Lokale SF-politikere

SF i Kerteminde byråd.

Kommunevalget i november 2013 bragte en del fornyelser med sig. SF’s byrådsgruppe blev reduceret fra 5 til 2 medlemmer og konstitueringen blev så bred som muligt, da hele Byrådet er med i ønsket om at arbejde tættere sammen og skabe fælles løsninger.

2015-03-01 17:52:54 +00001.png
SF’s nye byrådsgruppe ser positivt på mulighederne i kommunalpolitikken i Kerteminde.

I de næste 4 år er SF repræsenteret i Kerteminde byråd med Jesper Hempler og Marie Yvonne Rasmussen.

Det var et par positive og veloplagte SF-byrådsmedlemmer jeg fik i tale en solbeskinnet forårsformiddag, da jeg mødte nyvalgte Jesper og genvalgte Marie Yvonne, som har erfaring fra en 4-års byrådsperiode i bagagen.

Marie Yvonne valgte efter modne overvejelser at genopstille. Den første periode betragter hun som en læreproces og de kommende 4 år skal bruges til at få sat sine SF-fingeraftryk på lokalpolitikken. I sidste periode sad Marie Yvonne i Kultur- og fritidsudvalget og i bestyrelsen for Musikskolen. Især arbejdet med udvidelsen af Musikskolen til at omfatte flere kunstneriske udtryksformer end musikken – kaldet Kulturskibet - motiverede Marie Yvonne til en periode mere. Kulturskibet er nu flyttet til at være en del af Børn- og skoleudvalgets arbejdsområde og også Marie Yvonne er flyttet med herover. Desuden repræsenterer hun SF i Turismeudvalget. Ved siden af sit byrådsarbejde læser hun økonomi, sprog og kultur på negot-studiet på universitetet i Odense. Med sine blot 23 år er Marie Yvonne byrådets yngste medlem, men i den mest erfarne halvdel, da 13 af byrådets 25 medlemmer er nyvalgte.

Jesper har været politisk interesseret i mange år og tog for et par år siden springet og meldte sig ind i SF. I dag repræsenterer han SF i Byrådet med sæde i såvel økonomiudvalget som i Miljø- og teknikudvalget, hvor han oven i købet er valgt til udvalgsformand.

Jesper’s motivation til at blive aktiv og stille op til byrådet har været ønsket om at være med til at prioritere anderledes end vi har oplevet i de seneste år. Jesper brænder for at det kommunalpolitiske fokus skal flyttes fra mursten til menneskers levevilkår. Børns opvækst og især opgøret med en negativ social arv samt en revitalisering af den demokratiske proces med større grad af borgerinddragelse fylder meget på Jesper’s politiske kompas.

Med en position i økonomiudvalget, hvor kommunens overordnede politik formes, er Jesper placeret rigtigt i forhold til at forfølge sine og SF’s politiske mål.

Fra sin post som formand for Miljø- og teknikudvalget vurderer han at der er god mulighed for at tilrettelægge processerne omkring infrastuktur og den fysiske planlægning, således at borgerne får en reel mulighed for at være partnere i beslutningsprocesserne. Parallelt med sit politiske arbejde er han leder af Børnehaven Fjordvang.

SF er ikke længere repræsenteret i alle udvalg, men kun i 4 af de 8 stående udvalg – oven i købet er arbejdet i alle 4 udvalg nyt for begge. Når gruppen samtidig er reduceret, betyder det en forøget arbejdsbyrde for vore 2 byrådsmedlemmer.

Marie Yvonne peger på: ” Det er et stort ønske at have aktive partimedlemmer som sparringspartnere i det daglige arbejde. Der er behov for nogle baggrundsgrupper, der kan bidrage til ideudveksling og –udvikling, hvis SF skal sætte væsentlige fingeraftryk i de næste 4 års lokalpolitik.”

En væsentlig del af SF’s valggrundlag i efteråret var ønsket om at bryde med blokpolitikken og sætte fokus på brede bæredygtige løsninger i byrådssalen. På valgnatten lykkedes det således med en kerne bestående af SF, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative at få lagt grundstenen til en bred konstituering.

Jesper udtrykker det således: ”Det lykkedes at få alle 25 byrådsmedlemmer til at stå bag ønsket om at finde de fælles løsninger. SF’s muligheder for at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende 4 år er på trods af et borgerligt byrådsflertal ret positive” Jesper fortsætter: ”Vi skal fastholde en skarp profil. Folk skal vide hvad vi mener og arbejder for. Men vejen til indflydelse kræver at man også seriøst indgår aftaler med de øvrige partier. Kompromisser er nødvendige, men de kræver at vi forklarer hvad vi har fået ud af det og hvad alternativerne kunne være.” Jesper peger desuden på, at de næste 4 år også skal bruges til at skabe alliancer og netværk i græsrodsbevægelserne.

Marie Yvonne: ”Allerede efter blot 3 mdr. i den nye byrådsperiode er tonen og viljen til at finde brede og bæredygtige løsninger blevet markant bedre end i sidste periode. Tonen blandt politikerne er blevet bedre og borgerne vil forhåbentlig komme til at opleve, at når Byrådet fokuserer på at enes om at skabe resultater i fællesskab, i stedet for at bure sig inden med et snævert flertal, vil løsningerne bliver bedre og mere holdbare.”

SF har fået en mindre byrådsgruppe – men vi har en engageret og aktiv gruppe, som brænder for at levere SF resultater.

Torben Andersen

Jesper Hempler

Formand for Miljø og teknik og medlem af økonomiudvalget

jesper1.150.178.s.jpg
Mit navn er Jesper Hempler

Jeg er 53 år gammel og bor i Kerteminde by, med min hustru Marianne. Mariannes voksne børn Louise og Anders har forladt reden, men vi er blevet beriget med barnebarnet Anna.

Jeg er uddannet pædagog og har talrige erfaringer fra Børn– og ungeområdet. Jeg har ligeledes erfaring med undervisning og uddannelse. På 11 år er jeg ansat som leder af Børnehaven Fjordvang i Kerteminde. Det har givet mig en indsigt i hvordan en kommune arbejder men også inspiration til, at noget kan gøres på andre måder. Jeg har kontakt til mennesker i alle aldre, og igennem livet har jeg mødt et væld af borgere med vidt forskellige forudsætninger og vilkår. Dette har vakt min politiske interesse, og det har givet mig en forståelse af, hvor afgørende den kommunale indsats kan være for, at skabe lige muligheder for det enkelte menneske.

I en stor del af mit liv har jeg været udøvende musiker/sangskriver. Det har givet mig en indsigt i hvor vigtigt det er, at give gode rammevilkår for selvstændige og iværksættere.

Politisk er jeg især optaget af kernevelfærds områderne som børn, skole og ældre/handicapområdet. Men også arbejdsmarkeds politik og kulturområdet har min interesse.

Jeg er selv opvokset i det danske foreningsliv, og har den største respekt, for alle de frivillige der yder en afgørende indsats. Jeg vil arbejde for, at gøre Kerteminde Kommune til et endnu bedre sted at være for alle der har lyst til at være her.

Tlf: 2076 2871

Alex Haurand

Medlem af Børne- og Skoleudvalget og Turismeudvalget siden marts 2017

Alex fri.png
Jeg hedder Alex Haurand

Er 54 år har boet i Langeskov og senere Kerteminde Kommune - bor nu med min familie i Hundslev.

Jeg brænder for børn og unges trivsel og bæredygtighed.

Univers
Mobil navigation