Kommentarer og læserbreve

Her er udtalelser og læserbreve fra SF Nordfyns medlemmer.

Måske handler det her ikke om børnene?

Der er godt nok meget vi skal lægge øre til som politiker i Nordfyns Kommune!  Kim Johansen hævder at gæstedagplejen i vores Børnehuse vil ødelægge den Røde Tråd i barnets liv.

4178694-lvels-dagplejebrn-p-tur-arkivfoto-karin-kallestrup.jpg

For mig at se, er det da lige den omvendte verden. Ideen med at flytte gæstedagplejen til Børnehusene er netop at sikre den gode overgang til børnehave efter dagplejen. Børnene fra dagplejen er jo, allerede i dag, vant til at komme i heldagslegestue i Børnehusene. 

 

Når den socialdemokratiske gruppeformand, Kim Johansen, i sit læserbrev i lørdagens avis skriver, om vi ønsker er at lukke for dagplejen til fordel for store centrale institutioner, så er det helt forkert, hvilket han burde vide fra den socialdemokratiske repræsentant i Børn og Unge udvalget. 

 

Det har jo netop været den bærende tanke at vi kan beholde det frie valg på området, i Nordfyns Kommune, ved at vi kan fastholde mindre institutioner i yderområderne og henlægge gæstedagplejen til Børnehusene, så kapaciteten udnyttes bedre. 

 

Personalet, som skal ansættes i gæstedagplejen i Børnehusene, har det været tanken at det er kendte dagplejere som ansættes i de stillinger. Men lige nu ligger aftalen hos dagplejernes fagforening FOA.

 

Jeg har lyttet til, at der ikke er noget at spare på at placere gæstedagplejen i Børnehuse, hvilket jeg heller ikke mener, har været udgangspunktet.

 

Gevinsten ligger, som jeg ser det, i at man kan aflevere sit barn samme sted og til samme kendte voksne når de skal i gæstedagpleje, det er en klar gevinst for børnene og forældrene. Men måske handler det her ikke om børnene?

 

SF støtter lærerne og eleverne på Nordfyns gymnasium.

Det er som om Venstre regeringen ikke har kontakt til vores virkelighed. Hvordan kan man både blæse og have mel i munden?  
På ene side forventes det, at 95 % af en ungdoms årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at alle skal blive så dygtige som de kan, som det står i folkeskole reformen.

unge 2015 001.jpg

 

Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at investere i uddannelse af vores unge mennesker. men spørgsmålet er om det hænger sammen med, at der nu igen skal skæres i de midler som netop skal sikre den bedste undervisning på vores gymnasier? 

På Nordfyn har vi kun en uddannelses institution, Nordfyns gymnasium, og det er vigtigt at vi støtter op om gymnasiet. Som lokal politiker er det mit håb, at Venstre, Liberal alliance, Dansk Folkeparti og de Konservative her på Nordfyn vil være med, sammen med SF, til at presse regeringen så vi kan forhindre den kraftige besparelse som de er i gang med føre ud i livet. De bebudede nedskæringer vil ramme hårdest på gymnasier i udkantsområder, og det hænger ikke sammen med regeringens påståede interesse for "Udkants Danmark".

Det er svært at forstå, at Venstre regeringen ikke finder det vigtigt, at investere i vores unge mennesker. Det er dog dem vi skal bygge vores fremtid på. Her tænker jeg både på vores Erhvervs skoler og gymnasier. Tiden er inde, nogen må stoppe regeringen i de nedskæringer de har gang i. 

 

Kejser Nero og de bløde trafikanter.

Den romerske kejser Nero huskes for, at han brugte kristne som levende havefakler i sin park. Men han lavede faktisk også andet, som kunne nævnes.

nero_rome0-OCwTgi-OiTrzJ25qCN6sug.jpg

Han brugte enorme summer på at byforny Rom efter en brand, som han gav de kristne skylden for og straffede så eftertrykkeligt, at hans navn blev gjort udødeligt. Men byfornyelsen huskes han altså ikke for. Han forskønnede, hævede boligstandarden og gjorde byen bedre rustet mod brandfaren, som altid lurede på den tid. Han satte en masse beskæftigelse i gang, som betød arbejde til mange jævne romere. Dette gjorde han for egne og statens midler og for penge, han ikke havde. Det vil sige en slags SF klassisk eller DF moderne politik, om man vil.

 

Jeg bor i Søndersø og arbejder i Næsby. Transporten mellem hjem og job klarer jeg hovedsageligt med Fynbus eller på knallert – en PGO HOT 50 30 km/t. Når jeg bruger knallerten, er jeg blød trafikant. Det er jeg også, når jeg cykler i weekenden på min almindelige cykel. Indtil årsskiftet 2011/12 boede jeg i Otterup, hvorfra der er cykelsti til Odense. Der er en verden til forskel at køre trygt, sikkert og afskåret fra biler store som små på en cykelsti og så køre i vejkanten, som jeg gør nu fra Søndersø. Derfor dette indlæg. Jeg vil opfordre politikerne i Nordfyns kommune til at tænke stort, som kejser Nero gjorde det for 2000 år siden. Se at få bygget nogle ordentlige cykelstier i kommunen fra Bogense til Odense og ligeledes fra Otterup til Morud. Gerne oplyste supercykelstier som sikrer hurtig fremdrift. Som pendler vil man gerne hurtigt frem på cykel eller knallert. Elcyklerne vinder frem, hvilket betyder at flere gerne vil køre længere på disse vidundere og altså efterspørge sikre cykelruter. 

 

I valgkampen op til sidste kommunevalg i 2013 blev der talt utroligt meget om busdrift i kommunen. Så meget at selv den mest busvenlige SF kandidat næsten kunne mæt af snakken. Bortset fra nogle uddannelsesruter er der ikke sket meget på den front  siden. Bøvlet er, at det er meget dyrt at busbetjene. Busser, som kører næsten tomme rundt giver ikke megen mening.  Mange ønsker også som jeg, selv at kunne bestemme tidspunktet for afgangen. Derfor er cykling med eller uden hjælpemotor et fint alternativ for mange. Det er også godt for folkesundheden og miljøet. Desværre er jeg bange for, at mit forslag om reel udbygning af cykelruterne i Nordfyns Kommune ikke bliver hørt, hvor beslutningerne bliver taget. Dertil kræves et folkeligt pres. Borgmesterens navn vil ikke blive husket om 2000 år for noget visionært men dog muligt at gennemføre, hvis viljen var til stede. Nej jeg frygter, at han vil nøjes med at hygge sig med havefakler, om de nok vil være købt i Brugsen og ikke udgøres af levende kristne. 

 

Nyhedsbrev SF-Nordfyn, juli 2015

Vi har været gennem en hektisk periode, hvor mange gode kræfter blev lagt i føre SF frem til et godt resultat ved valget. Desværre stod resultatet ikke mål med den indsats som vores kandidater og alle de aktive havde lagt i det. For mig at se kan vi se tilbage på en valgkamp og et valg, hvor det eneste der var utilfredsstillende, var resultatet.

Sankt-Hans-2015-001-1154.jpg

Som det var tilfældet ved valget til Europaparlamentet, fik DF et kanonvalg på Nordfyn. Dan Jørgensen tog også godt fra, mens Lars Chr. Lilleholt, og med ham hele Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen, slap skidt fra mødet med vælgerne. Enhedslisten kunne atter trække et godt resultat og Alternativet fik, også på Nordfyn, et overraskende godt resultat.

Tilbage står at vi, i SF-Nordfyn, må være aktive og allerede nu tænke frem mod valget til kommunalbestyrelsen om 2 år. Derfor skal vi have sat gang i udvikling af værktøjer som kan bruges i forsøget på at overbevise vælgere om det er bedre at stemme på SF end på f.eks. DF. 

Formanden for SF-Kerteminde inviterede, for nylig, til et uformelt møde om SF`s sitution på Fyn. Langeland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyn var repræsenteret. Mødet viste at der er gejst og vilje samt at der er et ønske om at samarbejde. Det vil der blive fulgt op på og allerede i efteråret kan der forventes fællesarrangementer og invitationer til workshops m.m. Undertegnede har forpligtet sig på at arrangere et besøg på Gyldensteen Strand, med tanke for at det kan få nogle ”ildsjæle” til at arbejde videre med fynske natur- og miljøspørgsmål.

Trods et dårligt valgresultat skal vi ikke fortvivle. Midt i al modgangen har vi fået flere nye medlemmer. Det er meget positivt. Som formand for SF-Nordfyn har jeg det store ønske at vi kan mødes omkring aktiviteter i efteråret. Vi er en lille flok ”tordenskjolds soldater” som meget gerne vil have ny inspiration og møde nye ansigter.

God sommer

Bent Olsen

 

 

Nyt fra KB medlem Anne-Lise Sievers

Steen Brydegaard fik i februar 2015 sin orlov forlænget frem til udgangen af juni. Det har betydet at jeg har varetaget KB arbejdet for ham. Her til 1/7 har han fået forlænget sin orlov til udgangen juni 2016.

DSC01058.JPG

 

I Børn- og Unge udvalget har det været en periode været meget optaget af dagtilbudsstrukturen. Her er blevet lagt mange arbejdstimer.  I SF har vi arbejdet for, at sikre pasning tæt på, også i yderområderne. I stedet for at lukke vores små institutioner har vi ønsket, at forsøge at komme nye aktiviteter i institutionerne. Dette er lykkedes ved at åbne op for flere vuggestue pladser og ved at gæstedagplejen kommer til at være på daginstitutionerne. Det mener vi er til gavn for børnene og forældrene.   

Den anden store opgave og som har fyldt meget er specialundervisnings strategien og den tilhørende ressourcemodel. Jeg endte med at stemme imod ressourcemodellen, fordi vi i SF har en bekymring om hvorvidt de penge som bliver sat af, særlig på Heldagsskolen, kan løse opgaverne på forsvarlig vis.

I kommunalbestyrelsen har der været en del drøftelser om hvad ”nye boligområder langs kysten” betyder. I SF er vi enige om, at vi gerne vil være med til, at sætte skub i udviklingen, men ikke for enhver pris. For os er det vigtigt, at vi værner om vores natur og at naturen er tilgængelig for alle borgere. Men 1. prioriteret er lige nu Klintebjerg, der har et lokalråd som selv har frembragt ønsket, og har været med til at komme med nye forslag til udvikling i området. Dette vil vi i SF gerne være med til at støtte op om. Når de lokale selv er med i processen, sker det under stort hensyn til naturen og de andre indbyggere i området.

Her op mod ferien er det budget 2016 der er fokus på. Igen i år er der lagt op til at der skal findes et økonomisk råderum på 15 mil kr. Vi er desværre nået så langt nu, at det er umuligt at finde besparelser som ikke vil komme til at skære i kerneydelserne.

Da vi gik på ferie fra KB havde Lars Løkke Rasmussen ikke fået dannet en regning og der var heller ikke forhandlet en økonomiaftale på plads. Det gør jo hele vores situation usikker. Hvad bliver der lavet om på arbejdsmarkedes området? Vores flygtninge? På ældre området?  Sundhedsområdet? Og hele børn og ungeområdet? Ja, det kan jo kun tiden vise. Hvis der igen skal arbejdes med skattelettelser, ja så bliver det en meget vanskelig opgave som jeg ikke har fantasi til at se, vi kan være med til at løse.

Nu kalder sommerferien snart for os alle. Det har vi alle fortjent! Der er virkeligt blevet arbejdet igennem hele foråret. 

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for det kæmpe arbejde I alle har lagt i forbindelse med valget og med at vise SF flaget her på Nordfyn. En tak skal også lyde til alle jer som har hjulpet mig i forbindelse med kommunalbestyrelsesarbejdet. 

Jeg vil gerne slutte med at ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie og så ses vi igen til august.

For rask til at være syg og for syg til at arbejde.

I valgkampen har vi berørt mange emner, men nogle er glemt, alle dem der er på ledighedsydelse, den som udbetales til dem som er for raske til at være syge, men som også er for syge til at passer et job. Man har på fornemmelsen at de blot bliver holdt fast i systemet bare for at spare sociale ydelser.

Søndersø-20-06-15-012.jpg

Min svigerinde er holdt fast i systemet i over 6 år, og er blevet sendt til den ene arbejdsprøvning efter den anden. Dog uden noget resultat om at hun kan arbejde, de ganske få kræfter hun har, bliver hurtigt brugt på den daglige rengøring og madlavning.

Hun er nået så langt ud, at hun står på grænsen til en depression, jeg mener at kommunen og systemet er ved at køre en person helt i sænk, med det formål for at spare en førtidspension.

 

Blå blok mener at mennesker på overførelsesyderes koster samfundet rigtig mange penge. Selvfølgelig koster der, men er det menneskeligt at behandle mennesker som en handelsvare, som man kan sætte prisen ned på, bare fordi man ikke ønsker den mere.

 

De mener med sikkerhed at min svigerinde bliver mere rask, hvis de sætter hendes ydelser ned. 

Men resultatet vil helt sikkert være, at hun bare får endnu svære ved at opretholde selvværet, betale husleje og holde tilknytning til omverden, ergo vil det bare forværre hendes situation.

 

Omlægningen af flexjob ordningen, gør at der ikke er nedre grænse på hvor få timer der skal kunne arbejdes. Derfor er der næsten ikke grænser for hvor få timer eller minutters arbejde nogle kommuner vil gå ned på. For at fastholde folk uden reel arbejdsevne fast i systemet. 

 

Det samme gælder min svigerinde, hun har max 2 timers arbejdsevne om ugen, alt i alt. Hvis jeg gør min hverdag op i hvad der skal laves i hjemmet kommer jeg let op over 2 timer om ugen. Og hvis de skal bruges på at gå på et flexjob, ville jeg skulle have maden bragt og have hjemmehjælp til at gøre mig selv og mit hjem rent. 

 

Er det sådan man skal gøre for at få nogle få timers arbejde ud af en som har rimeligt mange sygdomme inde på livet, og for hvem det bare er en kamp at komme i gennem dagene uden alt for mange nederlag.

 

Er der urimeligt at de virksomheder som har nedslidt et mennesker også er med til at betalt for det. Jeg kan forarges over at de store multiselskaber ikke betaler noget vider i skat, når der skal spares på de nederste i vores fælles samfund. Få de store selskabers penge frem fra skatteskjul, få dem til at betale deres skat og brug de penge på de mennesker der står i situationer hvor de bare ikke kan arbejde.

 

Jeg ønsker det bedste for min svigerinde, og håber at der snart kommer en afklaring på hendes situation, så hun får sin pension og ro på sin tilværelse.

Univers
Mobil navigation