Om partiforeningen

SF Middelfart lægger stor vægt på at medlemmerne har størst mulig indflydelse på den politik der skal føres lokalt.

Der er baggrundsgruppemøder umiddelbart før et økonomiudvalgsmøde. 

 

Der afholdes 4-5 medlemsmøder om året .

Generalforsamlingen afholdes i febr/marts md.

Formanden udsender indkaldelse til alle møder via mail. 

Medlemsmøder afholdes i Østergades Forsamlingshus, Østergade, 5500 Middelfart, hvis ikke andet er anført.

 

Mød op og gør din indflydelse gældende din mening tæller .

 

 

SF Middelfart blev stiftet den 31/10 1975.

Ved stiftelsen havde foreningen 15 medlemmer. SF Middelfart har været repræsenteret i byrådet siden 1978 

Foreningen har ca. 80 medlemmer og ledes af en bestyrelse, der vælges hvert år på en generalforsamling .

Bestyrelsen holder møde ca. hver 2. måned, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne. 

Herudover arrangeres , MEDLEMSMØDER med aktuelle politiske temaeR.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

 Foreningen  deltager i 1. maj hvert år.

Foreningen  støtter Ungdomshuset Walker med kr. 200,- årligt.

endvidere afholder SF- Middelfart 2 årlige faste sammenkomster, sommerudflugt, samt julefrokost.

 

 

 

 

 

 


Univers
Mobil navigation