Politik

 

 

SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn

omtanke og brydning af den negative sociale arv.

I de seneste fire år har SF gjort en forskel i hele Middelfart kommune. Vi har arbejdet for skånsomme

besparelser, små skattestigninger frem for store nedskæringer, og vi har skabt udviklingsarbejde på en lang

række områder.

Samtidig har vi stemt imod forslag som har været principielle for SF så som lukning af Udby

behandlingshjem og ambitiøse vindmølleplaner. I denne byrådsperiode har vi også stået uden for det

seneste budgetforlig, hvor der blev givet skattelettelser til erhvervslivet uden at skabe arbejdspladser.

Vi søger altid kompromisset for at gennemføre mest muligt SF-politik, men ved spild af penge på

unødvendige skattelettelser, vil vi altid kunne tage forbehold.

Fremtidens velfærd, nye fællesskaber, den grønne omstilling, skabelse af arbejdspladser og fokus på socialt

udsatte vil også være kerneværdier for den kommende byrådsperiode.

For SF skal by og land udvikles i sammenhæng, og de nære tilbud skal, så vidt muligt, bevares eller

Hele SF-Middelfarts valgprogram er en måde at skabe en Middelfart kommune over Middel, hvor

velfærden er over landsgennemsnittet og borgernes tilfredshed er i top.

 

 

Valgprogram 2014-2018.pdf

 

 

 SF Middelfarts    valgprogram

     2014-2018

kan downloades            nedenfor.

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation