Alle medlemmer af de fem langelandske visionspartier

undefined

 

inviteres til FÆLLESMØDE onsdag 16. maj kl. 18-21 i

Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing

 

Hvordan gik det første halve år?

Hvad skal der ske det næste halve år?

DAGSORDEN

18.00-18.45 Spisning og hyggesnak.

Alternativisterne laver maden. Pris 35 kr. Drikkevarer kan købes.

18.45-19.35 Partierne får ordet i hver 10 minutter:

      Har vi levet op til vores fælles vision og fem mærkesager? (se herunder)

      18.45-18.55 Radikale Venstre

      18.55-19.05 Alternativet

      19.05-19.15 Konservative

      19.15-19.25 Socialdemokratiet

      19.25-19.35 SF

19.35- 19.50 Spørgsmål og svar

19.50-20.00 Pause

20.00-20.30 Hvad satser vi på det kommende halve år? Forslag til nye fælles initiativer?

                  Diskussion i blandede grupper (sammensat på forhånd)

20.30-21.00 Fremlæggelse og afslutning

Ordstyrer: Jette Purup, Alternativet

 

Venlig hilsen

NB Tilmelding til én af os pr. mail senest den onsdag den 9. maj, tak.

Radikale: HC Rasmussen hcrasmussen@mydsl.dk

Alternativister: Ingvard Hansen ingvard@mac.com

Konservative: Bo Nissen bocani@langelandkommune.dk

Socialdemokrater: Lisa Pihl lpj@langelandkommune.dk

SF'ere: Helle Hansen hh@elsesminde.dk

 

 

 

 

Fem-partisamarbejdets vision og fem fælles mærkesager

Overordnet vision for Langeland Kommune

De fem partier vil arbejde for en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune gennem øget borgerinddragelse og en samarbejdende, åben og respektfuld politisk kultur.

      Fem mærkesager

  1. Ansvarlig økonomi

Langeland skal være en økonomisk bæredygtig og selvstændig kommune. Vi vil have en bedre udviklingsaftale med Indenrigsministeriet for at sikre overskud til udvikling, og ikke kun til ren overlevelse. Landets højeste skatteprocent bør sænkes. Vi vil kæmpe for at stoppe skævvridningen af Danmark.

  1. Erhvervsudvikling

Vi vil tiltrække nye iværksættere og støtte eksisterende virksomheder i Langeland Kommune: Kloge hænder og hoveder som håndværkere, jordbrugere, turismeaktører, it-firmaer og andre kreative og driftige folk. Kommunens opgave er at rådgive og skabe fællesskaber og dermed tiltrække bæredygtige investeringer og job.

  1. Demokrati og borgerinddragelse

I Langeland Kommune skal borgerne inddrages mere. Gennem en åben, smidig og inddragende demokratisk proces skal kommunen sikre, at borgerne høres og får indflydelse. Alle, der ønsker at bidrage til fællesskabet, skal have mulighed for gennem medborgerskab at få indflydelse på det lokale kommunale demokrati.

  1. Infrastruktur

Vi vil medvirke til at sikre tilstrækkelig bredbånds- og mobildækning overalt i kommunen inden 2020. Overskudsenergi fra vindmøller skal bruges lokalt. Det skal være let at teste nye teknologier især inden for grøn energi og transport. Vi vil arbejde for gratis offentlig transport, for sikre landeveje og flere cykelstier.

  1. Kommunal service

En henvendelse til og fra kommunen skal altid være en god oplevelse, hvor borgere mødes af venlige, professionelle og engagerede medarbejdere og en god dialog. I samarbejde med lokalområderne skal skolerne udvikles. Ældre-, handicap- og børneområdet skal have anstændige normeringer — det handler om mennesker.

undefined

Univers
Mobil navigation