Socialistisk Folkeparti Haderslev

                                            d. 16.3.2018

 

Til borgmester H.P. Geil

 

Medlemsinitiativ: Forslag til byrådsbeslutning vedr. det tidligere Haderslev Sygehus.

 

SF stiller hermed flg. forslag til beslutning i Haderslev Byråd:

 

Haderslev Byråd tilkendegiver over for det statslige ejendomsselskab Freja, at Byrådet ønsker en afklaring af den fremtidige anvendelse det tidligere Haderslev Sygehus på adressen Skallebækvej 7.

 

Denne afklaring ønskes meddelt Byrådet senest inden udgangen af denne valgperiode i december 2021.

 

Begrundelse for forslaget:

 

Freja købte Haderslev Sygehus i august 2013. Siden januar 2014 – kun afbrudt af en kort periode med funktion som modtageasylcenter i 2016 – har sygehuset stået tomt. Freja har i de forgangne godt fire år forsøgt at sælge bygningen uden, at det har ført til konkret salgsaftale.

 

Området ved Skallebækvej ved Haderslev Dam er et meget attraktivt og naturskønt område, som Haderslev Kommune givetvis kan udvikle til mange forskellige formål. Det kræver imidlertid en ny lokalplan til afløsning for den nuværende, der udelukkende beskriver, at området kan anvendes til sygehusbygninger.

 

Muligheden for at sætte gang i en proces, der kan beskrive områdets kommende anvendelses-muligheder og få udarbejdet en ny lokalplan begrænses imidlertid af uklarheden om sygehusbygningens fremtidige anvendelse.

 

Derfor mener SF, at det er rimeligt, at Byrådet stiller et krav til Freja om inden for en rimelig tidsfrist at få afklaret om, det er muligt at sælge bygningen eller om bygningen evt. skal fjernes.

Med den af SF foreslåede tidsfrist til udgangen af denne valgperiode, vil Freja have haft samlet 8 år til at få det afklaret. Det må anses for at være en rimelig tidsfrist, selv til så vanskelig en opgave, som det er at få solgt bygningen.

 

SF er opmærksom på, at der løbende er pågået en dialog mellem kommunen og Freja, men tiden må være moden til, at Byrådet tydeligt tilkendegiver, at vi ikke kan acceptere, at sygehusbygningen skal stå tom i en meget længere årrække og dermed også blokerer for nye initiativer i området omkring Skallebækvej.

 

Venlig hilsen

 

Bent Iversen

Byrådsmedlem (SF)

 

Bent Iversen, Fælleslykkevej 34, 6100 Haderslev

E-mail: iver@haderslev.dk

Tlf.: 74 53 30 01 – mobil 2170 60 11

Univers
Mobil navigation