersoner. Endelig må man forholde sig til det faktum at Socialdemokratiet tilsyneladende er mere interesseret i Dansk Folkeparti end i SF.

 

Ifølge vores lokale medlem af Folketinget, Karsten Hønge, er der en god kemi i folketingsgruppen og i den reducerede medarbejderstab. Nye nøglepersoner, er ved at være på plads, så man er klar, når Las Løkke en dag trykker på valgknappen. 


Året i KB har været en blandet fornøjelse, som startede ud med, at SF var med i budget 2016. 

 

En del af de tiltag som SF-Nordfyn var med til at få sat på budgettet fik liv igennem 2016.

 

Den tidlige indsats har været en meget vigtig mærkesag for SF gennem flere år, derfor var det en lille sejr, at der blev sat penge af til dette. Efterfølgende har SF-Nordfyn været med til at udmønte aftalen, og det er meget spændende at se, hvad der kan komme ud af at bruge så relativt begrænsede midler på så stort et område. 

 

Anne-Lise har, i årets løb, repræsenteret SF-Nordfyn ved talrige dialogmøder på skoler og i daginstitutioner. Møder der har været et stort behov for da tilliden mellem politikere, forvaltning og brugerbestyrelser har været udfordret. Det virker til at tilliden er ved at være genoprettet


Den store udfordring som konstant er på dagsordenen, er det faldende børnetal og antallet af skole/institutioner, som nogen vil hævde ikke står i forhold til hinanden.

 

På et borgermøde i maj, i Langesøhallen, fremlagde fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen sin vurdering af fremtiden for Nordfyns Kommune. Han var meget klar i spyttet i det spørgsmål. Som han udtrykte det, så vil børnefamilier flytte til udkantsområderne, hvis man forsikrer at der børnepasning og skoler i nærområdet. En udvikling der så småt er i gang andre steder i landet.

 

Da begge de oplagte borgmesterkandidater har meldt ud at der skal ses på dette spørgsmål efter valget, vel at mærke med lukninger for øje, så skal der kæmpes en kamp som den i skrivende stund udfolder sig i Assens Kommune.


En anden ting som er kommet godt i gang i 2016 er gæstedagplejehusene. Der har været mange bump på vejen og meget modstand mod dette initiativ. Men det ser ud til at det nu er ved finde sit leje. Der er ikke nogen som har beklaget sig over tilbuddet i lang tid og det plejer at være gode tegn.


En forventning til budget 2017 om, at det skulle blive et meget visionært budget inden for børne og ældre området, blev hurtigt skudt ned. Det stod hurtigt klart at borgmesteren ikke fandt det vigtigt at få alle om bordet med i et budget. Konsekvensen blev at SF-Nordfyn forlod forhandlingerne sammen med Nordfynslisten og Enhedslisten.

 

Sammen med Nordfynslisten fremlagde vi vores eget budget, hvor vi bl.a. ønskede at bevare sundhedsplejen på nuværende niveau. Det har hele tiden været en mærkesag for SF-Nordfyn at fastholde den tidlige forbyggende indsats. Men det var der ikke forståelse for. Forligspartierne fastholdte den overflødige mikroskopiske besparelse. 

 

Ved 2. behandlingen af budget, hvor forligspartierne havde underskrevet aftalen, bad spurgte Anne-Lise om besparelsen på sundhedsplejen kunne fjernes, hvis der medfulgte et finansierings forslag. Reaktionen var at borgmesteren blev lettere ophidset og der blev sagt nej. End ikke Socialdemokraterne fandt det var en vigtig ting sag at slås for. Kun Nordfynslisten bakkede forslaget op.

 

Hvilken konsekvens, den omtalte besparelse har fået, er uklar. Efter presseomtale af at besparelsen førte til, at et aktivitetstilbud til overvægtige børn blev fjernet, er sagen åbenbart stillet i bero?


Udover at være synlig i kraft af Anne-Lises tilstedeværelse i kommunalbestyrelsen, har SF-Nordfyn vist fanen frem ved to "velfærdsdemonstrationer" på pladsen foran rådhuset i Bogense. På initiativ af Velfærdsalliancen blev der afholdt demonstrationer landet over.

 

 

 

 

 

 

Den første maj talte Anne-Lise på torvet i Bogense, ved det traditionelle arrangement der afholdes i samarbejde med fagbevægelsen, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF-Nordfyn. Takket være hjemmeside og Facebook kan budskaberne nå ud til en større kreds end de fremmødte på torvet. Tilhørerskaren var mindre end normalt, men set i lyset af at det var en konfirmationssøndag og vejret var langt over middel, så kan vi være tilfredse.

 

I maj måned inviterede vi pædagoger og lærere til "Lyttemøde", hvor der var mulighed for at give udtryk for hvordan stemningen er, blandt personalet i de nordfynske skoler og institutioner. Her kom det tydeligt frem at der var/er store frustrationer, dels i forhold til udmøntningen af skolereformen og dels i forhold til ledelsen. I forhold til skolereformen er der store knaster omkring inklusion og forberedelsestid. Den generelle opfattelse var at man føler sig mindre inddraget i beslutningerne, at man oplever en højere grad af topstyring.

 

Efter en lang periode hvor skandalerne er skyllet ind over Region Syddanmark og en periode, hvor SF, ved Ida Damborg og Karsten Hønge, har været meget tydelige i debatten, inviterede vi Ida Damborg til et offentligt møde i Otterup. Det blev et godt møde, hvor man blev meget klogere på, hvilken rolle regionen spiller i samfundet. Desværre var der ikke så mange der kunne blive klogere, da fremmødet var meget begrænset. 

 

SF-Nordfyn var pænt repræsenteret da SF i Kerteminde inviterede til Naturtræf på Fynshoved. Om alt går vel, bliver vi, senere på året, inviteret til et lignende arrangement på Langeland, hvor man bl.a. er ved at genoplive andelstanken.

 

Jeg ville gerne have stået her i dag med et budskab om at vi har gjort meget af forarbejdet til den forestående valgkamp. Vi er ikke kommet så langt i forberedelserne, men jeg er fortrøstningsfuld, og når vi senere i aften har udpeget vores spidskandidat, forventer jeg at vi inden for kort tid kan have et valgoplæg klar og inden sommerferien kan præsentere en slagkraftig kandidatliste.

 

Vi har mange udfordringer i Nordfyns Kommune lad mig blot nævne nogle få.

En skole-dagtilbudsstruktur kommer i spil igen.

Hvad er det optimale når vi taler om tidlig og forbyggende indsat over for børn?

Hvordan fastholder vi de unge i uddannelse? 

Hvordan får vi lavet et ungemiljø som de unge gerne vil være en del af?

Vi skal skaffe praktik pladser til vores flygtninge.

Er normeringerne gode nok på vores ældreområde? 

Har rehabiliteringen overtaget fornuften i forhold til at få den hjælp man har brug for?

Konsekvensen af hurtig udskrivning fra sygehusene. Kan vi klare opgaven?

Gratis psykolog hjælp til unge og meget mere.


 

 

En realistisk målsætning for valget må være at få to kandidater valgt, men det får vi kun hvis vi arbejder målrettet sammen som et hold og alle yder en indsats.

 

Hvis man skal tro Villy Søvndal, der er tilbage som spidskandidat til regionsvalget, så står SF med gode muligheder for gode valgresultater i regioner og kommuner. Men det bliver ikke tilfældet uden en målrettet indsats og fokus på det fælles projekt. Et projekt som bliver understøttet af, at landsledelse, folketingsgruppe og staben på Christiansborg, som er oppe i gear i forhold til de fælles mærkesager, som f.eks. gratis psykologhjælp til unge og fleksibel arbejdstid.

 

Jeg indledte med at citere Pia Olsen Dyhr og slutter med at citere Jacob Mark, som, trods sin unge alder, har markeret sig meget positivt og tydeligt på Christiansborg og på landsplan.

"Er du arbejdsløs, så er du en "samfundsnasser". 

Er du pensionist, så er du en "byrde."

Er du flygtning, så er du en "uønsket gæst."

Er du en studerende, der skifter uddannelse, så er du en "uddannelsesspekulant."

Den politiske debat handler mere og mere om at stigmatisere mennesker. Men den kunne ligeså godt handle om det modsatte. Lad os tale mennesker op - ikke ned."

 

 

Univers
Mobil navigation