Medlemsmøde i SF Langeland

Kære medlem af SF Langeland

Du inviteres til medlemsmøde den 4. juli kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade i Rudkøbing.

Langeland Kommune har sendt et effektiviseringskatalog ud, som skal behandles hen over sommeren og vedtages senest i oktober. I kataloget er der fx forslag om, at lukke Strynø Skole samt flytte mellemtrinet på Nordskolen til Ørstedsskolen. Store politiske beslutninger, hvor demokratiet må vise sit værd og tage ansvar for at gi’ forslagene en tommel op eller tommel ned.

 

I har som SF’er mulighed for, at gøre jeres indflydelse gældende i disse to vigtige sager og de andre, som er foreslået i kataloget ved, at deltage i partiforeningens medlemsmøde.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Gennemgang af budgetprocedure og effektiviseringskataloget v/borgmesteren
  3. Spørgsmål og diskussion
  4. Politiske prioriteringer
  5. Evt.

Mødet slutter kl. 21.00.

På vegne af SF’s bestyrelse

Helle Hansen

Univers
Mobil navigation