SF-Haderslev.

Partiforeningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Foreningens formand, næstformand,

sekretær og kasserer udgør forretningsudvalget, som tager sig de administrative og praktiske

opgaver, som skal løses løbende.

Forretningsudvalget mødes ca. en gang om måneden. Bestyrelsen holder møde min. en gang i

kvartalet samt derudover efter behov. Alle medlemmer kan deltagere i bestyrelsesmøderne.

2-3 gange årligt afholdes medlemsmøder, hvor der udelukkende drøftes politiske emner.

Derudover inviteres medlemmerne to gange årligt til mere socialt prægede arrangementer.

Under aktiviteter kan du se SFs årsplan for 2016.

P.t. har SF ingen medlemmer af Haderslev Byråd. Derfor forsøger vi at præge den politiske debat i

kommunen ved læserindlæg i medierne, hvor vi sætter politiske emner til debat, som vi synes er

væsentlige at få rejst.

Processen frem mod kommunalvalget i november 2017 starter allerede her i 2015. Derfor er vi

også interesseret at få nye medlemmer – meget gerne nogen, der kunne tænke sig at blive

kandidater til byrådsvalget.

Hvis du mener, at SF er noget for dig, så send os din indmeldelse. Under menupunktet aktiviteter

kan du linke videre til en indmeldelsesblanket. Hvis du forud ønsker flere oplysninger er du

velkommen til at kontakte partiforeningens formand Bent Iversen – tlf 51 23 03 88 –

bentiversen@ofir.dk

Univers
Mobil navigation