Medlemsmøde i SF Langeland

Kære medlemmer af SF-Langeland

Du inviteres til medlemsmøde den 4. juli kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade i Rudkøbing.

Gennemgang af budgetprocedure og effektiviseringskataloget v/borgmesteren

 

 

Tonni portræt.jpg

Langeland Kommune har sendt et effektiviseringskatalog ud, som skal behandles hen over sommeren og vedtages senest i oktober. I kataloget er der fx forslag om, at lukke Strynø Skole samt flytte mellemtrinet på Nordskolen til Ørstedsskolen. Store politiske beslutninger, hvor demokratiet må vise sit værd og tage ansvar for at gi’ forslagene en tommel op eller tommel ned.

I har som SF’er mulighed for, at gøre jeres indflydelse gældende i disse to vigtige sager og de andre, som er foreslået i kataloget ved, at deltage i partiforeningens medlemsmøde.

Dagsorden:

     1. Velkommen

     2. Gennemgang af budgetprocedure og effektiviseringskataloget v/borgmesteren

     3. Spørgsmål og diskussion

     4. Politiske prioriteringer

     5.Evt.

Mødet slutter kl. 21.00.

På vegne af SF’s bestyrelse

Helle Hansen

de fem langelandske visionspartier

Alle medlemmer af de fem langelandske visionspartier inviteres til FÆLLESMØDE onsdag 16. maj kl. 18-21 i
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing

GENERALFORSAMLING 21-02-2018

Referat fra SF-Langeland Generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00 i F1, Frivilligcenter Langeland i Rudkøbing

Kommunalbestyrelsesmøder

Husk at du kan læse dagsorden til de kommende kommunalbestyrelsesmøder Onsdag/Torsdag før kommunalbestyrelsesmødet

Valgprogram 2018-2021

SF går med en målrettet rød/grøn og social retfærdig Langelandsvision, der skal binde kommunen sammen

IMG_5230.JPG

Billeder fra diverse aktiviteter

Klik ind for flere billeder fra diverse aktiviteter

 

IMG_5238.JPG
Univers
Mobil navigation