1. maj på Nordfyn

Billeder og taler fra 1. maj på Nordfyn

1. maj 2017

 

 

Nanna Flemming Finn 001.jpg

1.maj.

Det er jo en rigtig dejlig dag forbundet med mange traditioner.

Vi startede med morgen appel, forsætter med et optog gennem Bogense by, hvor vi får vi lov til at svinge vores smukke røde faner og synge den smukke sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.

Lad det blive i år, at det røde virkelig smælder.

Nordfyn og resten af Danmark har brug for os, alle de røde partier.

Nu er vi gået ind i de sidste halve år før kommunevalget den 21/11. Det er nu vi,m som røde partier, skal presse de blå partier, Liberal Alliance, Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Tiden er inden til et skift i lokal politik på Nordfyn. 

Gennem tiderne har det røde flag være symbolet på vores kamp i arbejder-bevægelsen. Der er kæmpet store kampe som har ført til at vi, på trods, har fået skabt et vældfærdssystem som i disse tider er under voldsomt pres. 

Nogen vil gerne fortælle historien om at vi ingenting har råd til men jeg spørger bare har vi råd til at lade være?

Vi har brug for en stærk kommune med plads til os alle, både dem som kan klare sig selv og alle de familier som perioder af deres liv har brug for ekstra hjælp. Ja, vores flygtninge som har det stadig svært her i Danmark. Vi skal hjælpe dem så deres uddannelser og kompetencer bliver sat i spil, Så de kan være på arbejdsmarkedet i stedet for at være på sociale ydelser, præcis som alle andre borgere i dette land. 

Derfor vil jeg også rette en stor tak til de virksomheder som gør en stor indsat her på Nordfyn for at hjælpe alle borgere som rammer kanten af vores vældfærdssamfund. Jeg kan ikke rose de frivillige nok. Alle dem som hjælper til. Hjælper med at vores nye medborgere får en ordentlig start i et fremmed land. 

Borgere som, af en eller anden grund, er kommet ud af arbejdsmarkedet får hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Tak til jer alle som leverer et godt stykke frivilligt arbejde både i de sociale foreninger og i sportens verden.

Nu er der snart budget forhandlinger igen. Tænk, at Nordfyns Kommune går i så små sko, at de vælger at spare 500.000 på vores sundhedspleje? Der hvor man har den tidlige berøring med vores små børn. Der hvor man kan hjælpe i de familier som har det svært godt igennem barnets første leveår. Lad os igen få satset på vores sundhedspleje og på vores forbyggende arbejde i Nordfyns Kommune.  

Selv om kommunen står med et godt rengskab i år, lyder der alligevel røster om, at vi skal finde 15. millioner kroner til et økonomisk råderum. 

Selvfølgelig skal vi gøre tingene så smart og effektivt som muligt men det skal ikke være på bekostning af kerneopgaverne der hvor det kræver personer til at varetage opgaverne på vores plejecentre, hos de ældre, hos børnene og de unge. Det må heller ikke erstattes af frivillig arbejdskraft! 

Det er og bliver en kommunal opgave at levere kerneopgaver til borgerne. Med den økonomi vi har i Nordfynskommune, bør vi satse på investeringer i stedet for besparelser.

Vi skal huske, som Pia Olsen Dyhr sagde på SF landsmødet i marts: ”vi har ikke udkants kommuner men indtægts kommuner”. Det er også det vi er på Nordfyn.           Derfor skal vi sikre de bedste vilkår for vores erhverv, så der kommer øget vækst.

Vi skal være den bedste kommune, målt på kvalitet på alle områder og ikke tænke i retning af at vi skal være den billigste drevne kommune. Hvad kan vi bruge det til hvis vi ikke kan tiltrække en masse nye borgere?

En af de ting vi, gang på gang, bliver mødt med, er det faldende børnetal. Og det er ikke sådan, at selv om jeg er fra SF, ikke kan se, at der bliver født færre børn nu end der blev tilbage i tiden, før 2009. Men udviklingen er ved at vende, og det skal vi tro på. 

Tallene fra førskolen i år viser en svag stigning over det meste af kommunen. Også en ny undersøgelse, som blev offentligt gjort i går, for hele landet, viser at der er en stigning på vej. 

Vi skal sikre os, at nye tilflyttere, synes det er en dejlig kommune at flytte til. Der skal tilbydes gode muligheder for børnepasning, dagtilbud, skoler og unge liv, m.m. Lad os indføre loft på klassekvotienten. Max 24 elever i en klasse. Lad os få minimums normering i vores daginstitutioner.   

Ud fra at målet om fortsat rent drikkevand til alle. Er der landet en ny pesticidaftale med stemmer fra SF. 

I den aftale har SF medvirket til der bl.a. at der kan åbnes op for ekstra begrænsninger i de boringsnære områder.

Det er et fremskridt, at der overhovedet sker noget omkring beskyttelsen af de vigtigste arealer for vores grundvandsreserver. Desværre kunne der ikke findes et flertal for holde disse områder helt fri for sprøjtning. 

Vandværket i Veflinge, på Nordfyn, har netop været igennem et forløb, som har vist at der kommer uønskede stoffer i grundvandet, hvis ikke man tager alle tænkelige forholdsregler. 

Efter gentagne registreringer af stoffet Bentazon i grundvandet, blev en mistænkt boring analyseret. Her viste det sig at der var fejl omkring borerøret. En fejl der kan udbedres, men det fjerner ikke det faktum at der er uønskede stoffer i umiddelbar nærhed af boringen, og det er det egentlige problem som der må handles på!

Ifølge sagkundskaben på området er problemet med uønskede stoffer i grundvandet alarmerende:

"Ulykkeligvis er det blevet sådan mange steder, at grundvandet fra en eller flere af et vandværks boringer indeholder forurenende stoffer. Det kan være organiske opløsningsmidler, pesticider eller nitrat. Nogle vandværker vælger at lukke de forurenede boringer. Andre vandværker fortynder det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre boringer. På den måde kan mængden af det eller de forurenende stoffer i drikkevandet holdes under grænseværdierne." 

Derfor må beskyttelse af drikkevandsressourcerne stå højt på dagsordenen når valgkampen op til kommunal- og regionsvalg for alvor kommer op i omdrejninger.

Som SF`er, er jeg stolt over at med fokus fra vores lokale fynske politiker Karsten Hønge har været muligt, at få sat en stopper for UBER . Hvis man vil køre taxi i Danmark, så skal det være på lige vilkår. På samme måde som hvis man arbejder inden for byggebranchen og alle andre steder, så skal det være under samme vilkår.  Vi skal ikke være med til, hverken som kommune eller borger, at undergave de danske spilleregler for arbejde og lønvilkår. 

Og med disse ord vil jer ønske jer alle en forsat god første maj.

1. maj 2016

Det er derfor stadig vigtigt, at vi tager godt imod de nye immigranter som kommer til Nordfyns kommune. De har alle noget at bridrage med. Jeg synes, også det er på sin plads her en 1. maj at sende en varm hilsen til alle de mange frivillige som hjælper vores immigranter her i Nordfyns kommune. Stor anerkendelse her fra.

Anne Lise 008.jpg

Byrådsmedlem Anne-Lise Sievers tale:

Tak invitationen til at holde 1. maj tale her i Bogense i år

Første maj er som bekendt arbejdernes internationale kampdag. Første gang de danske fagforeninger deltog, var i 1890. Her var kravet en 8 timers arbejdsdag. Arbejderne havde dårlige arbejdsforhold, dårlig løn og lange arbejdsdage på 12-14 timer. Det betød lidt fritid, og lidt søvn.

Er der stadig grund til at markere 1. maj? Vil nogen spørge. 

”Vi har sejret ad helvede til” sagde Thomas Nielsen da han stoppede som formand for LO i 1982.

Lige nu synes jeg, vi er på vej til bage til de gode gamle dage. Hvor nogen var rigtig dårlig betalt for deres arbejde og havde dårlige arbejdsforhold. 

Gennem medierne bliver vi bekræftet i, at man i vores del af verden er ved at gå 2 skridt tilbage igen. 

Ord som: Social dumping, arbejdsløshed, skattely, nedskæringer, omprioriteringsbidrag, kontanthjælps loft, integrations ydelse er de nye ord som vi har fået de sidste år.

Vi har fået den en blå regering som et flertal i Danmark har ønsket sig men se hvor det bringer os hen.

Hvis jeg spørger manden på gulvet, om hvad de mener om arbejdsløsheden i Danmark. Så er jeg sikker på, at det svar jeg får kommer helt an på hvad årsagen til arbejdsmangel er.

 Ofte er det fordi der er arbejdsgiver som ønsker at skabe mere profit til egen vinding, ved at ansætte arbejder som ikke arbejder efter dansk overenskomst. Det kan andre håndværker, gartner, rengørings firmaer ikke leve op til. De overholder jo det, som er aftalt ved forhandlingsbordene ved overenskomstforhandlingerne. Det giver en helt skæv drejning i vores samfund.

Nogen ganske få har rigtig meget og mange får meget lidt. Det er med til at skabe et ulig samfund. 

Det må og skal vi gøre op med.  For ikke længe siden havde vi Rayanair som underbetalte sine ansatte og ikke ville leve op til de overenskomstmæssige aftaler. Lige nu har vi de private Uber taxier som ødelægger de vognmænd som forsøger, at skabe sig en forretning.  Billig arbejdskraft fra Østeuropa er en kæmpe udfordring for den danske model.

Social dumping skal vi gøre op med, at lade udenlandsk arbejdskraft arbejde til en time løn på 83 kr. tillige med dårlige arbejdsvilkår, er bare ikke i orden. 

Desuden skal vi gøre op med systemer der muliggør skatteunddragelse som har karakter af tyveri ved højlys dag.

At sende penge i skattely er som at stjæle fra fællesskabet. Det svarer til at proppe penge, der burde være brugt på børnehaver, skoler, plejehjem, jernbaner og klimasikring ned i egen lomme.

Der skal anvendes alle former for økonomiske sanktioner mod lande, der snylter på verdenssamfundet ved ikke at være med. Og det kan kun gå for langsomt 

Det påvirker økonomien både på landsplan og på kommuneplan.

De blå partier liberal alliance, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti ønsker så meget udliciteret som muligt. De siger, at konkurrence er sundt og vigtigt. Det er muligt men det skal være på lige vilkår ellers giver det ingen mening. Som kommunal politiker eller folketings politiker må vi ikke fralægge os det ansvar, som er vores. 

Vi ønsker et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Det styrker sammenhængskraften i samfundet og lysten til at bidrage til løsningen af lokale og globale problemer. 

I vores Nordfyns kommunen er vi presset af nye liberalistiske tiltag:

Jeg forstår stadig ikke at blå blok i Nordfyns kommune ønskede, at udlicitere hele Vej og Park her fra 1-4-16. Vej og Park som for ganske kort tid siden, vandt en pris som års arbejdsplads. At nogen kan løfte den opgave til en billigere penge må bestemt være med tab. Det betyder heller ikke meget i et stort firma, at det er med tab, det bare vigtigt af få opgaven. Gad vide om de skal løfte de samme sociale opgaver for Nordfyns kommune, som de i Vej og Park har gjort gennem mange år. 

Der er heller ingen tvivl om, at vi har fået en venstre ledet regering som meget gerne vil bestemme hvad der skal arbejdes med i vores kommuner. Kommunernes selvstyre er sat under pres. En stram økonomisk styring og det sidste nye er omprioriteringsbidraget. Først tager de fra os i kommunerne derefter vil de lege julemand ved at give lidt af pengene tilbage og så bestemmer regeringen lige præcis hvad pengene skal bruges til. Det ved de da ingenting om, det er da kun kommunerne selv der ved hvor skoen trykker. Lad os for selvstyret tilbage til kommunerne.

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi. Særligt på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det skal vi bygge videre på og have øjnene åbne for den rivende udvikling der sker på området.

For få dage siden kom nyheden om at man i Hobro skal bygge en fabrik som kan omdanne strøm fra vindmøller til brint. Verdens største bilproducenter udvikler biler som kan udnytte brint som drivmiddel og udviklingen sker med stormskridt. Desværre går udviklingen, sandsynligvis, uden om Nordfyn da det politiske flertal ikke kan, eller vil, se mulighederne og give åbne op for at undersøge om der kan gøres plads til moderne, effektive vindmøller.

Men vi skal også udvikle nye vækst - for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

Det er vigtigt ikke at skælme mellem mennesker på grund af deres tro eller hudfarve. Men vi skal selvfølgelig stille krav til alle om at deltage aktivt i det danske samfund og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Danmark.

Nordfyns Kommune har taget godt imod de flygtninge, fra verdens brændpunkter, som er kommet hertil. Der er kommet mennesker til som arbejder ihærdigt på at finde sig tilrette i rammer som, for manges vedkommende, er meget anderledes end der hvor de kommer fra. Som det ser ud nu er befolkningstallet i kommunen stigende og det kommer os alle til gode. Som det er set på Langeland, skaber det liv i områder som har været inde i en stilstandsperiode. 

Vi har Alle et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil og dem, der har boet her altid.

Det er derfor stadig vigtigt, at vi tager godt imod de nye immigranter som kommer til Nordfyns kommune. De har alle noget at bridrage med. Jeg synes, også det er på sin plads her en 1. maj at sende en varm hilsen til alle de mange frivillige som hjælper vores immigranter her i Nordfyns kommune. Stor anerkendelse her fra. 

Her til sidst har jeg kun at sige tak for jeres tid og forsat god 1. maj.

 

1. maj 2015

1. maj i Bogense havde som de tidligere år SF Nordfyn som medarrangør. Det blev en god dag i skønneste solskinsvejr. Mikkel Dragmose-Hansen var taler for SF. Du kan læse hans tale her.

1 maj 2015 SF bod.jpg

Tale 1. maj Bogense

Sidste år havde jeg også fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Bogense, hvor jeg medbragte nogle små ting til talen. 
I år har jeg valgt at medbringe noget helt anderledes. Jeg kiggede nemlig tilbage på mange års 1. maj taler, hvor denne tradition betyder mere end noget andet for mig – på denne dag kan vi fejre tidens sejre og give indblik i fremtidens kampe – og forhåbentlig flere sejre til fagbevægelsen og rød blok!
Da jeg kiggede tilbage, så jeg et af de meste brugte ord ved 1. maj taler, nemlig ”kammerater”. Et fantastisk ord, som viser fællesskab! 
Derfor er jeg gået skridtet videre i år, hvor jeg har taget to historier med fra to af mine bedste kammerater – Bjarne Dokkedal og Morten Rughave Hansen. 
I dag får I alle sammen et indblik i de konkrete forskelle for Bjarne og Morten – alt efter hvem der vinder valget i år! Jeg håber det giver jer stof til eftertanke og kampgejst i de kommende uger og måneder!
 

Lad os starte med Bjarne. 
For blot få år siden stemte han venstre, men stemmer nu SF. Han er kommentatorernes hede drøm – tidligere venstre-vælger, nu gået over til SF – ikke kun pga. mig, men fordi han ønsker et grønnere og et mere lige samfund!

Han er en 27-årig fyr, der arbejder som skraldemand i Odenses kommunale renovation – han synes det lyder langt bedre med skraldemand end de smarte titler som DJØFerne finder på ”Renovationsmedarbejder” eller ”Ressourceagenter”. Bjarne har læst en masse fag op på aftenskole, da verden interesserer ham.
Han skal være far indenfor de næste tre uger med kæresten Maja, som bliver mor til lille Oskar! Efterhånden er han en farmand, som har måttet bytte motorcyklen ud med familiebil, men stadig har en andel af en skøn båd i Faaborg, der nok nemt kan betegnes som ”fars pige”.

Forskellen er stor for Bjarnes liv, hvis blå blok vinder valget. Han vil pludselig opleve at Liberal alliance med en frådende Joachim B. Olsen vil skære den offentlige sektor ned og være ligeglade med renovation. Det vil skabe arbejdsløse skraldemænd og vi vil se ansættelse af østeuropæisk arbejdskraft til 40 kr. i timen. 
Hvis arbejdsløsheden rammer, så vil Bjarne samtidig stå med maks. to års dagpenge med svære vilkår for at genoptjene sin dagpengeret og ende med kæmpe egenbetaling for at kunne uddanne sig eller komme videre i livet. 
Bjarne og den lille familie, vil også opleve øget brugerbetaling på daginstitutioner og færre pædagoger. Blå blok hellere vil fremme de private eller skære ned på velfærden, end at satse på vores fælles dagpleje og fælles daginstitutioner.

Hvis SF og resten af rød blok får magten, så vil Bjarne kunne opleve et renovationsvæsen som fortsætter med ordentlige arbejdsforhold og i højere grad skal tænke genbrug og miljø. Samtidig vil alle offentlige selskaber og arbejdspladser skulle leve op til overenskomsterne, så social dumping ikke - og jeg understreger -IKKE vil blive accepteret!!  
Han vil opleve et SF som fortsat kæmper for en treårig dagpengeperiode med mulighed for uddannelse og en halvering af genoptjeningskravet, så dagpenge kan genoptjenes. Det vil også betyde at der ikke ryger yderligere 50.000 mennesker ud af dagpengesystemet uden job på kort tid!


Han vil også opleve at lille Oskar bliver tilgodeset med ordentlige pasningsmuligheder og bedre normering i daginstitutionerne.

 

Lad os fortsætte med Morten.

Morten er 24 år, frygter at blive 25 her til august, hvor han ved der venter kanel i stride strømme. Hans store drøm var tidligere at blive ambulanceredder, men han har i stedet fundet sit store kald ved at læse til sygeplejerske. Han vil altid sine medmennesker det godt!

Morten har altid knoklet løs med arbejde som lastvognschauffør, arbejde på gård og frivillig førstehjælper i Dansk Røde Kors. Han spiller også fodbold for de berømte TUSA i serie 5, som Gandhi på P3 har sponseret!

Står det til blå blok, så vil hans uddannelse som sygeplejerske rammes af hårde besparelser og større konkurrence om at få studerende.


Efter endt uddannelse vil han opleve at alle partier har fokus på sundhedsvæsnet, men at Venstre sammen med Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance hellere vil give pengene til private sygehuse end sikre at pengene går til god og bedre behandling hos de offentlige sygehuse. 
Han vil meget sandsynligt opleve, at en stor del af tiden vil gå med behandling af papir og dokumenter i stedet for behandling af patienter!

Fodbolden i TUSA vil være meget begrænset, da støtten fra det offentlige til sport og idræt sandsynligvis vil blive givet som skattelettelser til samfundets rigeste!

Er det et samfund I vil have??

Heller ikke jeg, derfor vil SF og rød blok i stedet give Morten mulighederne for at få kvalitet i uddannelsen. SF vil ikke opstille karaktermure for de unge, som blot giver færre unge en uddannelsesmulighed! 
SF vil gerne afskaffe unødig dokumentation og satse på IT systemer som taler sammen og giver sygeplejersker mere tid til patienterne! Og vil vi gerne støtte sundhedsvæsnet til at gøre flere mennesker raske og forebygge!
Samtidig vil Morten fortsat kunne se en offentlig støtte til breddeidræt og ikke kun eliteidræt – det vil gøre at TUSA også i fremtiden kan spille serie 5.

Men vigtigst af alt, så vil han også kunne se en lokal SF folketingskandidat, som gerne vil gøre noget for vores udsatte og flygtninge i samfundet. Et rummeligere arbejdsmarked er vejen frem, ved at arbejde for flere socialøkonomiske virksomheder med udsatte borgere ansat på overenskomstmæssige vilkår. Alt dette er noget som vil gøre Mortens hjerte ekstra varmt, når hjertet banker for andre mennesker i samfundet!   

Lad os nu give Bjarne og Morten den fremtid de fortjener – få rød og grøn politik gennemført – gerne med nogle flere mandater til SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten!

Derfor kammerater – alle sammen, I må gerne rejse jer op og udbringe en skål for dagen og de kommende kampe. Lad os fejre fagbevægelsens og røde partiers kamp igennem tiden på denne dag. Men i morgen og i valgkampen skal vi kæmpe for et rødere og grønnere Danmark!

Skål og tak for ordet!

1. maj 2014

- Der er fortsat lønmodtagere, som snydes af arbejdsgivere. Der er fortsat borgerlige som hellere vil skattelettelser og grænsebomme, end de vil social dumping til livs. Og der er fortsat mange udsatte familier som ikke får brudt den negative sociale arv, sagde vores folketingskandidat på Nordfyn, Mikkel Dragsmose-Hansen

1 maj 2014 Mikkel og Finn.jpg

Mikkel Dragmose-Hansen og Finn Røschmann

 

Mikkel Dragmose-Hansens tale til 1. maj 2014.

Mikkel er valgt som viceborgmester i Middelfart og opstillet til Folketinget på Nordfyn

Vi er igen samlet her første maj og gudskelov for det. Vi må aldrig glemme at fejre arbejderbevægelsens sejre, ikke mindst udviklingen af velfærdssamfundet og den danske model! Der er dog endnu meget at kæmpe for, så første maj er ikke kun en festdag, men også en kampdag! Der er fortsat lønmodtagere, som snydes af arbejdsgivere. Der er fortsat borgerlige som hellere vil skattelettelser og grænsebomme, end de vil social dumping til livs. Og der er fortsat mange udsatte familier som ikke får brudt den negative sociale arv. Lars Løkke, Anders Samuelsen, Lars Barfoed og Kristian Thulesen Dahl har ingen svar på udfordringerne, udover lavere skat, 0-vækst og grænsebomme. Det er borgerlig politik, som øger uligheden i samfundet, som giver mere brugerbetaling og fjerner fokus fra øst-arbejder-problematikken.

Desværre er andre også med til at fjerne fokus fra de rigtige løsninger og mulighederne på denne dag. Her tænker jeg på fløjteaktivisterne. Til dem der ønsker at fløjte, vil jeg blot sige dette: FLØJT. I får her det gule kort og kom så ind i kampen for demokratiet, hvor ytringsfrihed består i at udtale sig – ikke hindre andre I at sige sine meninger. Hvis vi vil forandre noget i samfundet, så er det på tide at centrum-venstre står sammen om demokratiet og fører rød politik! Som politiker kan jeg og resten af SF klare visse dele med politiske tiltag – blandt andet stille forslag om, at arbejde udført for det offentlige, skal foregå på overenskomstmæssige vilkår og kædeansvar skal være fast inventar på alle udbudte opgaver! Vi ønsker også at foreslå en halvering af genoptjeningskravet på dagpenge, så A-kasse medlemmer kan få 2 års dagpenge igen, efter ½ års genoptjening. Kun sådan kan vi bevare et mere fleksibelt og trygt arbejdsmarked – det vi også kalder flexicurity eller den danske model!! Den største forskel kan dog gøres, når lønmodtagere og personer udenfor arbejdsmarkedet står sammen om ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig velfærd. I stedet er tendensen at angribe hinanden for nasseri eller forsøge at snyde sig udenom skatter med sort arbejde osv. Vi må igen have ordet ”fællesskab” indført. Det er kun i fællesskab vi kan løfte udfordringer om at bryde den negative sociale arv. Det er i fællesskab vi kan få en ordentlig velfærd og sammen kan vi få et mere rummeligt arbejdsmarked, så færre udelukkes! Socialøkonomiske virksomheder er et glimrende eksempel på en ny gren i erhvervslivet som giver rummelighed på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder geninvesterer overskuddet ved at tage flere socialt udsatte ind som arbejdskraft på almindelige vilkår! Desværre er der alt for lidt fokus på socialøkonomiske virksomheder fordi de gamle dinosaurer i Dansk Industri og Dansk arbejdsgiverforening har travlt med at snakke traditionelt om erhvervslivets vilkår – I ved det med lavere skatter, ingen krav og masser af offentlig tilskud. Jeg vil i dag gerne give det røde kort til disse gamle dinosaurforeninger – de er ude af trit med virkeligheden! For virkeligheden er jo, at vi sammen (offentlig/privat) må løse udfordringerne om manglende uddannet arbejdskraft og sikre en god dialog om ordentlige vilkår for medarbejderne, men også om god sagsbehandling af virksomhederne, en fælles infrastruktur som gavner hinanden og få virksomheder til at tage ansvar og betale sine skatter og afgifter! Når virksomhederne gerne vil modtage, så må de sgu også bidrage.

Når det handler om infrastruktur, så har vi her på Fyn nogle udfordringer, som vi snart må have løst. Vi har igennem togfonden fået lovning på flere togspor over Fyn – det var jo en SF minister dengang (Pia Olsen Dyhr hvis nogen er i tvivl)  Men vi mangler svar på hvor præcist at sporene skal gå. Det er jo altafgørende, da Fyn bør have en ny bro over Lillebælt – gerne parallelt med den nuværende nye Lillebæltsbro og med togspor! Ellers får vi endnu en trafikflaskehals om 20-25 år. Fyn er jo midten af Danmark, men alligevel er vi ikke i centrum. Det akademiske ord ”Urbanisering” spøger. Det betyder at folk flytter fra land til by. Unge rejser fra strandkantskommuner til storbyskommuner og kommer først igen når erhvervsalderen er ovre. Det giver udfordringer på store dele af Fyn. Udfordringer som bedst løses ved at få spredt statslige arbejdspladser og vores offentlige investeringer i hele landet – ikke kun primært i kbh. Derfor er nære uddannelsesmuligheder, god infrastruktur, aktivt foreningsliv, arbejdspladser og nem kollektiv transport, hovedingredienserne i de lige muligheders gryderet! En Gryderet som skal skabe mere balance mellem storbyen og resten af landet.

Det vigtigste i hele samfundet er dog, at få sikret de svageste. Jeg betaler skat med et smil, da jeg ved at vores fælles velfærd kan bryde ulighedens lænker. Det kan hjælpe socialt udsatte med rettigheder til at overleve – det kan sikre unge Simone fra Søndersø eller 20-årige Bo fra Bogense et mere stabilt og meningsfuldt liv. Desværre er velfærden ikke helt optimal. Alt for mange går ned på psyken og stress. Hvis man knækker sjælen, skal man selv betale, men det skal man ikke, hvis man brækker benet. Sådan bør det ikke være, og derfor er kampen for indførelse af gratis psykologhjælp til unge under 25 år ekstrem vigtig – et politisk ønske som SF Ungdom igennem det seneste år har fremført, også her i Syddanmark. Jeg har talt meget om Fyn, men vi har også et Europa som vi er en del af. Om under en måned skal vi i stemmeboksen og sende 13 danskere til Parlamentet. Spørgsmålet er om vi skal have smådovne Messerschmidt fra DF afsted eller om vi skal stemme på personer med indflydelse. Som SFer er jeg ikke jubeleuropæer. Jeg er skeptisk når EU er borgerligt styret og ønsker mere frit marked og færre lønmodtagerrettigheder. Jeg er bekymret og negativ når EU taler for euroen som en fantastisk konstruktion, når Grækenland, Spanien og Irland er på fallittens rand. Dog har jeg den naive tro, at vi er med til at sætte rammerne for Europas udvikling. Vi kan kæmpe for at arbejdernes vilkår forbedres i hele EU, i stedet for at vi har underbetalte østeuropæere. Det kræver vi stemmer d. 25. maj og gerne på Tonni Hansen fra SF, som er fra Fyn eller rettere sagt fra Langeland. Tonni vil forandringen og vil kæmpe imod løndumping, kæmpe for Danske sociale ydelser og være arbejderen som sætter akademikerne på plads! Rammen er nu sat for vores kamp, hvor de gamle dinosaurideer skal ud og de nye røde ideer skal fløjtes til live. Hermed vil jeg fløjte til kamp – god første maj og tak for jeres opmærksomhed!

FLØJT

 

1. maj 2013

- Det har været sjovere at være SF’er, end det er lige nu, sagde Steen Brydegaard i sin 1. maj tale - og fortsatte: Regeringens indgreb i lockouten har desværre heller ikke gjort det sjovere for os SF’ere

1. maj 13 & andet 121.JPG

Optoget i Bogense

 

det er med meget blandede følelser, at jeg har takket ja til invitationen til at være taler i dag


Det har været sjovere at være SF’er, end det er lige nu

1.maj er en festdag. Det er den dag, hvor de røde faner kommer frem fra gemmerne, og vi mødes med gode kammerater, snakker politik og hygger os.
Sådan startede jeg min tale sidste år, og det kunne godt blive en tradition på traditionernes dag 1. maj, men det er også en dag, hvor jeg desværre er nødt til at være ærlig overfor mit parti og den regering, som de har valgt at være en del af.

Siden 1889 har 1. maj været arbejdernes internationale kampdag. Dengang kæmpede man for en tredeling af dagen - 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile - så selvom, at målene har ændret sig i takt med sejrene, ser jeg fællestræk med arbejdskampene, som bliver udkæmpet i dag. Lærernes arbejdskamp her i april minder os om nødvendigheden og betydningen af, at man står sammen. Man kæmper ikke alene, og der er stadigvæk noget, der hedder solidaritet, selvom man slås mod overmagten.

Blandt andet derfor vil jeg erkende, at det er med meget blandede følelser, at jeg har takket ja til invitationen til at være taler i dag:
Det har været sjovere at være SF’er, end det er lige nu.
Dermed ikke sagt, at vi SF’ere altid skal opleve medvind på cykelstierne eller have 10 - 15 % i meningsmålingerne, men det har kostet os dyrt, at Villy absolut skulle kombinere udenrigsministerposten med formandskasketten. Hans ensidige satsning på de unge i partiets ledelse og på ministertaburetterne holdt heller ikke.
Så da Villys bukser sprang, dukkede Anette op fra det ukendte, men hun har desværre ikke formået øvelsen at gå balancegang. På den ene side skulle hun skabe ro og stabilitet i partiet, men derudover sætte tydelige SF aftryk på den politik, som Regeringen fører. En opgave som hun desværre ikke er lykkes med - endnu!

Det har været sjovere at være i Regering, end det er lige nu.
Dermed ikke sagt, at SF ikke vil være med til at tage upopulære beslutninger, men sælge ud af vores arvesølv og lave beslutninger, som tager fra de fattige og giver til de rige har aldrig groet i min have. Så det kræver en del personlig og lokal styrke og sammenhold at blive og kæmpe, hvilket også er en svær øvelse for os i SF-Nordfyn. Men vi gør det!
Samme dag som Mette Frederiksen fremlagde sin plan for fremtidens kontanthjælp og SU - reform, kom det frem, at Regeringen dagen efter, som et led i sin vækstplan, ville sænke selskabsskatterne med 3 %.

Udover at være ekstrem dårlig timing, er det et forslag, som jeg aldrig havde forestillet, at SF ville bakke op. Selvom man langt ind i de borgerlige rækker godt ved og erkender, at det langt fra giver garantier om ekstra jobs. Det er bare en skattesænkning for de rigeste. Og som skyldes, at de radikale vil tækkes toppen af erhvervslivet. En ny undersøgelse viser, at 77 % af de adspurgte danske virksomheder ikke vil flytte til udlandet, ligegyldigt hvor lav selskabsskatten er. Og med Regeringens elendige timing, er det svært at forklare, at det ikke er penge som tages fra kontanthjælpsmodtageren og den studerende og gives til de rigeste. En omvendt Robin Hood!

I det hele taget er øvelsen ikke blevet lettere af, at vi må trækkes med Margrethe Vestager og De Radikale i Regeringen. Deres opbakning til halvering af dagpengeperioden, har tvunget os til at opfinde ikke mindre end tre akutpakker for at afbøde de menneskelige og økonomiske konsekvenser for de berørte personer, som ellers risikerer at ryge ud af dagpengesystemet.

Vores erfaringer på Jobcenteret har dog ikke været positive. Antallet af akutjobs har været yderst begrænsede. De er ikke gået til udfaldstruede. Det private erhvervsliv har ikke løftet deres forpligtigelse trods navnet Medvind og stor mediebevågenhed, og vi må erkende at også det seneste tiltag med uddannelse i en kortere periode er en lappeløsning.

Hvis der ikke er regulære jobs at få, hjælper det ikke at fjerne eksistensgrundlaget fra folk. At tro, at det kan motivere de ledige til at komme i gang. Det er den med pisk og gulerod, og de borgerliges grundopfattelse af de ledige er dovne, og at der er jobs til dem, der gider arbejde!
Nogle mener også, at krisen skyldes det faktum, at de økonomiske udfordringer ikke kender grænser. Og derfor kræver løsninger, hvor vi ser på os selv, som en del af en globaliseret verden. Udfordringerne kommer fra resten af Europa, USA og Fjernøsten og kræver helt andre beslutninger og løsninger end tidligere tiders problemer.

Her tænker jeg på outsourcing af knowhow, virksomheder og arbejdspladser, men også udenlandske firmaer og arbejdere, der intervenerer det danske arbejdsmarked, og tilbyder at arbejde på vilkår, som hører fortiden til. Fx er det fuldstændigt hul i hovedet, at Odins bro i Odense bliver bygget af kinesere, hvilket Anker Boye var den første til at erkende.
Vi lever og skal agere i en globaliseret verden, hvor konkurrencen er så stor, at det ikke er alle, der kan være med. Dette gør, at en lille kommune som vores har udviklet og vedtaget sociale klausuler for at sikre, at virksomhederne, der vinder et udbud og skal lave større projekter for kommunen, tænker rummelighed og social ansvarlighed ind i deres profil. Dette kan konkret give ekstra lære- og praktikpladser til vores unge mennesker og jobs til udfaldstruede ledige.

Vi har også langt om længe bedt Forvaltningen udarbejde et forslag til arbejdsklausuler, da det er nødvendigt at stramme op om kontrollen med de udenlandske arbejdere. Vi skal undgå løndumpning og unfair konkurrence- Derfor skal det være en forudsætning, at der skal være orden i løn- og arbejdsforhold, når kommunen udbyder opgaver. Denne mulighed har eksisteret siden 1990, men det er kun 35 kommuner i Danmark, som stiller det som et krav til et udbud, hvilket primært skyldes modstand fra arbejdsgiverside og fra de borgerlige. Så bedre sent end aldrig får vi også gjort noget aktivt mod social dumping på Nordfyn. På samme måde skal vi indføre kædeansvar, når EU tillader det.

Senest har Socialdemokraterne foreslået, at vi får vedtaget nogle udbudsregler, som deler større opgaver op i mindre fag entrepriser. Derved kan vi sikre, at vores lokale håndværkere kan byde ind på de forskellige anlægsopgaver og nybyggerier, som vi søsætter.
Det får mig til at opfordre vores lokale håndværkere til at tænke ud af boksen og prøve at se på hinanden som mulige samarbejdspartnere, der fx gennem konsortier kan byde ind på nogle af de kæmpe store anlægsopgaver, der kommer på Fyn og især i Odens de kommende år - såsom Super-sygehuset, Thomas B. Thriges Gade, letbanen og udvidelse af motorvejen over Fyn. Opgaver der generer en masse arbejdspladser, som gerne skulle ende på fynske hænder, da det betyder meget økonomisk for kommunekasserne rundt på Fyn. Og opgaver som den lille håndværksmester ikke kan løfte.

Regeringens indgreb i lockouten har desværre heller ikke gjort det sjovere for os - SF’ere.
Som jeg omtalte i min indledning, så har april måned medført nye udfordringer for mange af os. Som en del af ledelsen på en skole har jeg passet mit arbejde, men jeg har savnet de overenskomstansatte lærere og de fleste elever. Lærerne har, som alle ved, været lockoutet, og børnene har fået besked om at blive hjemme. Så familierne har været nødt til at opfinde kreative pasningsmuligheder for børnene, hvilket har medført stigende utilfredshed for alle. Kampen har handlet om at fjerne nogle af lærernes tilkæmpede rettigheder og normalisere deres arbejdsvilkår, så de matchede det øvrige danske arbejdsmarked.

På sidelinjen var vi en del, der pressede vores folk i Regeringen til at respektere Den danske Model og lade parterne finde et kompromis, men desværre havde KL et så stærkt Regeringsmandat i ryggen, at de stod fast, mens folkestemningen retfærdiggjorde, at Helle Thorning trådte i karakter og lavede et lovindgreb, der desværre lignede KL’s minus et par %. Kampen blev desværre for lærerne en kamp mod overmagten. De oplevede en fjende, som blev rigere for hver dag, da Kommunerne sparede at udbetale løn til lærerne, mens lærernes egen strejkekasse blev mere og mere tom. Så snakken om, at den danske model var på spil holder ikke. Når den ene part - det offentlige - bliver rigere for hver dag en konflikt løber, mens modparten oplever det modsatte, gør, at kampen bliver uretfærdig. Desuden var Regeringen KL’s blinde makker, som stod parat til at hugge til, når meningsmålingerne fortalte, at folkestemningen var optimal. Det man kan frygte, er lærernes modvilje og manglende opbakning til fremtidens udfordringer fx når Regeringen indfører Heldagsskolen. Et projekt som bygger på medejerskab, da det delvis skal finansieres gennem lærernes overenskomst. Det bliver en svær fødsel, fordi man har trynet lærerne, hvilket giver rystelser langt ind i andre offentlige fagforbund. Dennis Christensen fra FOA har udtalt sin frygt for, hvem der bliver de næste.Rent lokalt går vi ind i et valgår, og selvom Borgmesteren har opfundet et godt mediestunt med Dronningebesøg, hvor det mest af alt handler om at score billige point til ham selv gennem den borgerlige presse, så må vi håbe, at vælgerne kan frigøre sig fra hans selviscenesættelse og personlige udgave af Kejsernes nye Klæder. Der er ikke meget indhold i hans politik, og han har ingen politiske venner, men han er dygtig til at høste frugterne af vores politiske arbejde i medierne, og de elsker en borgerlig borgmester.Så vores modtræk bliver rødt sammenhold og ved fælles hjælp, skal det lykkes, at Nordfyns Kommune får sin første rød/grønne borgmester.Fortsat god 1. maj og tak for ordet!

1. maj 2012

- læs Steen Brydegaards tale

Anne Baastrup og Steen 1 maj 2013 002 700 x 500.jpg

Anne Baastrup og Steen Brydegaard

 

Steen Brydegaards tale: 

1.maj er en festdag – det er den dag, hvor de røde faner kommer frem fra gemmerne, og vi mødes med gode kammerater, snakker politik og hygger os. I dagens anledning, har vi i SF-Nordfyn tømt kassen og købt en fane, som i dag bliver luftet for 1. gang i det smukke vejr.
1. maj er også en kampdag – en kampdag for fagbevægelsen og for venstrefløjen, hvor vi gør os kampklare til de næste slag. Inden længe er det tre parts forhandlingerne, det drejer sig om.
1. maj er en historisk dag – fra starten i 1890, hvor kampen handlede om retten til en 8 timers arbejdsdag til i dag, hvor det for mange handler om kampen om at få lov til at være med i kampen. Kampen om at få lov til at være på arbejdsmarkedet.
1. maj er nu også en lokalhistorisk mærkedag. I hvert fald for SF-Nordfyn. Det er første gang, at vi i SF er inviteret med til dette 1. maj arrangement på Torvet i Bogense. Hvilket jeg gerne vil takke 3F, LO, AOF og Socialdemokraterne for.
Det lover godt for Kommunalvalget 2013, hvor det endelig skal lykkes os at få Venstre og Morten ud fra Borgmesterkontoret.
Da jeg er blevet bedt om, at min tale skal have en lokalpolitisk vinkel, vil jeg primært tage udgangspunkt i min politiske dagligdag, hvor jeg er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.
Et udvalg hvor vi desværre oplever, at vi sidder i udfordringer til halsen – og desværre udfordringer, der ikke er nemme at løse. Det handler alt for ofte om mennesker, der har mistet deres job og dermed deres identitet og på længere sigt måske deres eksistensgrundlag.
Finanskrisen har sat sine dybe spor på Nordfyn. Vi har den 4. største ledighed i hele Region Syddanmark. Arbejdsløshedsprocenten på Fyn er 8,4 %. Vores er 8,5 %, og den er kun overgået af Kerteminde og Odense.
Vi har den største langtidsledighed i Regionen og alt for stor ledighed blandt unge. Vi har mange ledige over 50 år. Ja, sådan kunne jeg fortsætte.
Så selv om mine forventninger til Arbejdsminister Mette Frederiksen er høje, og vores nye fælles Regering har lavet en aftale, der skal medføre bedre vilkår for de ledige, så er udsigterne dystre.
Jeg er fuldstændig enig med Mette Frederiksen i, at det handler om uddannelse og opkvalificering for de ledige, mens de venter. Venter på jobbene.
I den forbindelse er det vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde med Erhvervslivet, så vi kan stille med den kvalificerede arbejdskraft, når jobbene kommer.
Samarbejdet med erhvervslivet er af Mette Frederiksen udmeldt som et af fire Ministermål, som vi i Jobcenteret bliver målt på. Det er selvfølgelig sket i erkendelse af, at vi er hinandens forudsætninger. Og derfor er det ikke godt nok, at vi ikke hører til det samme politiske udvalg.
Vi skal heller ikke glemme, at det ikke er lang tid siden, at Støjberg (V) var arbejdsminister med hendes aktiveringscirkus og bureaukrati. Fx viste undersøgelser, at vores sagsbehandlere brugte 48 min. pr. time på bureaukrati og kun 12 min. på borgerne. Det må og skal vi gøre klogere – for de ledige og fremtidens skyld.
Som nævnt har de seneste 3 års lavkonjunktur medført et kraftigt fald i beskæftigelsen på Nordfyn især indenfor industrien og byggeriet. Mange unge og ufaglærte har mistet deres job og langtidsledigheden på Nordfyn er i løbet af perioden blevet 4 gange så stor, så den nu omhandler knap 400 personer.
En af de store udfordringer der følger i kølvandet på denne negative udvikling, er den halvering af dagpengeperioden, som det lykkedes for Den borgerlige Regering at lave sammen med Dansk Folkeparti.
En udfordring som kan komme til at blive dyr for os i kommunerne. Vi skal nemlig finde et seniorjob til de borgere, der ryger for 2 års reglen, og som har under 5 år til, at de kan gå på efterløn. Udover denne kommunale udfordring er der den menneskelige.
Hvad vil der ske for den mand/kvinde, der får prikket, måske efter et langt liv på arbejdsmarkedet?
Alle erfaringer siger, at bliver man ramt af ledighed, når man er over 50, så er det meget svært at komme i job igen. Der vil være ledige, der kommer over på kontanthjælp, men der vil også være ledige, som mister sin forsørgelse, hvis ægtefællen tjener for meget eller de har likvid formue.
Aktuelt er der ca. 280 borgere, der har opbrugt deres dagpengeperiode 1. jan. 2013, hvis det ikke lykkes dem at finde et job. Langt de fleste af dem er fra 3F - nemlig 46 %.
Da vi desværre ikke er leveringsdygtige i mirakelkure på Jobcenter Nordfyn, vil jeg love, at vi politisk vil gøre, hvad vi kan for at understøtte, at de langtidsledige får andel i de jobåbninger, hvor det er muligt.
Vi har i Arbejdsmarkedsudvalget sat gang i processen med at indføre sociale klausuler overfor virksomheder, som skal udføre større opgaver for Nordfyns Kommune.
Vi har valgt at sætte fokus på 2 grupper. Udover de udfaldstruede, er det de unge, som vi ønsker tilgodeset gennem de sociale klausuler.
En social klausul er et krav i en udbudskontrakt om, at det firma, der vinder en given opgave – det kunne være kommunens bankforretning, genopførsel af Søndersø Rådhus, skolebuskørselen osv. – skal påtage sig en nærmere angivet social forpligtigelse.
For de udfaldstruede kunne der være indskrevet sociale klausuler, der ville betyde, at den virksomhed som vandt en given opgave for kommunen skulle etablere virksomhedspraktik og løntilskud for ledige, der fx har mere end 18 måneders ledighed.
En anden gruppe, som desværre er meget sårbare i en lavkonjuktur situation, er de unge.
Antallet af unge der er på offentlig forsørgelse er steget kraftigt under krisen. Stadig flere unge mangler en praktikplads, og der er desværre mange unge med personlige eller sociale problemer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
Vi har ca. 500 unge på Nordfyn, der er på offentlig forsørgelse – dvs. ikke i gang med en uddannelse eller i job. Det svarer til 19 % af de unge mellem 18 og 29 år. I Region Syddanmark ligger gennemsnittet på 15 %.
Stigningen i antallet af unge på a-dagpenge og kontanthjælp kan selvfølgelig få store problemer for den enkelte unge, men også for fremtidens samfund. Hvor vi ved, at der i løbet af få år er flere der forlader arbejdsmarkedet end der kommer ind pga. de små ungdomsårgange. Der bliver altså færre til at betale vores pension.
Derfor er det meget vigtigt, at vores unge får en uddannelse – også set i relation til Danmarks evne til at klare sig i den internationale konkurrence..
Hvis vi ser på de unge, der forlader de nordfynske folkeskoler, så går ca. 98 % af dem i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket umiddelbart lyder positivt.
Ser vi så på de 24-årige, så er der 16,5 %, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse – altså kun 83-84 % – dvs. at vi ligger langt under Regeringens målsætning på 95 %. Det er dybt bekymrende.
Derfor vil vi også sætte fokus på de unge i de sociale klausuler. Det vil vi gøre ved at sikre, at de vindende firmaer viser socialt ansvar ved, at de skal forpligtes til at oprette lære- og praktikpladser.
Vi har desuden sat ekstra meget fokus på, at få flere virksomhedsmentorer og ikke mindst frivillige mentorer tilknyttet de sårbare unge.
For at kunne støtte den enkelte unge i at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Forudsætningen for at vores unge indsats skal lykkes er dog ikke disse lappeløsninger.
Jeg er overbevist om, at der skal mere dramatiske metoder til at knække kurven. Derfor har vi fra Arbejdsmarkedsudvalgets side taget flere forsøg på at få Familieudvalget i tale.
Vi er overbevist om, at vi skal have brudt siloerne ned mellem de to udvalg og sektorer og sammen tage fat i 15 – 25 års udfordringen. Desværre har de første par år af denne valgperiode været spildt, da Venstre ikke har været interesseret i at samarbejde om denne vigtige udfordring.
I forbindelse med ungeudfordringen har vi en fælles politisk opgave, som vi skal have løst bedre – nemlig busdriften i Nordfyns Kommune. Hvis vi vil beholde vores Gymnasium på Nordfyn, skal vi forøge sammenhængskraften i kommunen.
Og det er heller ikke godt nok, hvis manglende transportmuligheder afholder vores unge i at gennemføre deres uddannelse og senere fastholde dem i deres jobs. Det må og skal vi løse bedre. Her tænker jeg, at vi røde er nødt til at gå forrest og sammen!
Afslutningsvis vil jeg igen gerne understrege, at vi i relation til vores arbejdsløshedsudfordring skal satse offensivt på at opkvalificere og uddanne vores ledige, så de er klar og står langt fremme i køen til de jobåbninger, som trods de mørke skyer er lykkes for vores nye Regering at skabe.
Regeringen har ved at fremrykke en del offentlige investeringer på Fyn og ikke mindst i Odense gjort, at der er huller i skydækket. Frem til 2018 skal der formentlig bygges for 25 til 30 mia. i Odense.
Bare lige for at nævne nogle:
Nyt super-sygehus, forsker- og videns park, OPUS – et nyt boligområde, Thomas B. Thriges Gade, Letbanen, Kanalforbindelsen.
Mens vi venter på, at der kommer gang i byggeriet, er det afgørende vigtigt, at vi udnytter ventetiden konstruktivt for de enkelte ledige.
De skal have mulighed for opkvalificering, omskoling eller efteruddannelse, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive en del af fællesskabet.
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er det de gerne vil, så lad denne 1. maj 2012 blive vendepunktet, hvor vi som samfund viser, at der er brug for os alle!!
Fortsat god 1. maj og tak for ordet.

Univers
Mobil navigation