Velkommen til     SF Nordfyn

Anne-Lise Havrehed 001.jpg

Er det sund fornuft at spare på sundhedsplejen?

Det må være svært at være forældre til børn som gør brug af vores kommunale sundhedspleje.

Barn med bamse.jpg

Lige før jul fik de alle besked om at det særlige gymnastik hold for overvægtige børn skulle stoppe fra 1-1-2017 på grund af den besparelse på 340.000 kr. på sundhedsplejen, som partierne bag budget 2017 har besluttet. 2 dage senere får de en lille gave fra udvalgsformanden Jens Otto Dalhøj, "deres tilbud stopper først til april 2017", men stoppe det gør det.
Ja, så fik SF og Nordfynslisten jo ret i at det betyder noget når man gennemfører besparelser på vores sundhedspleje med 340.000 kr.
Hvad mon det næste bliver?
Hvad med besøg til førstegangs gravide, forsætter det?
Forsætter de gode tilbud som vores elever i folkeskolen modtager?
Sundheds pædagogisk undervisning?
Undervisning i rygeforebyggelse?
Hvor langt under landsgennemsnittet skal vi ned før nogen beslutter sig for at tilbageføre besparelsen?
Nordfyns Kommune har modtaget 9 mil. kr. som der ikke var søgt om. Det burde da være muligt at tilbageføre de få kroner til sundhedsplejen?

Folketingskandidat Jonas Hulgaard Ammundsen.

Jeg er 20 år gammel og kommer fra Strib ved Middelfart, hvor jeg bor den dag i dag. Til daglig arbejder jeg som pædagogmedhjælper i en børnehave i Strib. Jeg har altid haft tætte rødder på Nordfyn. Min far er født og opvokset i Morud, og min kæreste bor tæt på Bogense.

Jonas fotoshop_WEB-006_edited-1.jpg

Mine 20 år gør mig til en af landets absolut yngste kandidater til folketinget. ”Er det ikke en ulempe?” Vil nogen spørge. Men nej, sådan ser jeg det ikke.

Vi bør have et folketing, som er sammensat af mennesker, der bredt repræsentere alle danskere – også de unge. Derudover, er det også en fordel at have unge kræfter, som selv ved hvordan det er at være ung i Danmark i dag. En, der ved hvordan det er at navigere rundt i et stressende gymnasiesystem, der ensretter store dele af ungdommen uden at beskrive alternativer.

En, der kender til personlige historier, fortalt af venner, om hvor umuligt det er, at skaffe lærepladser som en del af sin erhvervsuddannelse hvilket tvinger unge væk fra deres drømmejob. 

Og sidst, men ikke mindst en, der kender til nødvendigheden af gratis psykologhjælp til alle unge mellem 15 og 25. 

 

Som tidligere lokalformand og stifter af SF Ungdom – Middelfart & omegn, som også dækker over Assens og Nordfyns kommune, samt medlem af bestyrelsen i SF Middelfart og en lang række andre bestyrelser, er jeg trods min unge alder ikke helt uden erfaring.

Til bordet bringer jeg et friskt syn på de politiske dagsordener, en idealistisk tankegang og en stemme der vil kunne høres. 

 

Jonas Hulgaard Ammundsen

Rørkærsvej 19 – 5500 Middelfart

41 24 00 01

jonasHammundsen@gmail.com

 

Kampagneansvarlig: 

 

Agnes Sofie H. Andkjær

Oregårdvej 53 – 5400 Bogense 

 

Nordfyn på cykel.

De fynske kommuner er gået sammen om en ”Infrastukturstrategi 2017 – 35”. Strategien er sendt i høring og i Nordfyns Kommune har man, i det store hele, taget udspillet til efterretning.

Langesø oktober 2014 001 cykel.jpg

En del af infrastrukturstrategien vedrører forholdene for cyklister og, i særlig grad, vilkårene for de borgere der hellere vil benytte cyklen frem for at anskaffe sig bil nr. 2.

Udviklingen af elcyklen har gjort det muligt for mange at benytte cyklen som dagligt transportmiddel frem for bilen, også over længere afstande. Den udvikling ser man i storbyområderne, hvor såkaldte ”supercykelstier” har lettet adgangen til at benytte cyklen som transportmiddel til arbejdsplads eller trafikale knudepunkter.

I oplægget peges der således på at en forbedring af adgangen til, og servicen for, cyklister forbedres ved stationer, busterminaler og opsamlingssteder ved motorvejene.

Der er sat gang i arbejdet med cykelstien fra Søndersø til Morud. Cykelstiforbindelsen fra Otterup til Odense er gennemført, men fremtiden for de nordfynske cyklister er cykelsti fra Søndersø til Lunde, fra Morud til motorvejen og sidst, men ikke mindst fra Bogense til Odense.

Hvis der er et ønske om at leve op til intentionen i stategiplanen: ”Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som mere cykelvenlig og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.”, så skal spørgsmålet have en høj prioritet i fremtidens budgetter og  det skal fylde i det kommende års kommunale valgkamp.

Ida Damborg: Jeg har et stort uretfærdighedsgen

Barndommen i et betonbyggeri udstyrede Ida Damborg med en social bevidsthed, som i dag er motoren i hendes kamp for et mere lige og mindre egoistisk samfund.

Ida Damborg.asp.jpg

Når kammeraterne fik splinternye håndboldsko hvert år, mærkede Ida Damborg (SF) følelsen af bundløs uretfærdighed rase i sig. Selv måtte hun nøjes med aflagte sko fra sine ældre søskende. Andet var der ikke råd til i hendes hjem med en enlig ufaglært far i en betonlejlighed i Køge.

- Jeg var kun et barn, men jeg mærkede den sociale ulighed helt vildt. Som 10-årig var jeg bare dødmisundelig på mine kammerater. Da jeg blev lidt ældre, syntes jeg, det var uretfærdigt. Og jeg har stadigvæk et stort uretfærdighedsgen, selv om jeg i dag er en typisk middelklassekvinde i parcelhus, siger 44-årige Ida Damborg, der netop har taget hul på sin anden periode i regionsrådet for SF.

Sund fornuft

Derfor er det heller ingen overraskelse, at Ida Damborg bruger sin stemme i regionsrådet til en utrættelig kamp mod ulighed og uretfærdighed i samfundet. Eksempelvis hæver hun stemmen, når det handler om unges adgang til psykologhjælp. En egenbetaling på 40 procent er hul i hovedet, mener hun.

- Nogle mennesker vælter på vejen, og det er dyrt for fællesskabet. Tænk, hvis de kunne få fem-syv gratis timer hos en psykolog, før de bliver syge og henvises til psykiatrien? Eller før de dropper ud af deres uddannelse? Det er da almindelig sund fornuft, siger Ida Damborg, der mener, at det samme burde være gældende med fysioterapi og kiropraktik.

 

Nyt fra SF repræsentant i KB.

Torsdag d. 6/10 blev budget 2017 stemt hjem uden at SF stemte for. Min stemme gik til det budgetforslag som SF og Nordfynslisten havde fremsat. 
Som I alle ved forlod jeg forhandlingerne efter 3. forhandlings dag. Som jeg har sagt, både i avisen og på 2. behandlingen af budget, er der forskellige grunde til det.

DSC_8234.jpg

Når man forhandler skal alle fornemme, at der bliver lyttet til de forslag som fremkommer. Det var desværre ikke den oplevelse jeg fik og de punkter som jeg ville have fokus på, følte jeg ikke der blev lyttet til. Så derfor gik jeg.

Nordfynslisten og SF valgte at lave et fælles budget. Vi overvejede om vi skulle lave et helt igennem visionært budget. Men det blev besluttet, at vi kun ville fokusere på de 3 ting som vi særlig havde fokus på. Sundhedsplejen, normering i dagtilbud og en forhøjelse af puljen til den forbyggende og tidlige indsats.

Min vurdering er at det kommer til at gøre rigtig ondt, at forligsgrupperne har valgt at beskære vores sundhedspleje med 10% så Nordfyns Kommune nu er 25% under landsgennemsnittet. 

 Derfor valgte jeg på vegne af SF, at komme med 2 ændringsforslag (til forligsgruppens budget) under 2. behandlingen af budgettet i torsdags:

1.
At man gør brug af BUU-ØR-12 ved at anbringe 1 barn i netværksfamilie i 2017 og bruge besparelsen på 250.000 og 90.000 kr. af kassen til at fastholde sundhedsplejen.
2.
At man gør brug af BUU-ØR-12 ved at anbringe 2 børn i netværksfamilier i 2017 svarerende til 500.000 kr. De bruges på sundhedsplejen 340.000 kr. de resterende overføres til puljen til den tidlige forbyggende indsat på dagtilbuds området."

Det var der ingen af forligspartierne der ville være med til. Måske fordi de havde givet håndslag på ikke at ville stille med ændringsforslag...... 

I den forbindelse blev jeg skoset af borgmesteren for ikke at have frembragt det i Økonomiudvalget ugen før. Jeg var af den overbevisning, at det kunne jeg ikke men skulle vente til KB mødet. Men de ville overhovedet ikke drøfte muligheden, eller forklare hvorfor det er på sin plads at reducere sundhedsplejen. De havde tilsyneladende ikke noget til overs for forslaget, men der må sidde politikere i de andre partier som har fået røde ører efter at de stemte nej til mit forslag. Det var jo små penge, 340.000 kr., i et budget med ca. 1,7 mia.

Der er valg i november 2017 måske er det derfor alle har travlt med at fortælle hvor gode de er til at samarbejde.

Budget 2017 – Nordfynslisten og SF

På baggrund af borgmesterens udspil og de administrative korrektioner, var der i forhandlingsoplægget til budgettet overvægt af ting som Nordfynslisten og SF kunne bakke op om. I oplægget var råderummet betydeligt reduceret og Nordfyns Kommune var desuden blevet tildelt 3 mio. kr. som vanskelig stillet kommune. Derfor forventede vi, at det ville være nemt at komme i mål med et fælles budget.  Vi var klar over, at der ved yderligere politiske ændringsforslag skulle angives finansiering til udgiftskrævende forslag. Under forhandlingerne bakkede SF og Nordfynslisten op om de enkelte forslag, som kom fra højrefløjen og vi var derfor af den helt klare formodning, at de 3 små ændringsforslag til driften, som kom fra Nordfynslisten og SF, ikke ville volde problemer, specielt fordi der blev anvist finansiering af forslagene. Vores 3 forslag blev, efter vores mening, dog blankt afvist og vi oplevede det som om, at forslagene overhovedet ikke blev seriøst overvejet.

P1013145.jpg

Nordfynslisten og SF´s tre ændringsforslag til budgettet vedrører tidlig indsats og forebyggende arbejde på børneområdet: Ingen nedskæring af sundhedsplejen 340.000 Ingen nedskæring i daginstitutionerne 425.000 Forhøjelse af pulje til forebyggende indsats til børn 500.000 I alt ændringsforslag for 1.265.000 kr. Det tidlige og forbyggende arbejde på børneområdet er en af de vigtigste hjørnesten for både Nordfynslisten og SF, for at sikre det gode børneliv på Nordfyn. Derfor forslog vi ændringsforslag der indebærer en merudgift på 1.265.000 kr. til dette område. Begrundelse for forslag 1: For 3 år siden blev ressourcetildelingen til sundhedsplejen gjort børnetalsafhængig og allerede dengang lå udgiftsniveauet under landsgennemsnittet og under gennemsnittet i regionen. Den besparelse som borgmesteren ønskede, ville betyde en besparelse på 10 % på sundhedsplejen og bringe Nordfyns Kommunens sundhedspleje ned på et niveau svarende til ca. 25% under landsgennemsnittet (ifølge tal fra KORA). Begrundelse for forslag 2: Vores udgiftsniveau på daginstitutionsområdet ligger i Nordfyns Kommune under landsgennemsnittet, Region Syddanmark og sammenligningsgrupperne i Kora rapporten. På denne baggrund ser SF og Nordfynslisten det naturligt at fastholde de midler, som regeringen har tildelt til Nordfyns Kommune til normering. På præcis samme måde har vi ønsket at fastholde de midler, der var lagt ud fra regeringen til vores folkeskoler i forbindelse med Folkeskolereformen. Begrundelse for forslag 3: Grundlaget for budget 2017 har været det bedste i hele Nordfyns Kommunens historie, hvis vi ikke investerer yderligere i den tidlige og forebyggende indsats i år, hvornår skulle man så gøre det? Sidste år havde vi endelig, efter mange års kamp, fået en pulje til forebyggende indsat på børneområdet. Denne pulje ville vi gerne forhøje yderligere med 500.000. Finansieringforslag under budgetforhandlingerne: Under budgetforhandlingerne forslog vi forskellige finansieringsmuligheder til vores 3 ændringsforslag. Ekstraordinært afdrag på gæld i 2016 Ekstra brug af netværksfamilier ved anbringelser af børn (forslag BUU-ØR-12 fra administrationens omstillingskatalog) Tilpasning af børnetal i dagpleje til aktuelt niveau Vi kom ikke igennem med nogen af finansieringsforslagene. Nordfynslisten og SF havde i alt 3 ændringsforslag til driften. Da disse ikke blev taget med, var vi egentligt ikke af den overbevisning, at der var tale om forhandlinger. Ved en forhandling skal alle parter have noget med i det fælles forslag og INGEN af vores forslag vandt gehør. Vi spurgte endnu engang om driften kunne forhandles yderligere, og på baggrund af det svar vi fik, valgte vi at forlade budgetforhandlingerne. Nordfynslistens og SF´s finansieringsforslag til de 3 ændringsforslag er som følgende: Administrationens forslag (BUU-ØR-12 fra omstillingskataloget) medtages med 50% = 250.000kr. Her foreslår administrationen, at kommunen gør yderlige brug af netværksværks/slægts familier ved anbringelser, svarede til 1 børn pr. år. Anbringelse hos en netværksfamilie med ressourcer har, udover at give en besparelse, til hensigt at give barnet det gode børneliv og en relation gennem hele livet. Den resterende million finansieres ved indfrielse af leasingaftale på PD´er på skoleområdet (de 3,89 mio. kr. til indfrielse af leasingaftalen tages fra budgetreserven i 2016), derved spares leasingafgift svarede til lidt over 1 mio. kr. Et tiltag som, på sigt, er til gavn for kommunen. Efterfølgende præciseringer: Under "værdighedsmilliarden" vil vi gerne forhåndsreservere midler (svarende til midler i 2016) til:

-Særligt tilbud om aktivitet i ydertimerne på plejecentrene.                                                                  -Fast fysioterapi på plejecentrene.                                                                                                           -Fastholdelse af ressourcetildelingen på plejecentrene.

Dorte Schmidt Nordfynslisten  

Anne-Lise Sievers  Socialistisk Folkeparti

SF Nordfyn

  • Formand Bent Olsen

Havrekær 49
5474 Veflinge

Tlf. 40481971

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation