Aktiviteter i 2016

I Kerteminde partiforening byder vi alle velkomne som vil bidrage til at SF´politik udvikler sig i takt med samfundet. SF er som vi ser det et græsrodsparti, det vil sige at det er dig som medlem der former partiet og de beslutninger der træffes. For at det skal fungere har vi brug for aktive medlemmer der byder ind med deres meninger, holdninger og arbejdskraft så vi sammen kan bevæge samfundet i en grønnere og mere ligeværdig retning.

Vi holder forskellige arrangementer i løbet af året og disse står her på siden og de vil også blive annonceret i vores Nyhedsbrev.

Gruppemøder.

På gruppemøderne gennemgår vi de lokalpolitiske dagsordener og klæder vores lokalpolitikere på til arbejdet i deres udvalg. Det drejer sig om at sætte relevant dagsorden og at belyse eventuelle dilemmaer og problematikker fra så mange vinkler som muligt så beslutningerne er balancerede og styrker vores fællesskab.

På møderne får alle der deltager et dybere indblik i kommunalpolitik og mulighed for at påvirke beslutningerne i kommunen.

Gruppemøderne i 2016 afholdes mandage på Kerteminde Rådhus fra kl 19.00 - ca 21.00 på følgende datoer:

18/1, 8/2, 14/3, 18/4, 16/5, 13/6, 22/8, 12/9, 10/10, 14/11, 5/12

Lad os gøre noget sammen...

SF-Kerteminde har vi gode traditioner for fælles oplevelser, det vil vi gerne vil holde i hævd, og derfor bliver vi glade hvis du støtter op omkring de arrangementer som vi afholder.

10690045_293067190878071_7435455810562983156_n.jpg

Vigtige datoer i SF-Kerteminde

4/2 kl 19:00 Generalforsamling

29/5 Naturtur på Hindsholm for hele SF-Fyn. Efterfølgende debat om hvordan vi politisk arbejder for naturen på Fyn.

17-18/9 er vi atter at finde på kræmmermarkedet i Langeskov, kom endelig forbi og få en kop kaffe, og giv et bidrag til "Læger uden grænser". OBS ting der kan sælges kan allerede nu afleveres ved Alex på Hundslevgyden 135.

26/11 SF´s Novemberfest på Mødestedet i Kerteminde, kom med til denne hyggelige og sjove fest.

17/12 kl 10:00 - 12:00 Æbleskiver og Glögg ved Kirken i Kerteminde...

1. MAJ 2014 I SOLSKIN OG MEDVIND PÅ CYKELSTIEN.

Jeg skulle vel egentlig et smut til Nyborg, for at hilse på.

1-maj-13-andet-121.jpg

Jeg skulle vel egentlig et smut til Nyborg, for at hilse på.

Da vi var til møde om EU-parlamentet på Mødestedet i Kerteminde havde Iben jo sagt, at SF-Nyborg ville være der på Torvet i Nyborg den 1. maj.

Med Solskin og medvind drog jeg så af sted for at se de røde faner.

Men hvorfor? Er det så vigtigt at fejre 1. maj? Er det mon ikke bare det grønne fællesskab med ølkultur og røde pølser? Har den ikke overlevet sig selv? Når man så tænker på at den 1. maj er arbejderbevægelsens fest- og kampdag, hvor lønmodtagere over hele verden holder 1. maj-møder for at kæmpe for deres ret til ordentlig løn, fritid og sikre arbejdsforhold.

Og med historien i rygsækken husker, at der på en stor international arbejderkonference i 1889, blev besluttet at 1. maj 1890 skulle være en international demonstrationsdag, er det vigtigt at finde en form, der kan ære og under nye rammer kan videreføre fællesnævneren for udviklingen gennem tiden.

Fællesskabet er og vil være den bærende kraft i samfundet som helhed. Gennem tiden har fejringen af 1. maj ændret sig fra at være repræsenteret kun af fagforbund til at blive en markering af blandet venstreorienteret observans. SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten har gennem årene forsøgt sig med tværpolitiske initiativer sammen med fagbevægelsen.

Hanne Dorethe Pannerup

Univers
Mobil navigation