Kandidater til kommunalvalget 2017 (KV17)

SF Nordfyns kandidater stiller op som et hold. De er ikke bare på et hold, men samarbejder omkring partiets kampagne til KV17 indbyrdes, med bestyrelsen og vores medlemmer. Det er centralt i SF´s tankegang, at kun gennem fællesskabet kan det enkelte menneske udfolde sit potitentiale og liv bedst muligt.

Anne-Lise Sievers

Jeg er 59 år og bor i Morud sammen med min mand. Jeg har 2 voksne børn, som begge har gået på Havrehedskolen og senere på Nordfyns Gymnasium. Jeg er uddannet pædagog og arbejder som pædagogisk teamleder i børnehuset Skoven i Bogense.

Jeg stiller op som spidskandidat for SF-Nordfyn. Jeg er klar til at yde en ekstra indsats for SF-Nordfyns mærkesager til gavn for borgerne. Det er min anden periode i kommunalbestyrelsen. Jeg tog for 3 år siden over for Steen Brydegaard, da han blev sygemeldt. Jeg sidder i Børne- og Ungeudvalget samt i Økonomiudvalget og repræsenterer desuden Nordfyns Kommune i bestyrelsen for Otterup Produktionshøjskole.
- Jeg vil arbejde for, at der fortsat sker vækst og udvikling i yderområderne af vores kommune. Jeg ønsker ikke, at dele af kommunen står stille. Vi skal sammen med vores lokale ildsjæle sørge for vækst og udvikling på land og i by. Vi skal kræve rent drikkevand til alle, og derfor skal vi værne om vores miljø. Ingen skal drikke vand, som er forurenet. Vi skal sikre os, at vores natur forbliver så mangfoldig som muligt. Vi skal give dyr og mennesker de bedste livsbetingelser. Jeg vil kæmpe for bedre normeringer i vores dagtilbud. Vi vil bevare skoler og dagtilbud i de lokale områder. For mig er der ikke kun tale om 4 hovedbyer, men også om en masse fantastiske lokalsamfund, som vi skal tage vare på - derfor vil SF kæmpe for at der findes skoler og dagtilbud lokalt. Jeg har de sidste mange år sagt tidlig forebyggende indsats for vores børn og unge. Det gør jeg fortsat, for vi skal turde investere i de yngste børn, så der bliver tid til at prioritere en god indsats for det enkelte barn og forældrene. Sammen kan vi støtte vores børn til at blive så dygtige, som de kan. Derved kan flere gennemføre en ungdomsuddannelse, som jo også er et nationalt krav. Men vi har for mange unge, som ikke kan leve op til de krav. Det vil jeg gerne være med til at forandre.

Jeg vil arbejde for en bedre normering på vores plejecenter. De ældre skal opleve en værdig alderdom. Et sted hvor de bliver aktiveret, snakket med, og hvor de ældre føler, de bliver taget alvorligt. Duften af varm mad må ikke medføre, at personalet så får mindre tid til samværet med den ældre borger.
Jeg vil arbejde for, at kulturen på Nordfyn får bedre vilkår. Vi mangler et kulturhus, hvor unge og ældre kan mødes og skabe kunst, og hvor mangfoldigheden kan blomstre. For eksempel et nedlagt landbrug med store bygninger. Her kan der laves arbejdende værksteder, hvor man kan booke sig ind, når man gerne vil arbejde. Her kan både lokale borgere og turister komme og se kunsterne arbejde, og måske kan der også sælges af produkterne.
Vi har også brug for et sted, hvor vores unge sammen med virksomheder her på Nordfyn kan lave et innovationsværksted. SF-Nordfyn vil meget gerne motivere de unge mennesker til at påbegynde uddannelse, men så skal de også have en mulighed for at afprøve forskellige muligheder

Anders Funch Engelstad

Jeg er 19 år og dimitterede fra Nordfyns Gymnasium i sommeren 2017.
Jeg bor i Veflinge og har pt sabbatår, som bruger på at arbejde i den lokale Brugs og som vikar hos Leica Geosystems.

Mine mærkesager er:

Gratis psykologhjælp til unge – der skal ikke være forskel på om man udsættes for en fysisk eller psykisk skade. Det handler om lighed i sundhedssystemet. Det skal være attraktivt at færdes og bo på Nordfyn, ung som gammel. Derfor vil det være en stor gevinst at indføre bedre og flere busforbindelser. Lad os decentralisere buslinjerne, således at det fortsat er attraktivt at bo i de mindre byer og kunne tage bussen på arbejde eller i skole. Det vil styrke lokalsamfundene og skabe en bedre kommunal sammenhængskraft.
Grøn omstilling - på vores uddannelsesinstitutioner. Vi bør få bæredygtighed på skoleskemaet, så næste generation uddannes til at tænke i grønne baner.

Bent Olsen

Rent vand er en menneskeret. Vandboringer og indvindingsområder skal sikres i nødvendigt omfang. Samarbejdet mellem vandværker, kommunale og regionale myndigheder skal udbygges. Naturens mangfoldighed / biodiversiteten skal sikres. Danmark er et landbrugsland, og det skal det fortsat være, men det skal ikke ske på bekostning af naturen. Der skal findes løsninger, som gør at mangfoldigheden i naturen sikres. Klimasikring og grøn energi. Klimaændringerne skal tages alvorligt. Det er en fælles opgave at sikre samfundet mod monsterregn og havstigninger. Jeg er 62 år og pensioneret lærer.

Flemming Holmelund

Jeg vil kæmpe for at Nordfyns Kommune vedtager en uddannelsesklausul, som sikrer at virksomheder, der vil udføre arbejde for kommunen, skal ansætte 1 lærling for hver 10 faglærte, der er ansat i virksomheden. Arbejdsklausuler skal fastholdes og sikre lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold, og at virksomheder byder ind på opgaver på lige vilkår. Jeg er 55 år og arbejder som buschauffør

Katja Karlsen

 

 

Jeg vil arbejde for at daginstitutionerne tilpasses den virkelighed, som vi lever i. Det betyder, at enkelte af kommunens institutioner har længe åbent, så borgere med skæve arbejdstider kan få passet deres børn som alle andre. Ro på skolestrukturen i Nordfyns Kommune og prioritering af hjælpen til de svage elever og familier. Jeg er 40 år, mor til Gabriel og arbejder som folkeskolelærer og er massør ved siden af.

Univers
Mobil navigation