SF Langelands kandidater

 her er SF Langelands 7 kandidater 

 

BORGMESTERKANDIDAT TONNI HANSEN

undefined

Tonni Hansen, 59 år, født i Kædeby Has, nu bosat i Rudkøbing. Gift med Pia Hansen og far til to sønner. Ufaglært, og i 1989 valgt til formand for fagforeningen SiD Rudkøbing. I 2005 formand for 3F Sydfyn og siden formand i LO Sydfyn. Medlem af daværende Rudkøbing Byråd i 17 År, heraf otte År som viceborgmester. Medlem af SFs landsledelse siden 2010, næstformand fra 2011-2017 2.suppleant til EU-Parlamentet. Næstformand i Langelands Erhvervsråd: Først og fremmest skal vi have skabt flere arbejdspladser på Langeland. Vi skal bygge på de gode og sunde virksomheder, der er på Langeland, og så skal vi skabe nye arbejdspladser via nye tiltag og udviklingsmidler. Primært inden for landbrug og fødevarer, men også turismen har yderligere muligheder i sig, herunder kystsport-turisme.

Vi skal have styr på kommunens økonomi. Langeland ville ikke kunne klare sig uden gode udviklingspartnerskabsaftaler med Indenrigsministeriet og udligningsordninger, som tilfører os penge fra rige kommuner. Derfor skal vi sikre gode langtidsaftaler, som også sikrer mulighed for langtidsplanlægning og dermed undgå hovsa-låsninger. Men vi skal ikke acceptere, at blot fordi Økonomien er blevet centraliseret omkring de større byer, så skal landdistrikterne udsultes.
SF Langeland skal kampe for en mere retfærdig kommunal udligningsordning mellem rige og fattige kommuner.

WINNI KIELSTRUP KANDIDAT NR.2

undefined

Winni Kielstrup, 35 år, bor i Rudkøbing med mand og to små børn. Uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder på Rudkøbing Plejehjem:

Jeg vil sætte fokus på demens. Vi skal have samme fysiske rammer og ressourcer på plejecentrene over hele øen, og så lægger jeg stor vægt på, at der skal være to nattevagter på alle plejecentre.

Børn og unge ligger mig meget på sinde, og i bestræbelserne på at skabe et godt børne-, og familieliv, der kan hænge sammen, skal vi have fleksible åbningstider i daginstitutionerne, og vi skal blive meget dygtigere til at etablere idrætsaktiviteter i samarbejde med foreningerne.

Social og kulturel forebyggelse skal være en krumtap i Langeland Kommune, og derfor skal der satses meget mere på fritidstilbud til børn i 3.-7. klasse, som er lidt forsømt, og vi skal sikre ordentlige faglige personalenormeringer over hele linjen.

NYNNE PRINTZ KANDIDAT NR.3

undefined

Nynne Printz, 49 år, bor i Tullebølle. Født og opvokset på Nordlangeland, har et par bachelors i jura og Social Policy. Jeg er administrativ medarbejder i Kultur og Fritid i Langeland Kommune med base på Langeland Bibliotek:

Langeland Kommune skal være Klimakommune, og derved tænke ressource forbrug og klimabelastning ind i sin daglige drift. Og samtidig være med til at finde bæredygtige løsninger for hele kommunen.

Naturbevarelse, Langeland Kommune har arter, der er på liste...r over truede dyre eller plantearter. Dette område skal have mere fokus, med registrering af arterne og løsninger for hvordan vi passer på disse arter fremover og sikrer deres levesteder.

Grønne alternative jobs, Langeland Kommune skal være på forkant med de nye muligheder, der viser sig inden for udvikling af grønne løsninger på traditionelle problemer. Dette være sig ved udvikling af alternative fremtidssikrede muligheder for landbrug og industri.

 

BJARNE NIELSEN KANDIDAT NR. 4

undefined

Bjarne Nielsen, 68 år, og bor i Rudkøbing. Jeg er uddannet klejnsmed og arbejdede i 35 år på radiator fabrikken Hudevad, indtil de lukkede for nogle år siden, og jeg gik på efterløn.

Jeg er en af de gamle travere, og jeg har været medlem af SF i mere end 35 år - denne trofasthed kunne andre lære noget af. Jeg interesserer mig for sport og politik, to vigtige ting i livet, og jeg har været opstillet til kommunalvalg siden engang tilbage i 80'erne, fordi det er er vigtigt at støtte op omkring den demokratiske proces.

TONNY GJERSEN KANDIDAT NR 5

undefined

Tonny Gjersen 57 år bor i Nordenbro Sydlangeland. Jeg er uddannet pædagogisk assistent.

Mine politiske mærkesager er: Fokus på socialt og kulturelt sårbare børn Og unge og deres familie, fordi alle har ret til et godt børne- og ungeliv på Langeland. Det skal være tid til hvert enkelt barn /unge menneske, derfor flere varme hænder i de kommunale institutioner. Det er tiden og omsorgen og den lyttende del der er det afgørende. Intet barn /ung er et problem i sig selv.
Den sociale arv har kun vækst hvis vi gøder den ,Så derfor flere varme hænder i de kommunale institutioner vil give et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og ro til at arbejde med det man er ansat til nemlig børn og unge.

GERT SCHMIDT KANDIDAT NR. 6

undefined

Gert Schmidt, 57 år, født i Ribe, bor i Kragholm. far til tre voksne døtre. I sin tid uddannet hos Isenkræmmer Kaalund i Rudkøbing. Min store lidenskab er auto og MC.

Mit menneskesyn er, at vi skal være over andre, som vi ønsker, at de skal være over for en selv.

Mine politiske mærkesager: Omsorg for børn og ældre, der skal være varme hænder nok, godt psykisk arbejdsmiljø for kommunens ansatte, fokus på kollektiv trafik med gode i direkte forbindelser, så borgere fra Langeland kan komme til uddannelse og på arbejde uden for øen.

ERIK JØRGENSEN KANDIDAT NR.7

undefined

Erik Jørgensen, 62 år, Peløkke, født og opvokset i Rudkøbing. Uddannet journalist, har arbejdet mange år som lokaljournalist, de seneste syv år som lokalredaktør på Fyns Amts Avis Langeland. Så skete der en strukturel redaktionel udvikling, jeg ikke var enig i, og så fik jeg en fratrædelsesaftale.
Jeg kender det politiske spil, kan ikke undvære det, og jeg stiller op for SF for at støtte Tonni Hansen som SF-borgmesterkandidat, fordi han er manden, der kan gøre en forskel og samle, hvis langelænderne skal tro på, at vi her på den lange ø har en fremtid som selvstændig kommune.
Du får således to stemmer ved at sætte dit kryds ved mig. Det er da ikke så dårligt.

 

Univers
Mobil navigation