Aktiviteter

 

SF Middelfarts medlemsmøder og generalforsamling afholdes i

 

Østergades Forsamlingshus, Østergade, 5500 Middelfart

 

 

 

 

 

 

 

Formanden indkalder til møde via mail eller brev .

 

Vores kommunale repræsentation fylder en del i vores lokale mødevirksomhed.

 

Vi holder møde med vores kommunalbestyrelsesmedlem forud for økonomiudvalgsmøderne.

 

Møderne i baggrundsgruppen ligger typisk torsdag , og foregår kl. 19.00-21.00 

 

 

 

Alle medlemmer er velkommen. Se møderne i kalenderen

 

 

 Sommerfest den 30/6 kl. 18.00 Naturcenter Hindsgaul - husk tilmelding 

 Ekstraordinært medlemsmøde  den 3/7 kl. 19.00 Søndergade 55, 5591 Gelsted

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSKALENDER