Om partiforeningen

VELKOMMEN TIL PARTIFORENINGEN SF-Kerteminde.

SF er et folkeparti. Det betyder, at vi fungerer som et parti og en folkelig bevægelse. Det er partiets medlemmer, der bestemmer den politiske linje. I SF-Kerteminde tages de principielle beslutninger på generalforsamlingen og medlemsmøder.

Som medlem kan du også få indflydelse på byrådspolitikken ved at deltage i de kommunalpolitiske gruppemøder. Partiforeningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen arrangerer jævnligt medlemmøder. Bestyrelsen har ansvaret for at fastlægge SF-Kertemindes byrådspolitik. Ansvaret for den daglige kommunalpolitik er uddelegeret til byrådsgruppen. Men byrådsmedlemmerne skal rette sig efter medlemsmødets beslutninger. De lokale delegerede til SF´s landsmøde vælges på generalforsamlingen eller et medlemsmøde.

Vindmølle

SF kæmper for en grøn og rød politik, dvs bæredygtighed og ansvarlighed i alt fra energi- til socialpolitik. 

 

Vedtægter for SF-Kerteminde

Her kan du se foreningens formelle spilleregler. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar eller februar måned.

school-bell-1.jpg (1)
Univers
Mobil navigation